Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất)

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất)

Hình Ảnh về: Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất)

Video về: Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất)

Wiki về Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất)

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất) –

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Hình Ảnh về: Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Video về: Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Wiki về Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất)

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

(hay nhất) –

Tuyển chọn những bài văn hay Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Với những bài văn mẫu hay nhất dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 

Dàn ý Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

1. Mở bài

Giới thiệu nói chung tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần mở đầu.

2. Thân bài

a. Trị giá nội dung của phần mở đầu bản tuyên ngôn

– Phần mở đầu nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn.

– Tác giả đã trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 nhằm:

+ Khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người: Quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.

+ Nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng nhưng mà non sông họ từng dõng dạc tuyên bố.

– Từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc.

b. Trị giá nghệ thuật của phần mở đầu bản tuyên ngôn

– Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho các phần còn lại.

– Dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm gang thép của tác phẩm.

– Lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết.

3. Kết bài

Giám định vai trò của phần mở đầu đối với tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.

>> Phân tích phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua Bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 1

        Xuyên suốt nền văn học Việt Nam, có những văn kiện ra đời nhằm phục vụ mục tiêu chính trị, quân sự, nhưng đồng thời cũng trở thành những tác phẩm văn học mẫu mực xứng tầm tuyệt bút. “Tuyên ngôn độc lập” ra đời vào năm 1945 là một trong những tác phẩm trình diễn rõ điều này. Bằng ngòi bút sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến tạo nên một áng văn chính luận mẫu mực. Điều này đã được trình diễn rõ ngay từ phần mở đầu của tác phẩm.

         Trong phần trước hết của tác phẩm, tác giả đã nêu lên nguyên lí chung của bản tuyên ngôn thông qua việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 với nội dung chính là khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người. Đó là quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Hai bản tuyên ngôn nhưng nhưng mà Người trích dẫn ko chỉ nhập vai trò là dẫn chứng của áng văn chính luận nhưng nhưng mà còn trình diễn rõ dụng ý nghệ thuật đầy thâm thúy. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử cấp bách của nước ta thời bấy giờ, trong lúc nền độc lập vừa giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang bị dọa nạt bởi các thế lực đế quốc thực dân: quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ tiến vào từ phía Bắc và quân đội Anh, sau lưng là quân viễn chinh của Pháp tiến vào từ miền Nam với thủ đoạn xâm chiếm lại nước ta một lần nữa. Tương tự, trước hành động của đối phương, tác giả đã khôn khéo trích dẫn hai bản tuyên ngôn để tạo nên chiến thuật “Gậy ông đập lưng ông” ngay trên trang giấy nhằm nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng nhưng mà non sông họ từng dõng dạc tuyên bố. Đồng thời, điều này còn trình diễn rõ tác giả đang ngầm đặt cuộc cách mệnh của nước ta ngang hàng với hai cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ.

         Điều đặc trưng của bản tuyên ngôn là từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc, tạo nên một lí lẽ hết sức thuyết phục và sắc bén. Suy luận này có ý nghĩa đặc trưng quan trọng đối với các nước thuộc địa và thường xuyên phải đấu tranh chống lại gót giày xâm lược như nước ta, bởi con người chỉ được lợi tự do, đồng đẳng lúc dân tộc giành được độc lập. Mối quan hệ giữa quốc gia dân tộc và con người đã được tác giả khẳng định thông qua một tư tưởng lạ mắt và mang tính nhân văn vô cùng thâm thúy.

         Với nội dung là nêu nguyên lí chung, phần mở đầu của tác phẩm đã trình diễn rõ tài năng của tác giả trên địa hạt văn học. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đã tạo nên một dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm gang thép của tác phẩm.Tất cả đã tạo nên một lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết để tạo nên nền tảng pháp lí vững vàng để tác giả tố cáo tội ác của bọn thực dân.

        Tương tự, thông qua nguyên lí chung được trình diễn ở phần mở đầu, chúng ta có thể thấy được tài năng của tác giả Hồ Chí Minh lúc tạo lập một văn kiện chính trị – lịch sử, một áng văn chính luận mẫu mực. Thông qua việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, phần mở đầu đã trở thành một nền tảng vững chắc cho những luận điểm nhưng nhưng mà tác giả triển khai ở những phần còn lại, đồng thời khẳng định trị giá tư tưởng và trị giá nghệ thuật của bản “Tuyên ngôn độc lập” bất hủ.

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 2

        Bản “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2-9-1945 là một văn kiện có trị giá và ý nghĩa lịch sử to lớn: tuyên bố thủ tiêu cơ chế thực dân và phong kiến trên non sông ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỉ nguyên mới độc lập, tự do của dân tộc.

         Bản “Tuyên ngôn Độc lập”, do Hồ Chí Minh soạn thảo, trong đoạn văn mở đầu có trị giá nổi trội về tư tưởng và nghệ thuật lập luận, tiêu biểu cho phong cách chính luận của Người.

         Về nội dung tư tưởng, Hồ Chí Minh đã chỉ ra và khẳng định: quyền đồng đẳng, quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc là những quyền thiêng liêng của con người “ko người nào có thể xâm phạm được”. Nhân quyền là cao cả thiêng liêng, bởi lẽ “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”,

         Nội dung tư tưởng của đoạn văn mở đầu bản “Tuyên ngôn Độc lập” càng trở thành thâm thúy vì từ những quyền thiêng liêng của con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên quyền của các dân tộc: “tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tư tưởng lớn lao đó ko chỉ trình diễn khát vọng về độc lập tự do của nhân dân ta nhưng nhưng mà còn phản ánh khát vọng của các dân tộc nhược tiểu, phản ánh xu thế giải phóng dân tộc sau Thế chiến thứ hai. Đó là “góp sức nổi tiếng của Cụ Hồ Chí Minh” .

