Giải bài 31, 32, 33 trang 24 SBT Toán lớp 7 tập 2

Bạn đang xem: Giải bài 31, 32, 33 trang 24 SBT Toán lớp 7 tập 2 tại lasting.edu.vn

Giải bài tập trang 24 bài 6 cộng trừ đa thức Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2. Câu 31: Tổng hai đa thức sau…

Câu 31 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính tổng hai đa thức sau:

a) \({\rm{}}5{{\rm{x}}^2}y – 5{\rm{x}}{y^2} + xy\) và \({\rm{x} }y – {x^2}{y^2} + 5{\rm{x}}{y^2}\)

Bạn đang xem: Giải bài 31, 32, 33 trang 24 SBT Toán lớp 7 tập 2

b) \({x^2} + {y^2} + {z^2}\) và \({{\rm{x}}^2} – {y^2} + {z^2}\ )

Phần thưởng

\(\eqalign{ & {\rm{a}})(5{{\rm{x}}^2}y – 5{\rm{x}}{y^2} + xy) + \left( { {\rm{x}}y – {x^2}{y^2} + 5{\rm{x}}{y^2}} \right) \cr & = 5{{\rm{x}} ^2}y – 5{\rm{x}}{y^2} + xy + {\rm{x}}y – {x^2}{y^2} + 5{\rm{x}}{ y^2} \cr & = 5{{\rm{x}}^2}y – (5 – 5)x{y^2} + (1 + 1)xy – {x^2}{y^2 } \cr & = 5{{\rm{x}}^2}y + 2{\rm{x}}y – {x^2}{y^2} \cr} \)

\(\eqalign{ & b)\left( {{x^2} + {y^2} + {z^2}} \right) + \left( {{{\rm{x}}^2} – {y^2} + {z^2}} \right) \cr & = {x^2} + {y^2} + {z^2} + {{\rm{x}}^2} – { y^2} + {z^2} \cr & = (1 + 1){x^2} + (1 – 1){y^2} + (1 + 1){z^2} \cr & = 2{{\rm{x}}^2} + 2{{\rm{z}}^2} \cr} \)

Câu 32 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tính giá trị của các đa thức sau:

a) \({\rm{}}xy + {x^2}{y^2} + {x^3}{y^3} + ………….. + {x^{10}}{y ^ {10}}\) tại x = -1; y = 1

b) \(xyz + {x^2}{y^2}{z^2} + {x^3}{y^3}{z^3} + …………. + {x^{10} } {y^{10}}{z^{10}}\) tại x = 1; y = -1; z = -1

Phần thưởng

a) \({\rm{}}xy + {x^2}{y^2} + {x^3}{y^3} + ………….. + {x^{10}}{y ^ {mười}}\)

\(= xy + {\left( {xy} \right)^2} + {\left( {xy} \right)^3} + …….. + {\left( {xy} \right)^{ mười}}\)

Mà với x = -1 và y = 1 => xy = -1.1 = -1. Thay vào đa thức ta có:

\( – 1 + {\left( { – 1} \right)^2} + {\left( { – 1} \right)^3} + … + {\left( { – 1} \right)^{ mười}} \)

\(= – 1 + 1 + ( – 1) + 1 + … + ( – 1) + 1 = 0\)

b) \(xyz + {x^2}{y^2}{z^2} + {x^3}{y^3}{z^3} + …………. + {x^{10} } {y^{10}}{z^{10}}\)

\(= xyz + {\left( {xyz} \right)^2} + {\left( {xyz} \right)^3} + ………….. + {\left( {xyz} \right) ^ {mười}}\)

Cho x = 1; y = -1; x = -1 => xyz = 1.(-1). (-1)=1

Thay đa thức vào ta có: \(1 + {1^2} + {1^3} +…….. + {1^{10}} = 10\)

Câu 33 trang 24 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 7 tập 2

Tìm các cặp giá trị x, y để các đa thức sau nhận giá trị bằng 0:

a) 2x + y – 1

b) x – y – 3

Phần thưởng

a) 2x + y – 1 = 0 => 2x + y = 1 có vô số giá trị

Các cặp giá trị có dạng (x∈ R; y = 1 – 2x)

Ví dụ: (x = 0; y = 1); (x = 1; y = -1); ….

b) x – y – 3 => x – y = 3 có vô số giá trị

Các cặp giá trị có dạng (x∈ R; y = x – 3)

Ví dụ: (x = 0; y = -3); (x = 1; y = -2); ….

THPT Lê Hồng Phong

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Giải quyết vấn đề

Bản quyền bài viết thuộc về CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LASTING.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận! Nguồn chia sẻ: lasting.edu.vn TagsGiải SBT Toán 7

Bạn thấy bài viết Giải bài 31, 32, 33 trang 24 SBT Toán lớp 7 tập 2 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giải bài 31, 32, 33 trang 24 SBT Toán lớp 7 tập 2 bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Giải bài 31, 32, 33 trang 24 SBT Toán lớp 7 tập 2 của website lasting.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Giải bài 31, 32, 33 trang 24 SBT Toán lớp 7 tập 2
Xem thêm bài viết hay:  Những mẫu hình xăm vòng cổ tay nam đẹp nhất

Viết một bình luận