Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

Bạn đang xem: Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2 tại lasting.edu.vn

GỢI Ý HỌC TẬP

Mô đun 02 GVCC – Tiểu học Môn Cơ sở lí luận

1. Phần giới thiệu

– CH Những thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học trò?

TL + Thay đổi 1: Dạy học qua hoạt động

+ Thay đổi 2: Dạy học qua tương tác

+ Thay đổi 3: Dạy học qua hướng dẫn tự học

+ Thay đổi 4: Dạy học gắn liền với thực tiễn

+ Những lợi ích lúc thực hiện các thay đổi này: Giúp các em tích cực hơn trong học tập.

– CH Thầy/Cô muốn biết thêm điều gì liên quan tới việc thực hiện CTGDPT 2018?

TL + Trong 5 thay đổi ở trên, thay đổi nào quan trong nhất để góp phần tăng trưởng năng lực và phẩm chất toàn diện cho học trò

GIẢNG DẠY VÀ PHÁT TRIỂN VỀ PC-NL

PHẦN PHẨM CHẤT

Bài tập giới thiệu về phẩm chất

Yêu nước Nhân ái Siêng năng Trung thực Trách nhiệm
– Tự hào về tổ quốc.

-Bảo vệ di sản văn hóa của tổ quốc

– Tham gia các hoạt đông…

– Thông cảm, khoan dung với hành vi….

– Thông cảm và sẵn sàng tương trợ…

– Tôn trọng sự khác lạ

– sử dụng kt-kn đã học…

– có ý chí vượt khó…

– tham gia công việc…

– mạnh dạn góp ý…

– tham gia vận động…

 

– Giữ gìn sức khỏe…

– làm tròn phận sự…

– tự giác thực hiện….

– cam kết…

CH Để giúp các Thầy cô liên hệ với những phẩm chất tư nhân của mình, hãy hoàn thành bài tập sau đây để minh họa cách Thầy/ cô trình bày những phẩm chất chủ yếu trong công việc của mình với tư cách là một thầy cô giáo hoặc hiệu trưởng.

TL Tôi yêu nước lúc tôi: Thực hiện tốt nhiệm vụ của một thầy cô giáo, truyền tải các trị giá văn hóa tốt đẹp của địa phương, tổ quốc tới với các em.

Tôi hành động nhân ái với học trò của mình lúc tôi: Tôi thông cảm, chia sẽ với những trắc trở của học trò trong học tập và sinh hoạt

Tôi là thầy cô giáo siêng năng lúc tôi: Tìm và vận dụng những giải pháp học tập tích cực giúp học trò chưa hoàn thành tích cực trong học tập

Tôi trình bày sự trung thực lúc tôi: Thực hiện tốt và nghiêm túc trong nhận xét, nhận định học trò

Tôi trình bày trách nhiệm ở vai trò là một thầy cô giáo lúc tôi: Thực hiện tốt công việc giảng dạy và hoàn thành tốt công việc chủ nhiệm lớp

2. Bài tập về hình thức tăng trưởng phẩm chất

CH Liên quan tới việc dạy học của các Thầy cô, hãy liệt kê 3 cách để Thầy/cô xúc tiến sự tăng trưởng các phẩm chất ở học trò của mình

TL + Cách 1: Quan sát hành vi

+ Cách 2: Cũng cố hành vi

+ Cách 3: Thực hành các hành vi

3. Bài tập chung về hình thức tăng trưởng phẩm chất

CH Chọn một phẩm chất và liệt kê 4 kỹ thuật không giống nhau nhưng bạn có thể sử dụng để giúp học trò của mình hiểu và tăng trưởng phẩm chất này.

TL Tên phẩm chất: Phẩm chất Nhân ái

Kỹ thuật 1: Kiểu mẫu trước học trò: Lấy tư cách của thầy cô giáo làm hình mẫu về phẩm chất nhân ái, mến thương, chia sẽ những trắc trở của học trò về học tập.

Kỹ thuật 2: Nêu gương học trò tiêu biểu trong lớp về phẩm chất nhân ái: tuyên dương hoạt động tương trợ bạn tiến bộ trong học tập để cả lớp thực hiện theo.

