Thầy cô hãy chia sẻ cách khai thác các dạng học liệu số

Bạn đang xem: Xin thầy cô chia sẻ cách khai thác học liệu số tại lasting.edu.vn

Bạn đang tìm chủ đề về => Xin thầy chia sẻ cách khai thác đúng nguồn học liệu số? Nếu đúng như vậy, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm tài liệu tại đây => Tài liệu

Đáp án mô-đun 9

Xin ông chia sẻ cách khai thác học liệu số? Đây là câu hỏi mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập và thực hành Mô đun 9: “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học, trung học cơ sở/trung học phổ thông”. Dưới đây là cách chia sẻ tài liệu học số mà Hoatieu.vn sưu tầm và chia sẻ miễn phí cho thầy cô tham khảo.

Xem thêm: Xin chia sẻ định hướng và đề xuất ý tưởng ứng dụng hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục môn Toán.

Cách khai thác 9. Tài liệu học tập kỹ thuật số dạng mô-đun

Tài liệu học tập kỹ thuật số là gì?

Học liệu điện tử (hay học liệu điện tử) là phương tiện điện tử phục vụ cho việc dạy và học, bao gồm: sách giáo khoa điện tử, giáo trình điện tử, tài liệu tham khảo, tài liệu ôn tập điện tử. nhận dạng tài liệu điện tử, bài trình chiếu, bảng dữ liệu, tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, ứng dụng dạy học, thí nghiệm mô phỏng và các học liệu số hóa khác.

Xem thêm: Phong thủy là gì? Cbiz Phong Nhã là gì?

Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số

Cách khai thác học liệu số:

  • Sử dụng đầy đủ, hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học ở mức tối thiểu theo quy định của môn học: video bài giảng, link ôn tập, ứng dụng ôn tập trên Quizizz, Azota, Kahoot…
  • Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học tập và tính cách học sinh.
  • Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại phù hợp, hiệu quả.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác tại mục Tư liệu dành cho quý thầy cô.

Nguồn: Trường TH Trảng Dài #Thầy cô #hãy #chia sẻ #cách #khai thác #loại hình #học tập #tài liệu #Thầy cô chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin thầy chia sẻ một số tài liệu học tập mà thầy đã sử dụng. Xin thầy chia sẻ cách khai thác học liệu số, xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin thầy chia sẻ một số loại học liệu số, cách khai thác học liệu số. Vui lòng chia sẻ một số tài liệu học tập kỹ thuật số mà bạn đã sử dụng. cách khai thác học liệu số: sử dụng đủ, hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu theo quy định của môn học: video bài giảng, link ôn tập, ứng dụng ôn tập trên quizizz, azota, kahoot… sử dụng đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học tập và nhân vật học sinh. tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại phù hợp, hiệu quả. .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7 { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0! quan trọng; border-left:4px solid #1ABC9C!quan trọng; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: không; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7:hoạt động, .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: không; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250ms; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7 .ctaText { font-weight:bold; màu:#16A085; trang trí văn bản: không; cỡ chữ: 16px; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7 .postTitle { color:#1ABC9C; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem thêm: Top 10 bài văn mẫu phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị rất hay

Xem thêm bài viết hay:  Bài thơ Việt Bắc – Tìm Hiểu Tác Giả, Tác Phẩm – Ngữ văn lớp 12

# thầy cô # hãy # chia sẻ # cách # khai thác # hình thức # theo dõi # tài liệu # số

[rule_2_plain]

# thầy cô # hãy # chia sẻ # cách # khai thác # hình thức # theo dõi # tài liệu # số

[rule_2_plain]

# thầy cô # hãy # chia sẻ # cách # khai thác # hình thức # theo dõi # tài liệu # số

[rule_3_plain]

# thầy cô # hãy # chia sẻ # cách # khai thác # hình thức # theo dõi # tài liệu # số

Bạn đang tìm chủ đề về => Thầy cô vui lòng chia sẻ cách khai thác học liệu số? Nếu đúng như vậy, mời bạn xem ngay tại đây. Xem thêm tài liệu tại đây => Tài liệu

Đáp án học phần 9 Xin thầy chia sẻ cách khai thác học liệu số? Đây là câu hỏi mà giáo viên phải hoàn thành khi học tập và thực hành Mô đun 9: “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/trung học cơ sở/trung học phổ thông”. Dưới đây là cách chia sẻ tài liệu học số mà Hoatieu .vn sưu tầm và chia sẻ miễn phí cho thầy cô tham khảo. Xem thêm: Xin thầy chia sẻ định hướng và gợi ý ý tưởng ứng dụng phần mềm trong lớp học. Hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục môn Toán

