Cách tính nồng độ mol

Cách tính nồng độ mol?

Hình ảnh về: Cách tính nồng độ mol

Video về: Cách tính nồng độ mol

Wiki về Cách tính nồng độ mol

Cách tính nồng độ mol –

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi (ở cấp độ phân tử).

Để biết khối lượng riêng của dung dịch, hàm lượng chất tan trong dung dịch đó là bao nhiêu, cần xác định nồng độ mol của dung dịch.

Cách tính nồng độ mol của dung dịch?

Nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch.

Nồng độ mol được ký hiệu. ({C_M} )

({C_M} = frac {n} {{{V _ {{rm {dd}}}}}} )

Phía trong:

– n là số mol chất tan trong dung dịch.

– ({V _ {{ rm {dd}}}} ) là thể tích dung dịch tính bằng lít

Vì vậy, để tính nồng độ mol của dung dịch, bạn cần xác định số mol chất tan có trong dung dịch và thể tích của dung dịch.

Ví dụ ứng dụng:

Ví dụ 1:

Trong 200 ml dd có hòa tan 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch

Bài giải: Đổi 200ml = 0,2 lít

({M_{NaOH}} ) = 23 + 16 + 1 = 40

=> Số mol NaOH là: ({n_{NaOH}} ) = 16:40 = 0,4 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

({C_M} ) = 0,4 /0,2 = 2 triệu

Vậy nồng độ mol của dung dịch NaOH là 2M

Ví dụ 2:

Tính khối lượng của ({H_2}S{O_4}) trong 50 ml dd ({H_2}S{O_4})2M

Đổi 50ml = 0.05 lít

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự, lớp 9

Từ công thức tính nồng độ mol ({C_M} = frac{{{n _ {{H_2} S{O_4}}}}} {{{V _ {{H_2} S{O_4}}}}} ) => ( {n _ {{H_2} S {O_4}}} = {C_M} * {V _ {{H_2} S {O_4}}} )

=> Số mol ({H_2}S{O_4}) trong dd ({H_2}S{O_4})2M là:

({n _ {{H_2} S {O_4}}} ) = 2 * 0,05 = 0,1 mol

({M _ {{H_2} S {O_4}}} ) = 2 + 32 + 64 = 98

=> Thể tích ({H_2} S {O_4} ) là:

({m _ {{H_2} S {O_4}}} ) = ({n _ {{H_2} S {O_4}}} ) * M = 0,1 * 98 = 9,8 gam

Ví dụ 3:

Dung dịch ({H_2}S{O_4}) có pH = 2. Tính nồng độ mol của ({H_2}S{O_4}) biết ở nồng độ này ({H_2}S{O_4}) phân ly hoàn toàn. .

Giải: ({H_2}S{O_4}) khi phân ly hoàn toàn tạo thành 2 ion ({H^+}) và (SO_4^{2-}):

({H_2} S {O_4} ) -> (2 {H^+} + SO_4^{2 -} )

pH = 2 => Số mol của 2 ({H^+} ) = 10-2

Theo phương trình điện phân => nồng độ mol của ({H_2}S{O_4} ) là 0,1 M

Ví dụ 4:

Tính nồng độ mol của dung dịch sau:

120g rượu etylic với 1,5 lít nước (biết khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml)

Để tính nồng độ mol ta cần xác định số mol chất tan ở đây là rượu etylic và thể tích dung dịch:

– Khối lượng dung dịch = khối lượng rượu etylic + khối lượng nước.

Từ công thức mật độ: (d = { textstyle {m over V}} ) => (V = { textstyle {m over d}} ) = 150 ml

Trên đây là hướng dẫn cách tính nồng độ mol. Chúc may mắn!

[rule_{ruleNumber}]

,jax: [“input/TeX”, “output/HTML-CSS”],tex2jax: { //inlineMath: [ [‘$’,’$’], [“(“,”)”] ],inlineMath: [ [“(“,”)”] ], displayMath: [ [‘$$’,’$$’], [“[“,”]”]], processEscapes: true},“HTML-CSS”: { availableFonts: [“TeX”] } });

#Cách tính #nồng độ #mol

Bạn thấy bài viết Cách tính nồng độ mol có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cách tính nồng độ mol bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Cách tính nồng độ mol

Viết một bình luận