       Nghệ thuật lập luận trong đoạn mở đầu cũng rất rực rỡ. “Tuyên ngôn Độc lập” có kết cấu 3 phần rất chặt chẽ: tiên đề – phản đề – tuyên bố.

         Ở phần tiên đề, Hồ Chí Minh trích dẫn hai đoạn văn tiêu biểu nhất nói về: nhân quyền và dân quyền trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1776 của nước Mĩ và bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp” năm 1791. Mĩ và Pháp là hai quốc gia lớn lao; nhân quyền và dân quyền là tư tưởng lớn lao, là khát vọng của con người, là chân lí có ý nghĩa phổ quát, ko người nào có thể chối cãi được. Cách trích dẫn của Bác rất chuẩn mực theo trật tự thời kì (1776 – 1791), trên hai châu lục ko giống nhau (châu Mĩ, châu Âu), hai quốc gia ko giống nhau (nước Mĩ, nước Pháp), nhưng lại tương đồng về tư tưởng nhân quyền và dân quyền. Từ quyền thiêng liêng của con người, Hồ Chí Minh “suy rộng ra” nói tới quyền tự quyết của các dân tộc. Từ trích dẫn đi tới khẳng định: “Đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Cách lập luận đó rất chặt chẽ, gang thép, giàu sức thuyết phục.

       Nghệ thuật trích dẫn của Hồ Chí Minh đã chỉ ra khát vọng về độc lập tự do của nhân dân ta, ca tụng tầm vóc lớn lao của cuộc Cách mệnh tháng Tám. Người vừa tranh thủ được sự nhất trí, ủng hộ của các dân tộc trên toàn cầu, đồng thời ngầm cảnh báo những thủ đoạn đen tối của thực dân Pháp và bọn đế quốc rằng, chúng xâm lược nước ta là chính chúng đã giày xéo lên nhân quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.

        Cách mở bài rất rực rỡ, vì từ định đê nhưng nhưng mà chuyển sang phần phản đề, Hồ Chí Minh đã vạch trần khuôn mặt xảo quyệt thâm độc của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do đồng đẳng, nhân ái tới cướp non sông ta, áp bức đổng bào ta” trong suốt 80 năm trời, gây ra bao tội ác kinh tởm về chính trị, về kinh tế… Cách lập luận như thế rất chặt chẽ và hùng hồn.

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 3

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh | 900 bài Văn mẫu 12 hay nhất (ảnh 3)

         “Tuyên ngôn Độc lập” là văn kiện có trị giá lịch sử to lớn: là lời tuyên bố xóa bỏ cơ chế thực dân, phong kiến, là sự khẳng định quyền tự chủ và đồng đẳng của dân tộc ta trên toàn toàn cầu, là mốc son chói lọi ghi lại sự kiện nước ta bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của độc lập, tự do. Đoạn mở đầu tác phẩm đã trình diễn rõ trị giá nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.

         “Hỡi đồng bào cả nước” là câu nói mở đầu bản tuyên ngôn. Nó có sức mạnh hiệu triệu, lay động hàng triệu trái tim đồng bào, là nhân vật hướng tới của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân vật tiếp thu của bản tuyên ngôn này bao gồm đồng bào cả nước, nhân loại tiến bộ trên toàn cầu, thực dân Pháp và đế quốc Mĩ đang lăm le quay lại xâm lược nước ta.

         Vì vậy, Người đã trích dẫn hai bản “Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ” năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được, trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp (1791): “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi” làm dẫn chứng xác thực.

        Việc làm đó đã tạo nên tiền đề, cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn. Người đã trình diễn niềm tự hào, tự trọng dân tộc. Người đã đặt cuộc cách mệnh Việt Nam ngang hàng với cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ. Hồ Chí Minh đã sử dụng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”, lấy hành động của con cháu Pháp, Mĩ giày xéo lên lá cờ tự do, đồng đẳng, nhân ái đi xâm lược Việt Nam.

       Nghệ thuật lập luận trong đoạn mở đầu cũng rất rực rỡ. Hồ Chí Minh đã dùng những lí lẽ sắc sảo, gang thép, hùng hồn. Văn phong của Người trình diễn trí tuệ uyên bác, hiện đại. Bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh đi trước thời đại về vấn đề nhân quyền và dân quyền. Từ những lí lẽ đầy đủ, cụ thể, Người đã đưa ra một lí lẽ gang thép: “Đó là những lẽ phải ko thể chối cãi được”.

Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 4

Nắng Ba Đình mùa thu

Thắm vàng trên Lăng Bác

Vẫn trong veo bầu trời

Ngày Tuyên ngôn Độc lập.

        Mỗi lần đọc bài thơ “Nắng Ba Đình”, lòng tôi lại nao nao xúc động nhớ những thước phim tài liệu về ngày Quốc khánh 2/9/1945 – ngày đánh dấu một sự kiện lớn trong lịch sử của dân tộc ta. Tôi chợt bắt gặp một vầng trán cao rộng, một ánh mắt nheo cười, Bác Hồ đang bước lên lễ đài cùng với giọng nói ấm áp, thân mật: “Hỡi đồng bào cả nước!”.

Xem thêm bài viết hay:  Phân biệt hai từ find và found trong tiếng Anh

         “Tuyên ngôn Độc lập” mở đầu bằng những câu văn hết sức giản dị, mộc mạc như vậy nhưng nhưng mà vẫn chứa chan tình cảm mến thương, vẫn gợi ko khí thật thiêng liêng. Hai tiếng “đồng bào” thật thân thiết, thân tình, vừa chứa chan tình mến thương ruột thịt, vừa khơi dậy niềm tự hào, khơi dậy cội nguồn linh thiêng của dân tộc: Con Rồng, cháu Tiên. Trên toàn cầu này, có nhẽ chỉ riêng dân tộc ta là cùng sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.