Kỹ thuật 3: Trò chơi: Thầy cô giáo đặt ra tình huống có vấn đề về phẩm chất nhân ái để các em trong lớp cùng xử lý. Thầy cô giáo chốt ý và tuyên dương cách xử lý tốt nhất để học trò cùng trông thấy phẩm chất nhân ái trong tình huống

CH Hoàn thành bài tập sau để liên hệ với tri thức và hiểu biết của Thầy/Cô về các phẩm chất. Về mức độ hiểu biết của tôi về các phẩm chất:

TL Tôi tin tưởng sẽ hỗ trợ học trò tăng trưởng (những) phẩm chất sau : Trong công việc giảng dạy thực tiễn, bằng kinh nghiệm và sự tận tình trong giảng dạy bản thân sẽ giúp các em tạo nên và phát huy 5 phẩm chất vốn có của các em bằng những việc làm cụ thể gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt và học tập của các em.

Tôi cần được hỗ trợ về: Những giải pháp giúp học trò tạo nên và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Những giải pháp giúp học trò tạo nên và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình.

4. Bài tập về hình thức tăng trưởng năng lực

CH Hãy liệt kê 3 loại tri thức không giống nhau giúp học trò trở thành người học tự chủ và biết tự điều chỉnh

TL Loại 1: học để làm gì

Loại 2: học tri thức gì

Loại 3: học như thế nào

CH Kéo các mục từ danh sách ở cột Tri thức thả sang các cột bên phải hoặc bên trái.

Tham khảo các mô tả ở trên để giúp Thầy/ Cô lựa chọn chuẩn xác.

Tri thức Hs của bạn sử dụng Tri thức học trò của Thầy/Cô cần tăng trưởng
Lúc nào… kỹ năng

Môn học… tiến trình

Học tập biết rằng khó khăn…. tương lai

Về bản thân….họ học

Các chiến lược ..không giống nhau

CH Liệt kê 3 cách nhưng Thầy/Cô đảm bảo học trò có đủ tri thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh

TL Cách 1: nhiệm vụ chiếm lĩnh tri thức nhưng thực tiễn đề ra

Cách 2: cách khắc phục của học trò hoàn thành nhiệm vụ

Cách 3: kết quả nhưng các em thực hiện qua hoạt động thực tiễn

CH Hãy hoàn thành bài tập này. Thầy/Cô cần suy ngẫm về công việc giảng dạy của mình, về hiểu biết của mình về bản thân, và về việc học của Thầy/Cô.

TL Những điểm mạnh của tôi là: Tận tình trong giảng dạy, luôn tìm và vận dụng nhiều phương pháp dạy học mới để truyền đạt tri thức cho các em, kịp thời quan tâm, chia sre4 với những trắc trở của học trò.

Tôi cảm thấy thất vọng lúc: Một vài học trò chưa tích cực trong học tập, chọc phá bằng hữu và chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao

Tôi cần sự tương trợ về: Các giải pháp giúp học trò tăng động hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Các giải pháp giúp học trò tăng động hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Động lực học tập:

CH Hãy liệt kê 4 kỹ thuật không giống nhau nhưng Thầy/Cô sử dụng để làm cho các nhiệm vụ học tập trở thành thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học trò

TL Kỹ thuật 1: Đặt ra tình huống có vấn đề

Kỹ thuật 2: Gợi mở những dữ kiện khắc phục

Kỹ thuật 3: Thực hành luyện tập

Kỹ thuật 4: rà soát nhận định hoạt động

Mục tiêu học tập:

CH Hãy liệt kê 4 kỹ thuật không giống nhau nhưng Thầy/Cô sử dụng để làm cho các nhiệm vụ học tập trở thành thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học trò

TL Kỹ thuật 1: Đề ra mục tiêu học tập rõ ràng

Kỹ thuật 2: Điều chỉnh, phân hóa nhân vật học tập

Kỹ thuật 3: Khuyến khích học trò hoàn thành nhiệm vụ học tập

Kỹ thuật 4: Phản hồi kết quả học tập

+ Tuyên dương lúc hoàn thành tốt

+ Động viên tương trợ lúc chưa hoàn thành

Tự quản: TL

Để bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học, và giúp học trò trở thành người học biết , thầy cô giáo nên: tạo điều kiện cho học trò ý kiến của mình, dựa trên kinh nghiệm và thị hiếu của học trò cũng như và kỹ năng đã có, dạy học trò các chiến lược và học tập, thiết kế bài học và các nhiệm vụ xúc tiến và thu hút học trò, đặt ra các mục tiêu rõ ràng, tường minh và có thể đạt được và hỗ trợ học trò trở thành kỷ luật tự giác.

