Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 1

Hình ảnh về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Buổi 1

Video về: Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Bài 1

Wiki Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Phần 1

Địa lý 11 Bài 5. Một số vấn đề về châu lục và khu vực Tiết 1 –

Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực

PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN

Khí hậu đặc trưng: nóng và khô.

– Cảnh quan chính: hoang mạc, xavan.

– Tài nguyên: bị khai thác nhiều.

+ Tài nguyên: kim loại đen nhưng cạn kiệt dần.

+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác nhiều → hoang mạc hoá.

– Các giải pháp:

Khai thác tài nguyên hợp pháp.

Tăng cường tưới tiêu.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI

1. Dân số

– Tăng trưởng dân số nhanh.

– Tỉ lệ sinh cao.

– Tuổi thọ trung bình thấp.

– Trình độ dân trí thấp.

2. Xã hội

– Xung đột sắc tộc.

– Nghèo đói trầm trọng.

– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét …

– HDI thấp.

→ Giải pháp khắc phục:

Cần cải thiện cuộc sống.

+ Cần sự ổn định để tăng trưởng kinh tế.

+ Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống đói nghèo và bệnh tật.

→ Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã cung cấp hỗ trợ giảng dạy và kỹ thuật.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ

1. Thành tích

– Nền kinh tế châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực.

2. Hạn chế

– Quy mô nền kinh tế nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, chiếm hơn 13% dân số.

Hầu như tất cả các nước châu Phi đều nằm trong số các nước kém phát triển nhất thế giới.

Xem thêm bài viết hay:  Hé lộ tiểu sử, sự nghiệp của chàng ca, nhạc sĩ tài hoa Bùi Công Nam

3. Nguyên nhân

– Sự đàn áp của chủ nghĩa thực dân.

– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tuỳ tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp.

– Năng lực quản lý của nhà nước còn yếu.

– Tăng trưởng dân số nhanh…

xem thêm Đàm thoại 11: Bài 5, Bài 1. Một số vấn đề của châu Phi

Đăng bởi: Trường TH Trảng Dài

Chuyên mục: Địa lý lớp 11, Địa lý 11

[rule_{ruleNumber}]

#Địa lý #Địa lý #Bãi #Một số #vấn đề #cua #chau #luc #và #vùng #Tiết

[rule_3_plain]

#Địa lý #Địa lý #Bãi #Một số #vấn đề #cua #chau #luc #và #vùng #Tiết

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI 1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực MỤC 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

– Khí hậu đặc trưng: khô nóng.– CQ chính: hoang mạc, xavan.– Tài nguyên thiên nhiên: bị khai thác nhiều.+ Tài nguyên thiên nhiên: kim loại đen nhưng cạn kiệt.+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác mạnh → sa mạc hóa.

– Giải pháp khắc phục: + Khai thác tài nguyên hợp pháp + Tăng cường tưới tiêu. II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI1. Dân số– Dân số tăng nhanh.– Tỉ suất sinh cao.– Tuổi thọ trung bình thấp.– Trình độ học vấn thấp.2. Xã hội– Xung đột sắc tộc.– Nghèo đói trầm trọng.– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét…– HDI thấp.→ Giải pháp:+ Cần cải thiện đời sống.+ Cần ổn định. quyết tâm cho tăng trưởng kinh tế. + Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống đói nghèo và bệnh tật. → Châu Phi hiện đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ về giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ1. Thành tựu– Kinh tế châu Phi hiện nay đang phát triển theo chiều hướng tích cực.2. Hạn chế– Quy mô nền kinh tế còn nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, nhưng lại chiếm hơn 13% dân số.– Hầu hết các nước châu Phi đều nằm trong nhóm tăng trưởng chậm nhất thế giới.3. Nguyên nhân– Sự kìm hãm của chủ nghĩa thực dân.– Đường biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp.– Năng lực quản lý yếu kém của nhà nước.– Dân số tăng nhanh… Xem tiếp Bài 11: Bài 5 Bài 1. Một số vấn đề ở châu Phi Người đăng: Trường TH Trảng Dài Chuyên mục: Địa lý lớp 11

Xem thêm bài viết hay:  Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư – Chu Văn Sơn (Tóm tắt, hoàn cảnh st, nội dung, nghệ thuật, sơ đồ tư duy) – Văn 10

#Địa lý #Địa lý #Bãi #Một số #vấn đề #cua #chau #luc #và #vùng #Tiết

[rule_2_plain]

#Địa lý #Địa lý #Bãi #Một số #vấn đề #cua #chau #luc #và #vùng #Tiết

[rule_2_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

[rule_3_plain]

# Địa lý # Địa lý #Bai # Một số vấn đề # vấn đề # vết nứt #chau #luc #và # khu vực #Tiet

Xem nhanh nội dung1 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực 1.1 PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI 1.2 I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 1.3 II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI 1.4 III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA CHÂU PHI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THIÊN NHIÊN

– Khí hậu đặc trưng: khô nóng.– CQ chính: hoang mạc, xavan.– Tài nguyên thiên nhiên: bị khai thác nhiều.+ Tài nguyên thiên nhiên: kim loại đen nhưng cạn kiệt.+ Rừng ven hoang mạc bị khai thác mạnh → sa mạc hóa.

– Giải pháp khắc phục: + Khai thác tài nguyên hợp pháp + Tăng cường tưới tiêu. II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ DÂN SỐ VÀ XÃ HỘI1. Dân số– Dân số tăng nhanh.– Tỉ suất sinh cao.– Tuổi thọ trung bình thấp.– Trình độ học vấn thấp.2. Xã hội– Xung đột sắc tộc.– Nghèo đói trầm trọng.– Dịch bệnh hoành hành: HIV, sốt rét…– HDI thấp.→ Giải pháp:+ Cần cải thiện đời sống.+ Cần ổn định. quyết tâm cho tăng trưởng kinh tế. + Cần sự giúp đỡ toàn cầu về y tế, giáo dục, lương thực để chống đói nghèo và bệnh tật. → Hiện nay, Châu Phi đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức quốc tế. Việt Nam đã hỗ trợ về giảng dạy và tư vấn kỹ thuật.III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ KINH TẾ1. Thành tựu– Kinh tế châu Phi hiện nay đang phát triển theo chiều hướng tích cực.2. Hạn chế– Quy mô nền kinh tế còn nhỏ: 1,9% GDP toàn cầu, nhưng lại chiếm hơn 13% dân số.– Hầu hết các nước châu Phi đều nằm trong nhóm tăng trưởng chậm nhất thế giới.3. Nguyên nhân– Sự kìm hãm của chủ nghĩa thực dân.– Biên giới quốc gia được tạo ra một cách tùy tiện trong lịch sử → nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp.– Năng lực quản lý yếu kém của nhà nước.– Dân số tăng nhanh… Xem tiếp Địa lý 11: Bài 5, Bài 1. Một số vấn đề ở châu Phi Gửi bởi : Trường TH Trảng Dài Chuyên mục: Địa lý lớp 11

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích khổ 1 bài thơ Tây Tiến(hay nhất)

Bạn thấy bài viết Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1 bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Địa Lí 11 Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực Tiết 1

Viết một bình luận