        Có thể nói, vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong phần mở đầu của “Tuyên ngôn Độc lập” chính là xác lập cơ sở pháp lí. Cơ sở pháp lí thuở đầu của Tuyên ngôn Độc lập, đó là những quyền ko người nào có thể chối cãi được của mỗi tư nhân. Những lời đó được ghi trong bản Tuyên ngôn Độc lập ở Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp. Đó là quyền được sống, quyền tự do, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lấy những lời bất hủ được ghi sờ sờ trong hai bản “Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ” và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp” đã được cả toàn cầu xác nhận làm cơ sở pháp lí vô cùng vững chắc cho bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bác đã dẫn lời hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và của Pháp, chứa đựng những tư tưởng lớn, đã được thừa nhận của nhân loại, để làm cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn của Việt Nam. Cách lập luận của tác giả vừa khôn khéo vừa kiên quyết. Bác đã dùng lời lẽ bản tuyên ngôn của Mỹ, Pháp để phủ nhận chính thủ đoạn xâm lược của hai cường quốc này. Qua thủ pháp nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”,dường như tác giả đã ngầm cảnh cáo nếu Pháp xâm lược Việt Nam thì chính họ đã phản bội lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc họ đã đúc kết thành chân lý ghi trong bản tuyên ngôn. Họ sẽ làm vấy bùn lên lá cờ nhân đạo của những cuộc cách mệnh lớn lao của nước Pháp, nước Mỹ nếu nhất mực tiến quân xâm lược Việt Nam.

        Từ cơ sở pháp lí thuở đầu là quyền của con người Hồ Chí Minh đã suy rộng theo tính chất bắc cầu khẳng định quyền dân tộc. Người dõng dạc khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sự tăng trưởng từ quyền con người, quyền dân tộc là suy luận hết sức thông minh và chặt chẽ. Đó còn là một thông minh có ý nghĩa to lớn, một góp sức lớn lao của chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam và cả nhân loại. Sự tăng trưởng đó ko những là phát súng lệnh khởi đầu cho bão táp cách mệnh ở các nước thuộc địa, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên khắp toàn cầu vào nửa sau thế kỉ XX. nhưng nhưng mà còn là phát súng hiệu thức tỉnh kêu gọi các dân tộc bị áp bức trên toàn cầu vùng lên đấu tranh để giải phóng độc lập tự do.

        Khép lại phần mở đầu là câu văn cứng ngắc gang thép. Người khẳng định mọi quyền lí lẽ chính đáng của con người, dân tộc là những “lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Đây chính là bức tường pháp lí sừng sững, là tiền đề triển khai toàn thể nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập ở phần tiếp theo. Câu văn này cũng trình diễn tính luận chiến quyết liệt của ngòi bút Hồ Chí Minh. Người ngầm cảnh báo với quân địch xâm lược, chúng ko thể phủ nhận những lí lẽ, chân lí nhưng nhưng mà toàn toàn cầu đã xác nhận.

>> Xem thêm: Phân tích đoạn kết của bản Tuyên ngôn độc lập

…/…

Tương tự là Trường TH Trảng Dài đã vừa phân phối những gợi ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn!

Đăng bởi: Trường TH Trảng Dài

Phân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

[rule_{ruleNumber}]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

Tuyển chọn những bài văn hay Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Với những bài văn mẫu hay nhất dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! Xem nhanh nội dung1 Dàn ý Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh2 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 13 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 24 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 35 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 4Dàn ý Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

1. Mở bàiGiới thiệu nói chung tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần mở đầu.2. Thân bàia. Trị giá nội dung của phần mở đầu bản tuyên ngôn

– Phần mở đầu nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn.– Tác giả đã trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 nhằm:+ Khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người: Quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.+ Nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng nhưng mà non sông họ từng dõng dạc tuyên bố.– Từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc.b. Trị giá nghệ thuật của phần mở đầu bản tuyên ngôn– Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho các phần còn lại.– Dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm gang thép của tác phẩm.– Lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết.3. Kết bàiGiám định vai trò của phần mở đầu đối với tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.>> Phân tích phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua Bản Tuyên Ngôn Độc LậpPhân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 1