Các phương pháp và kĩ thuật xúc tiến năng lực tự học, tự chủ

Xem thêm bài viết hay:  Đạn lạc là gì? Tên bay đạn lạc là gì?

CH Hãy sử dụng thông tin nhắc đến ở phần trên trong mô đun này và các YCCĐ về năng lực chung tự chủ và tự học của học trò để trả lời câu hỏi sau.

Nếu Thầy/Cô nhận định khả năng “Tự điều chỉnh xúc cảm và hành vi” của học trò, Thầy/Cô sẽ tìm kiếm 3 hành vi nào

TL Hành vi 1: Tức giận trước sự trêu chọc của bằng hữu.

Hành vi 2: Sợ hãi trước yếu tố bất thần.

Hành vi 3: Buồn phiền vì điểm kém…

5. Bài tập chung về tự chủ, tự học

CH Hãy liệt kê 3 kỹ năng gắn liền với năng lực tự chủ và tự học nhưng Thầy/Cô muốn học trò của mình tăng trưởng

TL Kỹ năng 1: Kỹ năng tự học.

Kỹ năng 2: Kỹ năng tự quản.

Kỹ năng 3: Kỹ năng tự khắc phục vấn đề

CH Hãy nêu một cách Thầy/Cô có thể giúp tăng trưởng năng lực này?

TL Để giúp tăng trưởng năng lực này cần

+ Giúp các em xác định mục tiêu học tập của mình là gì ?

+ Để đạt được mục tiêu học tập đó em cần phải làm gì ?

LIên hệ tư nhân về mức độ hiểu biết của tôi về năng lực tự chủ và tự học:

TL Tôi cảm thấy tự tin lúc hỗ trợ học trò tăng trưởng những đặc điểm sau đây:

Tôi cảm thấy tự tin lúc hỗ trợ học trò

+ Tìm thấy hứng thú và động cơ để học tập.

+ Tìm ra cách giúp các em học tập hiệu quả

Tôi cần sự tương trợ về: Các giải pháp giúp học trò tăng động tiến bộ trong học tập.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Các giải pháp giúp học trò tăng động tiến bộ trong học tập.

6. Bài tập về giao tiếp

CH 3 lý do không giống nhau nhưng học trò trong lớp của Thầy/Cô cần giao tiếp là gì?

TL Lý do 1: Giao tiếp để nắm về hoàn cảnh gia đình học trò

Lý do 2: Giao tiếp để nắm về thị hiếu, say mê của học trò

Lý do 3: Giao tiếp để nắm về khả năng tiếp thu tri thức học trò

CH Hãy nêu 3 lợi ích của việc Thầy cô giáo và Học trò giao tiếp tốt với nhau

TL Lợi ích 1: Nắm được hoàn cảnh gia đình học trò để có điều kiện động viên, tương trợ học trò, thực hiện xã hội hóa giáo dục lúc cần thiết…

Lợi ích 2: Nắm về thị hiếu, say mê của học trò để kịp thời bồi dưỡng những năng khiếu vốn có của các em.

Lợi ích 3: Nắm về khả năng tiếp thu tri thức học trò để biết cách điều chỉnh nội dung giảng dạy một cách hiệu quả

7. Bài tập về Đặt câu hỏi và hội thoại

CH Hãy liệt kê 3 cách không giống nhau nhưng Thầy/Cô tạo thời cơ cho học trò truyền đạt ý tưởng

TL Cách 1: Em nghĩ về vấn đề này như thế nào ?

Cách 2: Để thực hiện được vấn đề này chúng ta cần phải làm gì?

Cách 3: Kết quả của vấn đề này giúp ta rút ra bài học gì?

Hãy giảng giải ngắn gọn những thế mạnh chính của Thầy/Cô lúc giao tiếp với học trò

TL Bản thân luôn đặt ra những tình huống có liên quan tới tri thức vừa học giúp các em bộc bạch ý kiến qua đó rà soát kết quả học tập của các em.

8. Bài tập về Giao tiếp và hợp tác

Hãy liệt kê 3 kỹ năng liên quan tới giao tiếp và hợp tác nhưng Thầy/Cô muốn học trò của mình có được trong ngắn hạn.

Kỹ năng 1: Kỹ năng lắng tai người khác

Kỹ năng 2: Kỹ năng lắng trợ giúp lẫn nhau

Kỹ năng 3: Kỹ năng kiềm chế xúc cảm

Nêu một phương pháp giúp Thầy/ Cô thực hiện dự kiến này?

