Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Viết bài khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Hình ảnh về: Viết bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Video về: Viết bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Wiki về Soạn Bài Nhìn chung, văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Nhìn chung, văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 –

Nhìn chung, Văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 sẽ phân bổ đầy đủ hệ thống kiến ​​thức trọng tâm về các thời kỳ phát triển, đặc điểm cơ bản và tiêu chuẩn của các thể loại. loại văn học. thực hiện trong giai đoạn này, qua đó giúp các em có cái nhìn bao quát toàn diện về sự phát triển của văn học trong một thời kỳ.

Nội dung điều khoản: 1. Hợp phần số 12. Hợp phần số 2

Viết bài Đại cương văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, tập 1

Câu 1: Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 a.- Khái niệm “hiện đại hoá văn học” là quá trình làm cho văn học thoát ra khỏi hệ thống. Hệ thống thi pháp của văn học trung đại đổi mới theo hình thức văn học phương Tây, có thể hội nhập với văn học hiện đại. trên toàn cầu. Những yếu tố tạo điều kiện cho văn học Việt Nam lớn mạnh theo hướng hiện đại: + Trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến, cơ cấu xã hội có những biến đổi sâu sắc: sự xuất hiện các giai cấp, từng giai cấp mới. Tác động của văn hóa phương Tây (Pháp). + Lực lượng trí thức chủ yếu: trí thức phương Tây (tiếp cận văn học Pháp). + Chữ Quốc ngữ thay thế chữ Hán, Nôm trong nhiều lĩnh vực. + Nghề in, xuất bản, tạp chí, dịch thuật ra đời và phát triển khá mạnh. + Sự ra đời của phê bình văn học. Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam giai đoạn này diễn ra qua ba thời kỳ. + Thời kỳ thứ nhất (từ đầu thế kỷ XX đến năm 1920) là thời kỳ các điều kiện cần thiết đã sẵn sàng cho quá trình hiện đại hóa văn học. + Thời kỳ thứ hai (khoảng 1920 đến 1930) là thời kỳ thời kỳ chuyển tiếp, hoàn thiện các điều kiện để văn học thời kỳ III phát triển vượt bậc. + Thời kỳ III (1930 – 1945) là thời kỳ phát triển rực rỡ và đổi mới sâu sắc ở các thể loại, đặc biệt là tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ, phóng sự, phê bình . cuộc sống và đạt được nhiều thành tựu.

Xem thêm bài viết hay:  Những bài thơ về mẹ hay nhất

b.Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 chia thành hai bộ phận và chia thành nhiều dòng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau cùng phát triển. Ở các nước thuộc địa, dưới sự tác động mạnh mẽ, sâu sắc của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, văn học từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã hình thành hai bộ phận: văn học quần chúng và văn học nước ngoài. văn học đại chúng. Văn học công khai là văn học hợp pháp, tồn tại trong phạm vi hợp pháp của chính quyền thực dân phong kiến. Văn học ngoài công lập bị đặt ngoài vòng pháp luật và lưu hành trong vòng bí mật. Do sự không giống nhau về đặc điểm nghệ thuật và khuynh hướng thẩm mỹ, văn học đại chúng được chia thành nhiều dòng, trong đó nổi lên hai dòng chính: văn học lãng mạn và văn học hiện thực. Ông có thơ cách mạng bí mật, nhất là thơ sáng tác của quan lại và chiến sĩ cách mạng trong tù.

c. Nguyên nhân của sự trưởng thành của văn học giai đoạn này là: Do yêu cầu cấp bách của thời đại.- Do tính chủ quan của văn bản (đây là nguyên nhân chủ yếu).- Do sự thức tỉnh, vươn lên mạnh mẽ của nước ngoài nên ghi nhận, thời kỳ này, văn học đã trở thành hàng hóa, viết lách trở thành một nghề kiếm sống. Đây là một lý do thiết thực, một yếu tố thúc đẩy các nhà văn.

Câu 2: Thành tựu chính: a. Truyền thống tư tưởng lớn của lịch sử văn học Việt Nam là yêu nước, anh hùng và nhân đạo. Văn học từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 tiếp tục phát huy truyền thống đó trên cơ sở ý thức dân chủ.b. Các thể loại văn học mới xuất hiện trong văn học Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 là: kịch, hồi ký, phóng sự, tiểu thuyết, phê bình văn học… Hiện đại hóa thể loại tiểu thuyết thể hiện ở sự thay đổi hệ thống thi pháp. Tiểu thuyết hiện đại chú trọng xây dựng tính cách nhân vật hơn là chi tiết, đi sâu vào nội tâm nhân vật, trần thuật theo trình tự thời gian tự nhiên, miêu tả chân thực, giọng điệu và ca từ hiện đại, thân thiện với cuộc sống đời thường. , bỏ viết tùy hứng… Đổi mới, hiện đại hóa trong thơ: Thơ mới phá bỏ những niêm luật khắt khe của thơ cũ, chuyển từ cái tôi chung sang cái tôi riêng.

II. Thực trạng Vì sao có thể gọi văn học Việt Nam ba mươi năm đầu thế kỉ XX (1900 – 1930) là văn học của thời kỳ giao độ? Hiện đại hóa văn học là một quá trình. Trong thời kỳ đầu, nhất là thời kỳ đầu, công cuộc đổi mới còn gặp những trở ngại nhất định, do sự bám víu của cái cũ. Vì vậy, văn học 1990 – 1930 được gọi là thời kỳ văn học tiên tiến.