        Xuyên suốt nền văn học Việt Nam, có những văn kiện ra đời nhằm phục vụ mục tiêu chính trị, quân sự, nhưng đồng thời cũng trở thành những tác phẩm văn học mẫu mực xứng tầm tuyệt bút. “Tuyên ngôn độc lập” ra đời vào năm 1945 là một trong những tác phẩm trình diễn rõ điều này. Bằng ngòi bút sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến tạo nên một áng văn chính luận mẫu mực. Điều này đã được trình diễn rõ ngay từ phần mở đầu của tác phẩm.         Trong phần trước hết của tác phẩm, tác giả đã nêu lên nguyên lí chung của bản tuyên ngôn thông qua việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 với nội dung chính là khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người. Đó là quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Hai bản tuyên ngôn nhưng nhưng mà Người trích dẫn ko chỉ nhập vai trò là dẫn chứng của áng văn chính luận nhưng nhưng mà còn trình diễn rõ dụng ý nghệ thuật đầy thâm thúy. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử cấp bách của nước ta thời bấy giờ, trong lúc nền độc lập vừa giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang bị dọa nạt bởi các thế lực đế quốc thực dân: quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ tiến vào từ phía Bắc và quân đội Anh, sau lưng là quân viễn chinh của Pháp tiến vào từ miền Nam với thủ đoạn xâm chiếm lại nước ta một lần nữa. Tương tự, trước hành động của đối phương, tác giả đã khôn khéo trích dẫn hai bản tuyên ngôn để tạo nên chiến thuật “Gậy ông đập lưng ông” ngay trên trang giấy nhằm nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng nhưng mà non sông họ từng dõng dạc tuyên bố. Đồng thời, điều này còn trình diễn rõ tác giả đang ngầm đặt cuộc cách mệnh của nước ta ngang hàng với hai cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ.         Điều đặc trưng của bản tuyên ngôn là từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc, tạo nên một lí lẽ hết sức thuyết phục và sắc bén. Suy luận này có ý nghĩa đặc trưng quan trọng đối với các nước thuộc địa và thường xuyên phải đấu tranh chống lại gót giày xâm lược như nước ta, bởi con người chỉ được lợi tự do, đồng đẳng lúc dân tộc giành được độc lập. Mối quan hệ giữa quốc gia dân tộc và con người đã được tác giả khẳng định thông qua một tư tưởng lạ mắt và mang tính nhân văn vô cùng thâm thúy.         Với nội dung là nêu nguyên lí chung, phần mở đầu của tác phẩm đã trình diễn rõ tài năng của tác giả trên địa hạt văn học. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đã tạo nên một dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm gang thép của tác phẩm.Tất cả đã tạo nên một lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết để tạo nên nền tảng pháp lí vững vàng để tác giả tố cáo tội ác của bọn thực dân.        Tương tự, thông qua nguyên lí chung được trình diễn ở phần mở đầu, chúng ta có thể thấy được tài năng của tác giả Hồ Chí Minh lúc tạo lập một văn kiện chính trị – lịch sử, một áng văn chính luận mẫu mực. Thông qua việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, phần mở đầu đã trở thành một nền tảng vững chắc cho những luận điểm nhưng nhưng mà tác giả triển khai ở những phần còn lại, đồng thời khẳng định trị giá tư tưởng và trị giá nghệ thuật của bản “Tuyên ngôn độc lập” bất hủ.Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 2        Bản “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2-9-1945 là một văn kiện có trị giá và ý nghĩa lịch sử to lớn: tuyên bố thủ tiêu cơ chế thực dân và phong kiến trên non sông ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỉ nguyên mới độc lập, tự do của dân tộc.         Bản “Tuyên ngôn Độc lập”, do Hồ Chí Minh soạn thảo, trong đoạn văn mở đầu có trị giá nổi trội về tư tưởng và nghệ thuật lập luận, tiêu biểu cho phong cách chính luận của Người.         Về nội dung tư tưởng, Hồ Chí Minh đã chỉ ra và khẳng định: quyền đồng đẳng, quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc là những quyền thiêng liêng của con người “ko người nào có thể xâm phạm được”. Nhân quyền là cao cả thiêng liêng, bởi lẽ “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”,         Nội dung tư tưởng của đoạn văn mở đầu bản “Tuyên ngôn Độc lập” càng trở thành thâm thúy vì từ những quyền thiêng liêng của con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên quyền của các dân tộc: “tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tư tưởng lớn lao đó ko chỉ trình diễn khát vọng về độc lập tự do của nhân dân ta nhưng nhưng mà còn phản ánh khát vọng của các dân tộc nhược tiểu, phản ánh xu thế giải phóng dân tộc sau Thế chiến thứ hai. Đó là “góp sức nổi tiếng của Cụ Hồ Chí Minh” .       Nghệ thuật lập luận trong đoạn mở đầu cũng rất rực rỡ. “Tuyên ngôn Độc lập” có kết cấu 3 phần rất chặt chẽ: tiên đề – phản đề – tuyên bố.         Ở phần tiên đề, Hồ Chí Minh trích dẫn hai đoạn văn tiêu biểu nhất nói về: nhân quyền và dân quyền trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1776 của nước Mĩ và bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp” năm 1791. Mĩ và Pháp là hai quốc gia lớn lao; nhân quyền và dân quyền là tư tưởng lớn lao, là khát vọng của con người, là chân lí có ý nghĩa phổ quát, ko người nào có thể chối cãi được. Cách trích dẫn của Bác rất chuẩn mực theo trật tự thời kì (1776 – 1791), trên hai châu lục ko giống nhau (châu Mĩ, châu Âu), hai quốc gia ko giống nhau (nước Mĩ, nước Pháp), nhưng lại tương đồng về tư tưởng nhân quyền và dân quyền. Từ quyền thiêng liêng của con người, Hồ Chí Minh “suy rộng ra” nói tới quyền tự quyết của các dân tộc. Từ trích dẫn đi tới khẳng định: “Đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Cách lập luận đó rất chặt chẽ, gang thép, giàu sức thuyết phục.       Nghệ thuật trích dẫn của Hồ Chí Minh đã chỉ ra khát vọng về độc lập tự do của nhân dân ta, ca tụng tầm vóc lớn lao của cuộc Cách mệnh tháng Tám. Người vừa tranh thủ được sự nhất trí, ủng hộ của các dân tộc trên toàn cầu, đồng thời ngầm cảnh báo những thủ đoạn đen tối của thực dân Pháp và bọn đế quốc rằng, chúng xâm lược nước ta là chính chúng đã giày xéo lên nhân quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.        Cách mở bài rất rực rỡ, vì từ định đê nhưng nhưng mà chuyển sang phần phản đề, Hồ Chí Minh đã vạch trần khuôn mặt xảo quyệt thâm độc của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do đồng đẳng, nhân ái tới cướp non sông ta, áp bức đổng bào ta” trong suốt 80 năm trời, gây ra bao tội ác kinh tởm về chính trị, về kinh tế… Cách lập luận như thế rất chặt chẽ và hùng hồn.Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 3

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích khổ 5, 6, 7 trong bài thơ Sóng(hay nhất)