Để giúp học trò tạo nên trong thời kì ngắn nhất bản thân đã thực hiện:

+ Để giao tiếp tốt thiết yếu kỹ năng lắng tai tốt.

+ Trong quá trình lắng tai cấn phải liên kết kỹ năng kiềm chế xúc cảm. kiềm chế tốt kết quả hợp tác sẹ có kết quả tốt.

+ Tuy nhiên thiết yếu sự tương trợ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung

Hãy hoàn thành bài tập sau để trình bày tri thức và hiểu biết tư nhân của Thầy/Cô về năng lực Giao tiếp và Hợp tác.

Về mức độ hiểu biết của tôi đối với năng lực Giao tiếp và hợp tác:

Tôi cảm thấy tự tin lúc hỗ trợ học trò tăng trưởng những đặc điểm sau đây:Tôi cảm thấy tự tin lúc hỗ trợ học trò tăng trưởng những đặc điểm sau:

+ Kỹ năng lắng tai tốt.

+ Kỹ năng kiềm chế xúc cảm.

+ Kỹ năng tương trợ lẫn nhau

Tôi cần sự tương trợ về:Các giải pháp giúp học trò phát huy năng lực giao tiếp, hợp tác

Tôi cần tìm hiểu thêm về:Các giải pháp giúp học trò phát huy năng lực giao tiếp, hợp tác

9. Bài tập về Năng lực Khắc phục vấn đề và Thông minh

Xác định chuẩn xác các thứ tự khắc phục vấn đề và thông minh quan trọng được liệt kê trong cột bên phải bằng cách kéo các khái niệm từ cột bên trái và ghép nối chúng với thứ tự tư duy đúng.

Xác định những điểm giống và không giống nhau: dự đoán

Lấy điểm mở đầu và xây dựng trên nó để tăng trưởng một thứ gì đó tinh tế hơn, phức tạp hơn hoặc khác lạ hơn: nhận định

Suy đoán rằng điều gì đó sẽ xảy ra trên cơ sở thông tin ngày nay: hiểu biết

Chia nhỏ điều gì đó thành những phần nhỏ hơn có ý nghĩa để có thể hiểu được xuất xứ và mối liên hệ cũng như cách chúng liên quan với nhau: hợp pháp

Tập trung vào điều gì đó và bỏ qua sự phân tâm: Ứng dụng

Liên kết các yếu tố để tạo thành một tổng thể thống nhất hoặc tổ chức lại các yếu tố thành một cấu trúc, thứ tự hoặc thành phầm mới: tạo nên

Đưa ra nhận định về tầm quan trọng hoặc chất lượng của một quá trình, thành phầm hoặc ý tưởng: so sánh

Sử dụng một thủ tục trong một tình huống cụ thể: thêm cụ thể

Đưa ra những câu trả lời đáng tin tưởng có thể được chứng minh là thuyết phục bằng cách dựa trên các dữ kiện đã cho: tập trung

Hiểu, xác định ý nghĩa của một cái gì đó: phân tích

OECD (2013) xác định 4 thứ tự cần thiết để khắc phục vấn đề thành công.

1; Hiểu…. 2; lựa chọn…… 3; làm rõ…..; 4 theo dõi…..

Liệt kê 3 cách nhưng thầy cô giáo đã giúp học trò tăng trưởng năng lực khắc phục vấn đề.

Cách 1: Giúp học trò xác định được vấn cần thực hiện

Cách 2: Giúp học trò xác định được mục tiêu cần đạt của vấn đề

Cách 3: Giúp học trò lập được kế hoạch thực hiện vấn đề

Sắp xếp 5 bước khắc phục vấn đề theo trật tự logic. Kéo các bước ở cột bên phải thả vào đúng trật tự trong cột bên trái.

Bước 1: xác định vấn đề; Bước 2:xác định mục tiêu; Bước 3: xác định các giải pháp khả thi

Bước 4: lập kế hoạch; Bước 5: theo dõi nhận định

10. Bài tập về các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy xúc tiến năng lực Khắc phục vấn đề và Thông minh

Đưa ra một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động bạn đã sử dụng gần đây với học trò của mình liên quan tới khắc phục vấn đề

Dạy học theo cặp để tìm tín hiệu chia hết cho 2 và 5.

