Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SBT Toán 9 tập 2

Bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SBT Toán 9 tập 2 tại lasting.edu.vn

Giải bài tập trang 46 bài 1 Hàm số bậc hai (a ≠ 0) Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2. Câu 1: Biểu diễn diện tích toàn phần S (tức là tổng diện tích của sáu mặt) của hình lập phương x- phương hướng…

Câu 1 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Biết rằng hình lập phương có sáu mặt đều là hình vuông. Gọi x là độ dài cạnh của hình lập phương.

a) Biểu thị diện tích toàn phần S (tức là tổng diện tích của sáu mặt) của hình lập phương qua x.

Các bạn đang xem: Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SBT Toán 9 tập 2

b) Tính các giá trị của S tương ứng với các giá trị của x cho trong bảng dưới đây rồi điền vào ô trống.

x

\({1 \trong số 3}\) \({1 \trên 2}\)

Trước hết

\({3 \trên 2}\)

2

3

S

c) Nhận xét về sự tăng, giảm của S khi x tăng.

d) Khi giảm S đi 16 lần thì cạnh x tăng hay giảm bao nhiêu lần?

e) Tính cạnh của hình lập phương: khi S = \({{27} \over 2}c{m^2}\); khi S = \(5c{m^2}\)

Phần thưởng

a) Một hình lập phương có 6 mặt là hình vuông, diện tích mỗi mặt là \({x^2}\)

Tổng diện tích: \(S = 6{x^2}.\)

b)

x

\({1 \trong số 3}\) \({1 \trên 2}\)

Trước hết

\({3 \trên 2}\)

2

3

S

\({2 \trên 3}\)

\({3 \trên 2}\)

6

\({{27} \trên 2}\)

24

54

c) Khi giá trị của x tăng thì giá trị của S tăng.

d) Khi S giảm đi 16 lần, gọi giá trị của nó khi đó là S’ và cạnh của hình lập phương là x’.

Ta có: \(S’ = 6x{‘^2}\) (1)

\(S = {S \over {16}} = {{6{x^2}} \over {16}} = 6. {{{x^2}} \over {16}} = 6. {\ trái( {{x \over 4}} \right)^2}\) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(x{‘^2} = {\left( {{x \over 4}} \right)^2} \Rightarrow x’ = {x \over 4}\ )

Vậy cạnh hình vuông giảm đi 4 lần.

e) Khi S = \({{27} \over 2}(c{m^2})\)

Ta có: \(6{x^2} = {{27} \over 2} \Rightarrow {x^2} = {{27} \over 2}:6 = {9 \over 4}\)

Vì x > 0 suy ra: \(x = {3 \over 2}\) (cm)

Khi S = 5cm2

\(\eqalign{& \Rightarrow 6{x^2} = 5 \cr & \Leftrightarrow {x^2} = {5 \over 6} \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = \sqrt {{5 \over 6}} \) (vì x > 0)

\( \Rightarrow x = {1 \over 6}\sqrt {30} \) (cm).

Câu 2 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm \(y = 3{x^2}\)

a) Lập bảng tính các giá trị của y tương ứng với các giá trị của x lần lượt là: \( – 2; – 1; – {1 \over 3};0;{1 \over 3};1;2 \ )

b) Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm có tọa độ là giá trị của x và tọa độ là giá trị tương ứng của y tìm được tại a, (chẳng hạn điểm \(A\left( { – {1 \ ) trên 3} ;{1 \trên 3}} \right)\)

Phần thưởng

Một)

x

-2

-Trước hết

\( – {1 \trong số 3}\)

0

\({1 \trong số 3}\)

Trước hết

2

\(y = 3{x^2}\)

thứ mười hai

3

\({1 \trong số 3}\)

0

\({1 \trong số 3}\)

3

thứ mười hai

b) Hình sau.

Câu 3 trang 46 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 2

Cho hàm số \(y = – 3{x^2}.\)

a) Lập bảng tính các giá trị của y tương ứng với các giá trị của x lần lượt là: \( – 2; – 1; – {1 \over 3};0;{1 \over 3};1;2 \ )

b) Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm có tọa độ là giá trị của x và tọa độ là giá trị tương ứng của y tìm được tại a, (chẳng hạn điểm \(A\left( { – {1 \ ) trên 3} ;{1 \trên 3}} \right)\))

Phần thưởng

Một)

x

-2

-Trước hết

\( – {1 \trong số 3}\)

0

\({1 \trong số 3}\)

Trước hết

2

\(y = – 3{x^2}\)

-thứ mười hai

-3

\( – {1 \trong số 3}\)

0

\({1 \trong số 3}\)

-3

-thứ mười hai

b) Hình sau.

THPT Lê Hồng Phong

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LASTING.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: lasting.edu.vn TagsSBT Toán 9

Bạn thấy bài viết Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SBT Toán 9 tập 2 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SBT Toán 9 tập 2 bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SBT Toán 9 tập 2 của website lasting.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Giải bài 1, 2, 3 trang 46 SBT Toán 9 tập 2
Xem thêm bài viết hay:  Triệu chứng của người thiếu vitamin B là gì? Và đâu là cách bổ sung hiệu quả?

Viết một bình luận