         “Tuyên ngôn Độc lập” là văn kiện có trị giá lịch sử to lớn: là lời tuyên bố xóa bỏ cơ chế thực dân, phong kiến, là sự khẳng định quyền tự chủ và đồng đẳng của dân tộc ta trên toàn toàn cầu, là mốc son chói lọi ghi lại sự kiện nước ta bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của độc lập, tự do. Đoạn mở đầu tác phẩm đã trình diễn rõ trị giá nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.         “Hỡi đồng bào cả nước” là câu nói mở đầu bản tuyên ngôn. Nó có sức mạnh hiệu triệu, lay động hàng triệu trái tim đồng bào, là nhân vật hướng tới của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân vật tiếp thu của bản tuyên ngôn này bao gồm đồng bào cả nước, nhân loại tiến bộ trên toàn cầu, thực dân Pháp và đế quốc Mĩ đang lăm le quay lại xâm lược nước ta.         Vì vậy, Người đã trích dẫn hai bản “Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ” năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được, trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp (1791): “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi” làm dẫn chứng xác thực.        Việc làm đó đã tạo nên tiền đề, cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn. Người đã trình diễn niềm tự hào, tự trọng dân tộc. Người đã đặt cuộc cách mệnh Việt Nam ngang hàng với cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ. Hồ Chí Minh đã sử dụng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”, lấy hành động của con cháu Pháp, Mĩ giày xéo lên lá cờ tự do, đồng đẳng, nhân ái đi xâm lược Việt Nam.       Nghệ thuật lập luận trong đoạn mở đầu cũng rất rực rỡ. Hồ Chí Minh đã dùng những lí lẽ sắc sảo, gang thép, hùng hồn. Văn phong của Người trình diễn trí tuệ uyên bác, hiện đại. Bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh đi trước thời đại về vấn đề nhân quyền và dân quyền. Từ những lí lẽ đầy đủ, cụ thể, Người đã đưa ra một lí lẽ gang thép: “Đó là những lẽ phải ko thể chối cãi được”.Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 4Nắng Ba Đình mùa thuThắm vàng trên Lăng BácVẫn trong veo bầu trờiNgày Tuyên ngôn Độc lập.        Mỗi lần đọc bài thơ “Nắng Ba Đình”, lòng tôi lại nao nao xúc động nhớ những thước phim tài liệu về ngày Quốc khánh 2/9/1945 – ngày đánh dấu một sự kiện lớn trong lịch sử của dân tộc ta. Tôi chợt bắt gặp một vầng trán cao rộng, một ánh mắt nheo cười, Bác Hồ đang bước lên lễ đài cùng với giọng nói ấm áp, thân mật: “Hỡi đồng bào cả nước!”.         “Tuyên ngôn Độc lập” mở đầu bằng những câu văn hết sức giản dị, mộc mạc như vậy nhưng nhưng mà vẫn chứa chan tình cảm mến thương, vẫn gợi ko khí thật thiêng liêng. Hai tiếng “đồng bào” thật thân thiết, thân tình, vừa chứa chan tình mến thương ruột thịt, vừa khơi dậy niềm tự hào, khơi dậy cội nguồn linh thiêng của dân tộc: Con Rồng, cháu Tiên. Trên toàn cầu này, có nhẽ chỉ riêng dân tộc ta là cùng sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.        Có thể nói, vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong phần mở đầu của “Tuyên ngôn Độc lập” chính là xác lập cơ sở pháp lí. Cơ sở pháp lí thuở đầu của Tuyên ngôn Độc lập, đó là những quyền ko người nào có thể chối cãi được của mỗi tư nhân. Những lời đó được ghi trong bản Tuyên ngôn Độc lập ở Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp. Đó là quyền được sống, quyền tự do, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lấy những lời bất hủ được ghi sờ sờ trong hai bản “Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ” và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp” đã được cả toàn cầu xác nhận làm cơ sở pháp lí vô cùng vững chắc cho bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bác đã dẫn lời hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và của Pháp, chứa đựng những tư tưởng lớn, đã được thừa nhận của nhân loại, để làm cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn của Việt Nam. Cách lập luận của tác giả vừa khôn khéo vừa kiên quyết. Bác đã dùng lời lẽ bản tuyên ngôn của Mỹ, Pháp để phủ nhận chính thủ đoạn xâm lược của hai cường quốc này. Qua thủ pháp nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”,dường như tác giả đã ngầm cảnh cáo nếu Pháp xâm lược Việt Nam thì chính họ đã phản bội lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc họ đã đúc kết thành chân lý ghi trong bản tuyên ngôn. Họ sẽ làm vấy bùn lên lá cờ nhân đạo của những cuộc cách mệnh lớn lao của nước Pháp, nước Mỹ nếu nhất mực tiến quân xâm lược Việt Nam.        Từ cơ sở pháp lí thuở đầu là quyền của con người Hồ Chí Minh đã suy rộng theo tính chất bắc cầu khẳng định quyền dân tộc. Người dõng dạc khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sự tăng trưởng từ quyền con người, quyền dân tộc là suy luận hết sức thông minh và chặt chẽ. Đó còn là một thông minh có ý nghĩa to lớn, một góp sức lớn lao của chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam và cả nhân loại. Sự tăng trưởng đó ko những là phát súng lệnh khởi đầu cho bão táp cách mệnh ở các nước thuộc địa, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên khắp toàn cầu vào nửa sau thế kỉ XX. nhưng nhưng mà còn là phát súng hiệu thức tỉnh kêu gọi các dân tộc bị áp bức trên toàn cầu vùng lên đấu tranh để giải phóng độc lập tự do.        Khép lại phần mở đầu là câu văn cứng ngắc gang thép. Người khẳng định mọi quyền lí lẽ chính đáng của con người, dân tộc là những “lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Đây chính là bức tường pháp lí sừng sững, là tiền đề triển khai toàn thể nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập ở phần tiếp theo. Câu văn này cũng trình diễn tính luận chiến quyết liệt của ngòi bút Hồ Chí Minh. Người ngầm cảnh báo với quân địch xâm lược, chúng ko thể phủ nhận những lí lẽ, chân lí nhưng nhưng mà toàn toàn cầu đã xác nhận.>> Xem thêm: Phân tích đoạn kết của bản Tuyên ngôn độc lập…/…Tương tự là Trường TH Trảng Dài đã vừa phân phối những gợi ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn!Đăng bởi: Trường TH Trảng DàiPhân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