Đối với ví dụ trên, hãy giảng giải làm thế nào Thầy/Cô biết học trò tham gia khắc phục vấn đề

Các em thảo luận với nhau dựa trên bài đã học để thực hiện và đưa ra kết quả

11. Bài tập chung:

Theo các YCCĐ đối với năng lực GQVĐ&ST trong CTGDPT 2018: Học trò cần có 3 kỹ năng nào để xác định và làm rõ một vấn đề?

KN1: Kỹ năng định hướng xác định mục tiêu;

KN2: Kỹ năng lập kế hoạch học tập

KN3: Kỹ năng thực hiện kế hoạch

Hãy hoàn thành bài tập sau để phản ánh tri thức và hiểu biết của tư nhân Thầy/Cô về năng lực Khắc phục vấn đề và Thông minh.

Xem thêm bài viết hay:  Cách nối âm trong tiếng Anh đầy đủ, dễ dàng sử dụng hiệu quả nhất

Về mức độ tri thức và hiểu biết của tôi về năng lực khắc phục vấn đề và thông minh:

Tôi cảm thấy tự tin lúc hỗ trợ học trò tăng trưởng những đặc điểm sau đây: Bản thân luôn tạo ra tình huống học tập để các em khắc phục. Tuy nhiên tôi luôn hỗ trợ các em phân tích, động viên các em hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Tôi cần sự tương trợ về: Các giải pháp giúp học trò phát huy tính tích cực trong học tập.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Các giải pháp giúp học trò phát huy tính tích cực trong học tập.

CH Sau lúc hoàn thành bài đọc và các hoạt động về Phẩm chất và Năng lực, hãy chiêm nghiệm về sự hiểu biết của Thầy/Cô về những điều này và viết một (1) mục tiêu cho việc học tư nhân của bạn.

Mục tiêu này cần phải cụ thể và được viết như một tuyên ngôn.

TL Để giúp tôi tìm hiểu thêm về các phẩm chất. Tôi sẽ: Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi tri thức bản thân nhầm giúp học trò khai thác tốt những phẩm chất của mình.

Để giúp tôi tìm hiểu thêm về năng lực. Tôi sẽ: Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi tri thức bản thân nhầm giúp học trò khai thác tốt những năng lực của mình.

13. Phần lý thuyết kiến tạo và ứng dụng

Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?: Các phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy toán tiểu học.

14. Bài tập về Dạy học tích cực

CH Hãy suy ngẫm về cách giảng dạy của Thầy/Cô và cách Thầy/Cô tạo điều kiện cho học trò trở thành những người học tích cực.

Phương pháp hoặc kỹ thuật nào phù thống nhất với Thầy/Cô và học trò của mình?

TL Trong suốt quá trình dạy học của mình, tôi luôn phối hợp nhiều phương pháp và hình thức dạy học.

CH Giảng giải ngắn gọn lý do vì sao Thầy/Cô cho rằng phương pháp này giúp học trò trở thành người học tích cực.

TL Bởi thực tiễn các phương pháp luôn có những ưu và khuyết nhất đinh.

Nếu chỉ áp dung 1 phương pháp hay 1 kĩ thuật có thể chưa khai thác hết dữ kiệu của hoạt động.

15. Bài tập về Giảng dạy phân hóa

CH Một câu hỏi về dạy và học phân hoá đặt ra cho bạn là gì?

TL Hoc sinh có thể nhận mặt và làm được các dạng bài tập khách nhau từ đó phát huy được nhận thức của học trò

CH Thầy/Cô có thể vận dụng hai chiến lược giảng dạy nào để hỗ trợ việc học tập của những học trò ko theo kịp các bạn khác trong lớp?

TL Gv cần có sự phân hóa vì trình độ HS ko đồng đều, HS có thể làm việc ở các cườngđộ và cấp độ không giống nhau ,GVậ koạch dạyọc theo trình độcủa học trò

16. Bài tập về Hợp tác và Hiệp tác

CH Từ kinh nghiệm của Thầy/Cô, học trò cần có một số kỹ năng quan trọng nào để tương tác hiệu quả với người khác và ứng phó với xung đột?

TL Để tương tác có hiệu quả một vấn đề nào đó trong học tập, các em cần phải xác định nội dung tương tác một cách rõ ràng, nội dung tương tác phải ngắn gọn xúc tích và đi vào trọng tâm tránh lang man cục bộ.

Lúc có xung đột xuất hiện cần chủ động kết thúc tương tác hoặc chuyển nội dung tương tác để tránh xung đột xảy ra và tiếp tục tương tác lúc điều kiện thuận tiện.