Xem thêm bài viết hay:  Phân tích đoạn 1 Tây tiến(hay nhất)

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, đoản văn 2

I. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ

Câu 1: Những nét cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 19451. Khái niệm “hiện đại hoá văn học” Hiện đại hoá là quá trình làm cho văn học Việt Nam hiện đại. Sự hòa hợp và hội nhập với văn hóa toàn cầu tạo nên đặc điểm và tính chất của một nền văn hóa hiện đại. Những yếu tố tạo điều kiện cho văn học Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại: Năm 1958, thực dân Pháp xâm lược. đất nước của chúng tôi. Sau nửa thế kỷ bình định bằng quân sự, phải đến đầu thế kỷ XX, chúng mới thực sự khai thác kinh tế các thuộc địa. Các thành phố công nghiệp ra đời, các thị trấn, thị tứ mọc lên ở nhiều nơi. Từng tầng lớp mới xuất hiện: tiểu tư sản, tiểu tư sản, công nhân, dân nghèo thành thị… Đầu thế kỷ XX, chữ Quốc ngữ thay thế chữ Hán và chữ Nôm. In ấn, xuất bản và tạp chí phát triển mạnh mẽ. Quá trình hiện đại hóa văn học Việt Nam giai đoạn này diễn ra qua ba thời kỳ: + Giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến năm 1920 ⟶ Văn học bước vào thời kỳ quá độ. Tuy vẫn lấy chữ Hán và thể loại truyền thống làm chủ đạo, nhưng bộ phận văn học này đã có sự đổi mới mạnh mẽ về tư tưởng và quan niệm văn học. + Giai đoạn 1920 – 1930 ⟶ Cục diện văn học phát triển mạnh mẽ. Văn học chuyển mình theo hướng hiện đại với nhiều thành tựu nổi bật+ Giai đoạn 1930 – 1945⟶ chứng kiến ​​sự phát triển sôi động, phong phú và rất nhanh của văn học nước nhà theo hướng hiện đại. Đây là thời kì kết tinh của văn học Việt Namb. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 không giống nhau như thế nào? Văn học từ đầu thế kỷ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 chia thành hai bộ phận: văn học chính thống và văn học chính thống. Văn học mở bao gồm hai dòng chính: lãng mạn và hiện thực. Văn học ngoài công lập bị đặt ngoài vòng pháp luật và phải được lưu hành trong vòng bí mật.c. Sở dĩ văn học giai đoạn này lớn mạnh là: Do yêu cầu của xã hội hiện đại, sự trỗi dậy mạnh mẽ của cái “tôi” riêng tư trong giới trí thức trẻ sau hàng trăm năm bị dập tắt. Văn chương trở thành hàng hóa, viết lách trở thành một nghề kiếm sống.

Xem thêm bài viết hay:  60 câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ về con ngựa (chứa từ ngựa, mã)

Câu 2: Thành tựu chính: Phát huy truyền thống yêu nước và nhân văn quý báu của dân tộc Văn học quan tâm đến những người dân thường trong xã hội, đặc biệt là những người nghèo khổ, có hoàn cảnh khó khăn. áp bức, bóc lột mà còn thể hiện sâu sắc khát vọng mãnh liệt của mỗi cá nhân. Tiểu thuyết: khai thác đề tài đời sống nhân dân, xây dựng bức tranh hiện thực có sức khái quát rộng lớn, phản ánh một phần những tranh chấp, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội. Thể loại truyện ngắn: phong phú, rực rỡ với truyện ngắn trào phúng của Nguyễn Công Hoan, truyện ngắn trữ tình của Thạch Lam , Thanh Tịnh, v.v.

II. THỰC HÀNH Vì sao có thể gọi văn học Việt Nam ba mươi năm đầu thế kỉ XX (1900 – 1930) là văn học của thời kì giao độ? Nhìn chung, giai đoạn 1900 – 1930 là giai đoạn chuyển tiếp của hai thể loại văn học. học. Văn học Nho giáo vẫn giữ vị trí quan trọng, nhưng có sự phân hóa và ít nhiều thay đổi về tư tưởng và nghệ thuật. Vì vậy, có thể coi đây là thời kỳ chuyển tiếp của văn hóa Việt Nam

——–CHẤM DỨT———

Luyện tập thành ngữ và thành ngữ là một bài học nổi bật trong chương trình học Tuần 6 theo SGK Ngữ văn 11, các em cần Soạn bài Luyện tập thành ngữ, đọc trước nội dung bài và trả lời câu hỏi trong SGK.

Ngoài ra, Phân tích truyện ngắn Chữ người tử tù. Đây là một bài học quan trọng trong Ngữ văn 8 nhưng các em cần đặc biệt lưu ý.

Bên cạnh những kiến ​​thức đã học, các em cần chuẩn bị sẵn sàng cho bài học sắp tới với bài Phân tích những ngày thành phá ở phần đầu truyện ngắn Hai đứa trẻ để nắm vững những kiến ​​thức Ngữ Văn 11 của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-khai-quat-van-hoc-viet-nam-tu-dau-the-ki-xx-den-cach-mang-tha-38156n

Xem thêm các bài văn hay về Hỏi đáp Văn học

[rule_{ruleNumber}]

#Bài viết #bài báo #Đại cương #văn học #văn học #Việt Nam #Việt Nam #từ #đầu #thế kỷ #đến #Cách mạng #Tháng 5 #Tháng 8 #năm

Bạn thấy bài viết Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Viết một bình luận