Tuyển chọn những bài văn hay Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Với những bài văn mẫu hay nhất dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! Xem nhanh nội dung1 Dàn ý Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh2 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 13 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 24 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 35 Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 4Dàn ý Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

1. Mở bàiGiới thiệu nói chung tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phần mở đầu.2. Thân bàia. Trị giá nội dung của phần mở đầu bản tuyên ngôn

– Phần mở đầu nêu nguyên lí chung của bản tuyên ngôn.– Tác giả đã trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 nhằm:+ Khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người: Quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc.+ Nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng nhưng mà non sông họ từng dõng dạc tuyên bố.– Từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc.b. Trị giá nghệ thuật của phần mở đầu bản tuyên ngôn– Tạo cơ sở pháp lí vững chắc cho các phần còn lại.– Dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm gang thép của tác phẩm.– Lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết.3. Kết bàiGiám định vai trò của phần mở đầu đối với tác phẩm “Tuyên ngôn độc lập”.>> Phân tích phong cách nghệ thuật trong văn chính luận của Hồ Chí Minh qua Bản Tuyên Ngôn Độc LậpPhân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 1

        Xuyên suốt nền văn học Việt Nam, có những văn kiện ra đời nhằm phục vụ mục tiêu chính trị, quân sự, nhưng đồng thời cũng trở thành những tác phẩm văn học mẫu mực xứng tầm tuyệt bút. “Tuyên ngôn độc lập” ra đời vào năm 1945 là một trong những tác phẩm trình diễn rõ điều này. Bằng ngòi bút sắc bén, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiến tạo nên một áng văn chính luận mẫu mực. Điều này đã được trình diễn rõ ngay từ phần mở đầu của tác phẩm.         Trong phần trước hết của tác phẩm, tác giả đã nêu lên nguyên lí chung của bản tuyên ngôn thông qua việc trích dẫn hai bản Tuyên ngôn: Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp năm 1791 với nội dung chính là khẳng định các quyền lợi cơ bản của con người. Đó là quyền sống, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”, “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”. Hai bản tuyên ngôn nhưng nhưng mà Người trích dẫn ko chỉ nhập vai trò là dẫn chứng của áng văn chính luận nhưng nhưng mà còn trình diễn rõ dụng ý nghệ thuật đầy thâm thúy. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử cấp bách của nước ta thời bấy giờ, trong lúc nền độc lập vừa giành được sau cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang bị dọa nạt bởi các thế lực đế quốc thực dân: quân đội Quốc dân đảng Trung Quốc, đằng sau là đế quốc Mĩ tiến vào từ phía Bắc và quân đội Anh, sau lưng là quân viễn chinh của Pháp tiến vào từ miền Nam với thủ đoạn xâm chiếm lại nước ta một lần nữa. Tương tự, trước hành động của đối phương, tác giả đã khôn khéo trích dẫn hai bản tuyên ngôn để tạo nên chiến thuật “Gậy ông đập lưng ông” ngay trên trang giấy nhằm nhắc nhở những hành động của bọn đế quốc, thực dân đang đi trái lại và làm trái với những điều nhưng nhưng mà non sông họ từng dõng dạc tuyên bố. Đồng thời, điều này còn trình diễn rõ tác giả đang ngầm đặt cuộc cách mệnh của nước ta ngang hàng với hai cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ.         Điều đặc trưng của bản tuyên ngôn là từ việc trích dẫn về quyền con người để làm dẫn chứng, tác giả đã nâng tầm và mở rộng thành quyền dân tộc, tạo nên một lí lẽ hết sức thuyết phục và sắc bén. Suy luận này có ý nghĩa đặc trưng quan trọng đối với các nước thuộc địa và thường xuyên phải đấu tranh chống lại gót giày xâm lược như nước ta, bởi con người chỉ được lợi tự do, đồng đẳng lúc dân tộc giành được độc lập. Mối quan hệ giữa quốc gia dân tộc và con người đã được tác giả khẳng định thông qua một tư tưởng lạ mắt và mang tính nhân văn vô cùng thâm thúy.         