Hãy nêu một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động nhưng Thầy/Cô đã sử dụng gần đây với học trò của mình giúp các em làm việc hợp tác hoặc hợp tác

TL: Trong bài dạy: Tín hiệu chia hết cho 5.

Tôi giúp các em phát hiện và chiếm lĩnh tri thức tìm ra được tín hiệu cơ bản để chia hết cho 5 xong. tôi đặt ra vấn đề

Các chữ số tận cùng chia hết cho 5 và chữ số tận cùng chia hết cho 2 có gì giống và không giống nhau? Dựa vào đó em hãy tìm tín hiệu chia hết cho 2 và 5.

Yêu cầu các em thảo luận nhóm 2.

CH Hãy mô tả ngắn gọn các đặc điểm của kỹ thuật hoặc hoạt động hợp tác hoặc hợp tác

TL Hợp tác có đặc trưng là học trò làm việc với những người khác để đạt được mục tiêu chung, thường là có rất nhiều sự hỗ trợ của thầy cô giáo.

Hiệp tác là hợp tác mở rộng

17. Bài tập liên hệ tư nhân

CH Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

TL Các phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy toán tiểu học

18. Bài tập về Dạy – học tích hợp

CH Theo Thầy/Cô, những môn học nào có thể tích hợp hay liên kết tri thức, thông tin được với nhau,?

TL Tiếng Việt, tự nhiên xã hội, lịch sử, địa lí…

CH Hãy nêu cụ thể những tri thức, nội dung có thể tích hợp hoặc liên kết với nhau ở những môn học này.

TL Về quê hương, vùng miền, địa lý, văn hóa, lịch sử…

19. Bài tập về Kỹ năng tư duy

CH Hãy liệt kê 3 chiến lược nhưng Thầy/Cô hiện đang sử dụng hoặc có thể sử dụng trong giảng dạy để khuyến khích học trò tăng trưởng các kỹ năng tư duy bậc cao như khả năng so sánh, nhận định, đặt giả thiết, và thông minh thành phầm.

TL Chiến lược 1: hướng dẫn học trò ghi nhớ tri thức cần thiết.

Chiến lược 2: vận dụng tri thức vừa học để làm các bài tập cụ thể.

Chiến lược 3: vận dụng tri thức vừa học vào cuộc sống thực tiễn.

20. Rà soát và Nhận định

CH Về việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học PTNL trong việc dạy học của Thầy/Cô:

Liệt kê 3 điều nhưng Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm.

TL Điều 1: kĩ thuật rà soát nhận định theo hướng PTNL

Điều 2: các nguyên tắc ra đề rà soát nhận định theo hướng PTNL

Điều 3: các căn cứ để thực hiện rà soát nhận định theo hướng PTNL

CH Kéo các đặc điểm từ cột giữa sang các cột bên phải hoặc bên trái

TL

CTGDPT cũ CTGDPT mới
Lấy gv làm trung tâm

Chuyển giao tri thức mọi người cần biết

Học tập trên SGK

Phương pháp…. qui định sẵn

Hs tuân thủ …..theo gv

Học tập trung tác

Nhận định tri thức

Học tập trung……tạo tri thức

Chương trình học… cụ thể

Kỳ vọng…. học trò

Lấy người học làm trung tâm

Tích hợp kiến thức- kn và thái độ

Học tập dựa trên ….tích cực học trò

Phương pháp…. linh hoạt

Học tập trung….. khắc phục vấn đề

Việc dạy học….. hiểu biết của học trò

Nhận định tri thức….ứng dụng

Học tập được….thực tiễn

Học tập có tính hợp tác

Phương pháp…..quyết định

  1. Phương pháp và kỹ thuật dạy học

Hoạt động ôn tập

Kéo khái niệm ở cột bên phải vào thuật ngữ thích hợp.

Cách tiếp cận Các nguyên tắc…..môi trường giáo dục
Phương pháp Một tập trung….mục tiêu bài học
Kĩ thuật Các hoạt động cụ thể…. bài học

Khám phá

Các phương pháp nghiên cứu

Để ôn lại hiểu biết của bạn về một số năng lực và kỹ năng quan trọng được phát huy thông qua học tập tích cực, hãy hoàn thành hoạt động sau đây.

Kéo thả phần Khái niệm ở cột bên phải tới Năng lực / Kỹ năng thích hợp.