Cách khai thác 9. Tài liệu học tập kỹ thuật số dạng mô-đun

Học liệu số là gì? Học liệu điện tử (hay học liệu điện tử) là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ cho việc dạy và học, bao gồm: sách giáo khoa điện tử, giáo trình điện tử, tài liệu tham khảo điện tử, tổng quan tài liệu điện tử, trình chiếu, bảng dữ liệu, tệp âm thanh , hình ảnh, video, bài giảng điện tử, ứng dụng dạy học, thí nghiệm mô phỏng và học liệu khác số hóa..u79a5e48f8461b66858ae1cdacf683855 { padding:0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0! quan trọng; border-left:4px solid #1ABC9C!quan trọng; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: không; } .u79a5e48f8461b66858ae1cdacf683855:hoạt động, .u79a5e48f8461b66858ae1cdacf683855:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: không; } .u79a5e48f8461b66858ae1cdacf683855 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250 mili giây; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u79a5e48f8461b66858ae1cdacf683855 .ctaText { font-weight:bold; màu:#16A085; trang trí văn bản: không; cỡ chữ: 16px; } .u79a5e48f8461b66858ae1cdacf683855 .postTitle { color:#1ABC9C; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u79a5e48f8461b66858ae1cdacf683855:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem thêm: Phong Sa là gì? Phong cách Cbiz là gì? Xin thầy cô chia sẻ cách khai thác học liệu số: video bài giảng, link ôn tập, ứng dụng ôn tập trên Quizizz, Azota, Kahoot… Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học tập và tính cách học sinh. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin phù hợp và hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học hiện đại. Mời các bạn tham khảo các giáo án khác tại mục Tư liệu dành cho quý thầy cô.

Xem thêm bài viết hay:  Dàn ý Phân tích hai khổ thơ cuối bài Tràng Giang

Nguồn: Trường TH Trảng Dài #Thầy cô #hãy #chia sẻ #cách #khai thác #loại hình #học tập #tài liệu #Thầy cô chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin thầy chia sẻ một số tài liệu học tập mà thầy đã sử dụng. Xin thầy chia sẻ cách khai thác học liệu số, xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin thầy chia sẻ một số loại học liệu số, cách khai thác học liệu số. Vui lòng chia sẻ một số tài liệu học tập kỹ thuật số mà bạn đã sử dụng. cách khai thác học liệu số: sử dụng đủ, hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu theo quy định của môn học: video bài giảng, link ôn tập, ứng dụng ôn tập trên quizizz, azota, kahoot… sử dụng đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học tập và nhân vật học sinh. tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và phương tiện, thiết bị dạy học hiện đại phù hợp, hiệu quả. .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7 { đệm: 0px; lề: 0; đệm-top:1em!quan trọng; padding-bottom:1em!important; chiều rộng: 100%; hiển thị: khối; trọng lượng phông chữ: in đậm; màu nền: kế thừa; đường viền: 0! quan trọng; border-left:4px solid #1ABC9C!quan trọng; bóng hộp: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0,17); trang trí văn bản: không; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7:hoạt động, .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7:di chuột { độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; trang trí văn bản: không; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7 { quá trình chuyển đổi: màu nền 250ms; webkit-transition: màu nền 250ms; độ mờ: 1; quá trình chuyển đổi: độ mờ 250ms; webkit-transition: độ mờ 250ms; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7 .ctaText { font-weight:bold; màu:#16A085; trang trí văn bản: không; cỡ chữ: 16px; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7 .postTitle { color:#1ABC9C; trang trí văn bản: gạch dưới!quan trọng; cỡ chữ: 16px; } .u57fcce6e81d815d9078d3ec013141ad7:hover .postTitle { text-decoration: gạch chân!quan trọng; } Xem thêm: Top 10 bài văn mẫu phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị rất hay

Xem thêm bài viết hay:  Kimmese – Nữ rapper tài năng, xinh đẹp gây thương nhớ với chất giọng đầy nội lực

[/toggle]

Nguồn: Trường TH Trảng Dài

# thầy cô # hãy # chia sẻ # cách # khai thác # hình thức # theo dõi # tài liệu # số

Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. Thầy cô vui lòng chia sẻ một số tài liệu học tập mà em đã sử dụng. Xin chia sẻ cách khai thác học liệu số, xin thầy cô chia sẻ cách khai thác học liệu số. Bạn có thể vui lòng chia sẻ một số tài liệu học tập, nhưng tôi đã sử dụng chúng. Cách thức khai thác học liệu số: sử dụng đủ và hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học tối thiểu theo quy định của môn học: video bài giảng, link ôn tập, ứng dụng ôn thi trên quizizz, azota, kahoot… sử dụng đồ dùng dạy học tự làm phù hợp với nội dung học tập và sinh viên. tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại phù hợp, hiệu quả.

Xem thêm: Top 10 bài văn mẫu phân tích sức sống tiềm tàng của nhân vật Mị rất hay

Bạn đã xem bài viết Thầy cô vui lòng chia sẻ cách khai thác các định dạng học liệu số để khắc phục sự cố bạn học chưa?, nếu chưa hãy góp ý thêm với Thầy cô giáo xin chia sẻ cách khai thác học liệu số. bên dưới để lasting.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website lasting.edu.vn

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Nguồn: lasting.edu.vn

Bạn thấy bài viết Thầy cô hãy chia sẻ cách khai thác các dạng học liệu số có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thầy cô hãy chia sẻ cách khai thác các dạng học liệu số bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Thầy cô hãy chia sẻ cách khai thác các dạng học liệu số

Viết một bình luận