Với nội dung là nêu nguyên lí chung, phần mở đầu của tác phẩm đã trình diễn rõ tài năng của tác giả trên địa hạt văn học. Việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn đã tạo nên một dẫn chứng xác thực góp phần củng cố lí lẽ, luận điểm gang thép của tác phẩm.Tất cả đã tạo nên một lập luận chặt chẽ và giàu sức thuyết phục, vừa khôn khéo vừa kiên quyết để tạo nên nền tảng pháp lí vững vàng để tác giả tố cáo tội ác của bọn thực dân.        Tương tự, thông qua nguyên lí chung được trình diễn ở phần mở đầu, chúng ta có thể thấy được tài năng của tác giả Hồ Chí Minh lúc tạo lập một văn kiện chính trị – lịch sử, một áng văn chính luận mẫu mực. Thông qua việc trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Pháp và Mỹ, phần mở đầu đã trở thành một nền tảng vững chắc cho những luận điểm nhưng nhưng mà tác giả triển khai ở những phần còn lại, đồng thời khẳng định trị giá tư tưởng và trị giá nghệ thuật của bản “Tuyên ngôn độc lập” bất hủ.Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 2        Bản “Tuyên ngôn Độc lập” ngày 2-9-1945 là một văn kiện có trị giá và ý nghĩa lịch sử to lớn: tuyên bố thủ tiêu cơ chế thực dân và phong kiến trên non sông ta, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỉ nguyên mới độc lập, tự do của dân tộc.         Bản “Tuyên ngôn Độc lập”, do Hồ Chí Minh soạn thảo, trong đoạn văn mở đầu có trị giá nổi trội về tư tưởng và nghệ thuật lập luận, tiêu biểu cho phong cách chính luận của Người.         Về nội dung tư tưởng, Hồ Chí Minh đã chỉ ra và khẳng định: quyền đồng đẳng, quyền được sống, quyền được tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc là những quyền thiêng liêng của con người “ko người nào có thể xâm phạm được”. Nhân quyền là cao cả thiêng liêng, bởi lẽ “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi”,         Nội dung tư tưởng của đoạn văn mở đầu bản “Tuyên ngôn Độc lập” càng trở thành thâm thúy vì từ những quyền thiêng liêng của con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên quyền của các dân tộc: “tất cả các dân tộc trên toàn cầu đều sinh ra đồng đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tư tưởng lớn lao đó ko chỉ trình diễn khát vọng về độc lập tự do của nhân dân ta nhưng nhưng mà còn phản ánh khát vọng của các dân tộc nhược tiểu, phản ánh xu thế giải phóng dân tộc sau Thế chiến thứ hai. Đó là “góp sức nổi tiếng của Cụ Hồ Chí Minh” .       Nghệ thuật lập luận trong đoạn mở đầu cũng rất rực rỡ. “Tuyên ngôn Độc lập” có kết cấu 3 phần rất chặt chẽ: tiên đề – phản đề – tuyên bố.         Ở phần tiên đề, Hồ Chí Minh trích dẫn hai đoạn văn tiêu biểu nhất nói về: nhân quyền và dân quyền trong bản “Tuyên ngôn Độc lập” năm 1776 của nước Mĩ và bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mệnh Pháp” năm 1791. Mĩ và Pháp là hai quốc gia lớn lao; nhân quyền và dân quyền là tư tưởng lớn lao, là khát vọng của con người, là chân lí có ý nghĩa phổ quát, ko người nào có thể chối cãi được. Cách trích dẫn của Bác rất chuẩn mực theo trật tự thời kì (1776 – 1791), trên hai châu lục ko giống nhau (châu Mĩ, châu Âu), hai quốc gia ko giống nhau (nước Mĩ, nước Pháp), nhưng lại tương đồng về tư tưởng nhân quyền và dân quyền. Từ quyền thiêng liêng của con người, Hồ Chí Minh “suy rộng ra” nói tới quyền tự quyết của các dân tộc. Từ trích dẫn đi tới khẳng định: “Đó là những lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Cách lập luận đó rất chặt chẽ, gang thép, giàu sức thuyết phục.       Nghệ thuật trích dẫn của Hồ Chí Minh đã chỉ ra khát vọng về độc lập tự do của nhân dân ta, ca tụng tầm vóc lớn lao của cuộc Cách mệnh tháng Tám. Người vừa tranh thủ được sự nhất trí, ủng hộ của các dân tộc trên toàn cầu, đồng thời ngầm cảnh báo những thủ đoạn đen tối của thực dân Pháp và bọn đế quốc rằng, chúng xâm lược nước ta là chính chúng đã giày xéo lên nhân quyền và quyền tự quyết của các dân tộc.        Cách mở bài rất rực rỡ, vì từ định đê nhưng nhưng mà chuyển sang phần phản đề, Hồ Chí Minh đã vạch trần khuôn mặt xảo quyệt thâm độc của thực dân Pháp “lợi dụng lá cờ tự do đồng đẳng, nhân ái tới cướp non sông ta, áp bức đổng bào ta” trong suốt 80 năm trời, gây ra bao tội ác kinh tởm về chính trị, về kinh tế… Cách lập luận như thế rất chặt chẽ và hùng hồn.Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 3