Tư duy phản biện Làm việc theo nhóm Phân tích Tổ chức Trình diễn
Suy nghĩ ….. khái niệm mới Hợp tác ….mục tiêu chung Bóc tách… nhiệm vụ Phục vụ….mục tiêu Trình diễn….cải thiện thông tin

DỰ ÁN

Liệt kê 3 lợi ích đối với học trò lúc học tập qua dự án.

Lợi ích 1: liên kết tư duy và học tập

Lợi ích 2: liên kết tri thức với thực tiễn

Lợi ích 3:nhận định kết quả học tập chuẩn xác và hệ thống

Liệt kê 3 thử thách tiềm tàng đối với học trò lúc hoàn thành dự án

Thử thách 1: tập trung tri thức vừa học một cách lôgic

Thử thách 2: kỹ năng quan sát và phân tích nhanh nhẹn

Xem thêm bài viết hay:  So sánh nỗi nhớ trong bài Tây Tiến và Việt Bắc(hay nhất)

Thử thách 3: tổng hợp tri thức rộng cần phải gạn lọc

TRUY VẤN

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 cách nhưng hoạt động truy vấn có thể xúc tiến sự tăng trưởng và sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao.

– Cách 1: Phương pháp truy vấn yêu cầu Hs tự đặt ta vấn đề

– Cách 2: Hoạt động truy vấn yêu cầu học trò sử dụng các quá trình và kỹ năng tư duy không giống nhau

– Cách 3: Hoạt động truy vấn yêu cầu Hs phải phân tích, nhận định và suy nghĩ độc lập

2. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu một câu hỏi nhưng những tri thức về phương pháp truy vấn gợi cho Thầy/Cô?

– Phương pháp truy vấn vận dụng được với những nhân vật Hs nào?

HỌC TẬP DỰA TRÊN VẤN ĐỀ

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 lợi ích của việc học tập dựa trên vấn đề đối với thầy cô giáo

– Lợi ích 1: Phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập

– Lợi ích 2: Được sớm tiếp cận những vấn đề thực tiễn

– Lợi ích 3: Được rèn luyện các kỹ năng cần thiết

2. Trả lời câu hỏi: Liên hệ với việc dạy học của Thầy/Cô, hãy suy nghĩ về cách Thầy/Cô có thể sử dụng để xúc tiến việc học tập dựa trên vấn đề và lý do cho việc này

– Để xúc tiến việc học tập dựa trên vấn đề thầy cô giáo cần tìm tòi, xây dựng những vấn đề lý thú thích hợp với môn học và thời kì cho phép, biết cách xử lý khôn khéo những tình huống diễn ra trong thảo luận

3. Trả lời câu hỏi: Giảng giải ngắn gọn lý do vì sao Thầy/Cô làm tương tự?

– Học tập dựa trên vấn đề thường có cấu trúc chặt chẽ hơn phương pháp dự án và bao gồm các bước được quy định cụ thể được thực hiện trong quá trình xác định và khắc phục vấn đề.

KHÁM PHÁ

1. Trả lời câu hỏi: Hãy giảng giải ngắn gọn vì sao Khám phá có hướng dẫn lại thích hợp với học trò tiểu học hơn là Khám phá độc lập?

Khám phá có hướng dẫn thích hợp với học trò tiểu học hơn vì:

* Trong khám phá có hướng dẫn, thầy cô giáo mở đầu với sự hướng dẫn trực tiếp để sửa đổi và thu hút sự chú ý của học trò đối với thông tin tiền đề và đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn. Điều này cho phép học trò có tri thức nền tảng và kỹ năng để khai thác tối đa các cuộc tìm hiểu tiếp theo. Thay vì giảng giải cách khắc phục vấn đề hoặc tình huống trong ví dụ đã cho, thầy cô giáo phân phối tài liệu thích hợp và khuyến khích học trò quan sát, dự đoán và đề xuất giải pháp, thử nghiệm giải pháp. Phương pháp này tương tự như phương pháp học tập Khắc phục Vấn đề.

* Khám phá có hướng dẫn giúp học trò:

– Tăng trưởng kỹ năng thông qua các hoạt động khuyến khích mạo hiểm, khắc phục vấn đề và sự kiên trì

– Làm việc theo vận tốc của riêng họ

– Tổng hợp tri thức cũ và tri thức mới

– Phân tích và diễn giải thông tin thay vì học thuộc lòng các câu trả lời đúng

LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

1. Trả lời câu hỏi: Nêu cảm nhận của Thầy/Cô nếu sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược với học trò của mình.