Xem thêm bài viết hay:  Địa Giải Cung Phu Thê – Địa Giải Trong Tử Vi Cung Phu Thê

         “Tuyên ngôn Độc lập” là văn kiện có trị giá lịch sử to lớn: là lời tuyên bố xóa bỏ cơ chế thực dân, phong kiến, là sự khẳng định quyền tự chủ và đồng đẳng của dân tộc ta trên toàn toàn cầu, là mốc son chói lọi ghi lại sự kiện nước ta bước vào một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của độc lập, tự do. Đoạn mở đầu tác phẩm đã trình diễn rõ trị giá nội dung tư tưởng và nghệ thuật lập luận của Hồ Chí Minh.         “Hỡi đồng bào cả nước” là câu nói mở đầu bản tuyên ngôn. Nó có sức mạnh hiệu triệu, lay động hàng triệu trái tim đồng bào, là nhân vật hướng tới của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân vật tiếp thu của bản tuyên ngôn này bao gồm đồng bào cả nước, nhân loại tiến bộ trên toàn cầu, thực dân Pháp và đế quốc Mĩ đang lăm le quay lại xâm lược nước ta.         Vì vậy, Người đã trích dẫn hai bản “Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ” năm 1776: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được, trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và bản “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền” của Pháp (1791): “Người ta sinh ra tự do và đồng đẳng về quyền lợi; và phải xoành xoạch được tự do và đồng đẳng về quyền lợi” làm dẫn chứng xác thực.        Việc làm đó đã tạo nên tiền đề, cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn. Người đã trình diễn niềm tự hào, tự trọng dân tộc. Người đã đặt cuộc cách mệnh Việt Nam ngang hàng với cuộc cách mệnh của Pháp và Mĩ. Hồ Chí Minh đã sử dụng thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”, lấy hành động của con cháu Pháp, Mĩ giày xéo lên lá cờ tự do, đồng đẳng, nhân ái đi xâm lược Việt Nam.       Nghệ thuật lập luận trong đoạn mở đầu cũng rất rực rỡ. Hồ Chí Minh đã dùng những lí lẽ sắc sảo, gang thép, hùng hồn. Văn phong của Người trình diễn trí tuệ uyên bác, hiện đại. Bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh đi trước thời đại về vấn đề nhân quyền và dân quyền. Từ những lí lẽ đầy đủ, cụ thể, Người đã đưa ra một lí lẽ gang thép: “Đó là những lẽ phải ko thể chối cãi được”.Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh – Bài mẫu 4Nắng Ba Đình mùa thuThắm vàng trên Lăng BácVẫn trong veo bầu trờiNgày Tuyên ngôn Độc lập.        Mỗi lần đọc bài thơ “Nắng Ba Đình”, lòng tôi lại nao nao xúc động nhớ những thước phim tài liệu về ngày Quốc khánh 2/9/1945 – ngày đánh dấu một sự kiện lớn trong lịch sử của dân tộc ta. Tôi chợt bắt gặp một vầng trán cao rộng, một ánh mắt nheo cười, Bác Hồ đang bước lên lễ đài cùng với giọng nói ấm áp, thân mật: “Hỡi đồng bào cả nước!”.         “Tuyên ngôn Độc lập” mở đầu bằng những câu văn hết sức giản dị, mộc mạc như vậy nhưng nhưng mà vẫn chứa chan tình cảm mến thương, vẫn gợi ko khí thật thiêng liêng. Hai tiếng “đồng bào” thật thân thiết, thân tình, vừa chứa chan tình mến thương ruột thịt, vừa khơi dậy niềm tự hào, khơi dậy cội nguồn linh thiêng của dân tộc: Con Rồng, cháu Tiên. Trên toàn cầu này, có nhẽ chỉ riêng dân tộc ta là cùng sinh ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ.        Có thể nói, vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong phần mở đầu của “Tuyên ngôn Độc lập” chính là xác lập cơ sở pháp lí. Cơ sở pháp lí thuở đầu của Tuyên ngôn Độc lập, đó là những quyền ko người nào có thể chối cãi được của mỗi tư nhân. Những lời đó được ghi trong bản Tuyên ngôn Độc lập ở Mĩ và bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp. Đó là quyền được sống, quyền tự do, quyền đồng đẳng và quyền mưu cầu hạnh phúc. Lấy những lời bất hủ được ghi sờ sờ trong hai bản “Tuyên ngôn Độc lập của Mĩ” và “Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp” đã được cả toàn cầu xác nhận làm cơ sở pháp lí vô cùng vững chắc cho bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bác đã dẫn lời hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và của Pháp, chứa đựng những tư tưởng lớn, đã được thừa nhận của nhân loại, để làm cơ sở pháp lí cho bản tuyên ngôn của Việt Nam. Cách lập luận của tác giả vừa khôn khéo vừa kiên quyết. Bác đã dùng lời lẽ bản tuyên ngôn của Mỹ, Pháp để phủ nhận chính thủ đoạn xâm lược của hai cường quốc này. Qua thủ pháp nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”,dường như tác giả đã ngầm cảnh cáo nếu Pháp xâm lược Việt Nam thì chính họ đã phản bội lại truyền thống tốt đẹp của dân tộc họ đã đúc kết thành chân lý ghi trong bản tuyên ngôn. Họ sẽ làm vấy bùn lên lá cờ nhân đạo của những cuộc cách mệnh lớn lao của nước Pháp, nước Mỹ nếu nhất mực tiến quân xâm lược Việt Nam.        Từ cơ sở pháp lí thuở đầu là quyền của con người Hồ Chí Minh đã suy rộng theo tính chất bắc cầu khẳng định quyền dân tộc. Người dõng dạc khẳng định: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền đồng đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền ko người nào có thể xâm phạm được; trong những quyền đó, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Sự tăng trưởng từ quyền con người, quyền dân tộc là suy luận hết sức thông minh và chặt chẽ. Đó còn là một thông minh có ý nghĩa to lớn, một góp sức lớn lao của chủ tịch Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam và cả nhân loại. Sự tăng trưởng đó ko những là phát súng lệnh khởi đầu cho bão táp cách mệnh ở các nước thuộc địa, báo hiệu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên khắp toàn cầu vào nửa sau thế kỉ XX. nhưng nhưng mà còn là phát súng hiệu thức tỉnh kêu gọi các dân tộc bị áp bức trên toàn cầu vùng lên đấu tranh để giải phóng độc lập tự do.        Khép lại phần mở đầu là câu văn cứng ngắc gang thép. Người khẳng định mọi quyền lí lẽ chính đáng của con người, dân tộc là những “lẽ phải ko người nào chối cãi được”. Đây chính là bức tường pháp lí sừng sững, là tiền đề triển khai toàn thể nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập ở phần tiếp theo. Câu văn này cũng trình diễn tính luận chiến quyết liệt của ngòi bút Hồ Chí Minh. Người ngầm cảnh báo với quân địch xâm lược, chúng ko thể phủ nhận những lí lẽ, chân lí nhưng nhưng mà toàn toàn cầu đã xác nhận.>> Xem thêm: Phân tích đoạn kết của bản Tuyên ngôn độc lập…/…Tương tự là Trường TH Trảng Dài đã vừa phân phối những gợi ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn!Đăng bởi: Trường TH Trảng DàiPhân mục: Lớp 12, Ngữ Văn 12

[rule_{ruleNumber}]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_1_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_2_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_3_plain]

#Phân #tích #đoạn #mở #đầu #bản #Tuyên #Ngôn #Độc #Lập #của #Chủ #Tịch #Hồ #Chí #Minh #hay #nhất

[rule_1_plain]

Bạn thấy bài viết Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất) bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Phân tích đoạn mở đầu bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (hay nhất)

Viết một bình luận