Nếu sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược với học trò của mình, tôi nghĩ kết quả đạt được ko cao

2. Trả lời câu hỏi:Giảng giải ngắn gọn lý do vì sao Thầy/Cô cảm thấy tương tự lúc sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược.

Vì học trò của tôi thuộc vùng miền núi, nhà các em chưa có điều kiện trang bị máy vi tính và mạng Internet

CÔNG NÃO (ĐỘNG NÃO, TIA CHỚP)

1. Trả lời câu hỏi: Xác định 3 đặc điểm về vai trò của thầy cô giáo trong việc sử dụng kỹ thuật Công não (Động não, Tia chớp)

– Đặc điểm 1: Thầy cô giáo cần xây dựng các câu hỏi khơi gợi một cách cẩn thận để đảm bảo rằng học trò được khuyến khích phát huy cả tư duy bậc cao cũng như tư duy bậc thấp

– Đặc điểm 2: Cần khuyến khích học trò phản hồi nhanh chóng và tất cả các ý kiến đều được chấp nhận nhưng ko bị chỉ trích

– Đặc điểm 3: Việc ghi lại các ý tưởng là rất quan trọng. Thầy cô giáo có thể ghi lại lên bảng dưới dạng gạch đầu dòng.

KWL/KWHL

1. Trả lời câu hỏi:Hãy liệt kê 3 cách nhưng KWHL khuyến khích học trò tham gia vào tư duy bậc cao

– Cách 1: KWHL khuyến khích Hs tư nhân hóa việc học của mình

– Cách 2: KWHL khuyến khích Hs lập kế hoạch học tập một cách có hệ thống

– Cách 3: KWHL giúp Hs tham gia vào việc xác định các mục tiêu học tập

MẢNH GHÉP

1. Trả lời câu hỏi: Hãy liệt kê 3 đặc điểm trong video minh hoạ năng lực hợp tác của học trò

– Đặc điểm 1: Trong lúc học trò vẽ biển báo các em đã có sự hợp tác, góp ý cho bạn lúc vẽ

– Đặc điểm 2: Lúc nhận xét về bài làm, từng bạn trong nhóm san sẻ về hình bạn làm được

– Đặc điểm 3: Học trò có sự trao đổi hỏi – đáp với nhau trong lúc thảo luận bài làm

2. Trả lời câu hỏi: Từ tri thức và kinh nghiệm của bản thân, hãy cho biết 3 cách nhưng thầy cô giáo có thể hỗ trợ học trò tham gia tích cực vào nhóm ‘chuyên gia’

– Cách 1: Động viên những học trò hoạt động tốt

– Cách 2: Quan sát, gợi ý, tư vấn cho học trò kịp thời

– Cách 3: Cung ứng tài liệu liên quan để học trò nghiên cứu

HỎI – ĐÁP ĐỐI ỨNG

3, Trả lời câu hỏi: Hãy nêu một thử thách Thầy/Cô cho rằng thầy cô giáo sẽ gặp phải lúc sử dụng kỹ thuật Hỏi – Đáp đối ứng và giảng giải ngắn gọn vì sao.

– Vấn đề học trò hỏi xa quá với nội dung bài học nhưng chính người thầy cô giáo chưa thể trả lời được

HỘI THOẠI CÓ HƯỚNG DẪN

1. Trả lời câu hỏi: Hãy nêu 3 đặc điểm của kỹ thuật Hội thoại có hướng dẫn minh hoạ cho tư duy bậc cao.

– Kỹ thuật 1: Hội thoại có hướng dẫn là một hình thức thảo luận, trong đó học trò được khuyến khích trao đổi hiểu biết riêng của mình, thảo luận và đưa ra ý nghĩa của nội dung

– Kỹ thuật 2: Hội thoại có hướng dẫn có thể diễn ra giữa thầy cô giáo và học trò hoặc giữa học trò với nhau. Những cuộc trò chuyện này có thể xuất hiện thông qua việc đặt câu hỏi đối ứng

– Kỹ thuật 3: Trong các cuộc trò chuyện hướng dẫn giữa học trò với học trò, trọng tâm là các câu hỏi do học trò đặt ra, trả lời câu hỏi của nhau và học trò phản hồi câu trả lời của nhau.

Bạn thấy bài viết Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường TH Trảng Dài

Phân mục: Giáo dục#Hướng #dẫn #gợi #học #tập #môn #Cơ #sở #lý #luận #mô #đun

Bạn thấy bài viết Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2 bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Hướng dẫn gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

Viết một bình luận