Thì hiện tại đơn – Simple present tense

Với các thì trong tiếng Anh, động từ sẽ được chia dựa theo ngôi của chủ ngữ trong câu. Đối với thì Ngày nay đơn, cần ghi nhớ quy tắc thêm e/es vào động từ trong câu. 

Để phát âm chuẩn xác các phụ âm cuối s/es chúng ta phải dựa trên phiên âm quốc tế (IPA) chứ ko dựa vào cách viết. 

1. I usually ___________(go) to school.

2. They ___________ (visit) us often.

3. You ___________ (play) basketball once a week.

4. Henry ___________ (work) every day.

5. She always ___________ (tell) us funny stories.

6. He never ___________ (help) me with that!

7. Sam and Piter ___________ (swim) twice a week.

8. In this club people usually ___________ (dance) a lot.

9. Lyly ___________ (take care) of her brother.

10. Marry rarely ___________ (leave) the country.

1. go2. visit3. play4. works5. tells 6. helps7. swim8. dance9. takes care10. leaves

Bài 2: Chọn các động từ thích hợp trong ngoặc ghép vào câu hoàn chỉnh

(wake up – open – speak – take – do – cause – live – play – close – live – drink)

1. Anna _____________ handball very well.

2. I never _____________ milk.

3. The swimming pool _____________ at 8:00 in the morning.

4. It _____________ at 10:00 in the evening.

5. Bad driving _____________ many accidents.

6. My aunt and uncle _____________ in a very small flat.

7. The Olympic Games _____________ place every four years.

8. They are good students. They always _____________ their homework.

9. My students _____________ a little Chinese

10. I always _____________ late in the morning.

Đáp án

1 – Plays; 2 – Drink;3 – Opens; 4 – Closes; 5 – Causes

6 – Live; 7 – Take; 8 – Do; 9 – Speak; 10 – Wake up

Bài 3: Chọn dạng đúng của động từ để tạo thành câu có nghĩa

1. The flight (start)………………..at 7 a.m every Monday.

2. Anna (not study)…………………………very hard. He never gets high scores in Math.

3. I like bananas and she (like)……………..grapefruits

4. My mom and my sister (cook)…………………….diner everyday.

5. My parents (have)…………………breakfast together every morning.

Đáp án: 

1. starts; 2. doesn’t study; 3. likes; 4. cook; 5. have

Bài 4: Viết lại câu hoàn chỉnh (khẳng định, phủ định hoặc nghi vấn)

1) (She / drive to work every day)

2) (I / not / think you’re right)

3) (we / have enough time)?

4) (I / eat cereal in the morning)

5) (they / write emails every day)?

Đáp án: 

1 – She drives to work every day.

2 – I don’t think you’re right.

3 – Do we have enough time?

4 – I eat bread in the morning.

5 – Do they write emails every day?

 

Trên đây là tất cả những tri thức ngữ pháp thì Ngày nay đơn được Trường TH Trảng Dài trình diễn rõ ràng, ngắn gọn và có cả bài tập kèm theo để thực hành. Hi vọng các bạn sẽ sớm nắm bắt thành thục thì hiện nay đơn và vận dụng chúng trong cuộc sống cũng như học tập nhé! 

[rule_{ruleNumber}]

#Thì #hiện #tại #đơn #Simple #present #tense

[rule_3_plain]

#Thì #hiện #tại #đơn #Simple #present #tense

4.8/5 – (95 đánh giá)

Lúc mở đầu học ngữ pháp tiếng Anh, chúng ta sẽ bắt gặp ngay thì hiện nay đơn trong giao tiếp và thi cử. Trong bài này, hãy cùng tìm hiểu tất cả những tri thức cần biết để nắm chắc thì hiện nay đơn. 

Khái niệm thì hiện nay đơn (Simple present tense)

Mục lục bài viết

Khái niệm thì hiện nay đơn (Simple present tense)Công thức thì hiện nay đơn (Simple present tense)Thì hiện nay đơn với động từ TOBEThì hiện nay đơn với động từ thườngCách sử dụng thì Ngày nay đơn trong tiếng Anh Tín hiệu nhận diện thì Ngày nay đơnKhi trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất là tín hiệu nhận diện thì HTĐ Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu Quy tắc thêm e/es vào động từ trong câu Cách phát âm phụ âm cuối s/esBài tập vận dụng thì Ngày nay đơn Bài 1: Chia động từ trong ngoặcBài 2: Chọn các động từ thích hợp trong ngoặc ghép vào câu hoàn chỉnhBài 3: Chọn dạng đúng của động từ để tạo thành câu có nghĩaBài 4: Viết lại câu hoàn chỉnh (khẳng định, phủ định hoặc nghi vấn)

Thì hiện nay đơn ( Simple Present hoặc Present Simple) là một thì cơ bản và rộng rãi nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. 

Thì hiện nay đơn dùng để diễn tả một sự thực hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen ở hiện nay, mang tính chất chung chung. 

Thì hiện nay đơn – Simple present tense

Công thức thì hiện nay đơn (Simple present tense)

Công thức thì hiện nay đơn sẽ chia ra 2 dạng dành cho động từ TOBE và động từ thường. Mỗi dạng động từ sẽ có công thức riêng, bạn chỉ cần ghi nhớ và vận dụng vào giao tiếp hoặc học tập. 

Thì hiện nay đơn với động từ TOBE

(+)Thể khẳng định 

Cấu trúc:

S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó: 

I am +N/Adj 

You/We/They + Are

She/He/It + is

Ví dụ: 

I am NganThey are my neighborsHe is handsome.(-) Thể phủ định

Cấu trúc: 

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Trong đó: 

– I’m not (am not) + N/Adj

– You/We/They + aren’t

– She/He/It + isn’t

Ví dụ:

I’m not fatThey are not my relatives.He isn’t kind(?) Thể nghi vấn 

Cấu trúc:

Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Trong đó: 

Am I + N/Adj

Yes, I amNo, I’m not

Are You/We/They…?

Yes, I am/They/We areNo, I’m not/They/We aren’t

Is She/He/It…?

Yes, She/He/It isNo, She/He/It isn’tVí dụ:

Am I a trustworthy person?/ Yes, you are. Are you a firefighter? / Yes,I’mIs he your father?/ Yes, he isCâu hỏi WH – question

Cấu trúc:

WH-word + am/ is/ are + S +…?

Trả lời:

S + am/ is/ are (+ not) +…

Ví dụ:

When is his birthday?(Sinh nhật của anh đó lúc nào ?)Who is that boy? (Chàng trai đó là người nào?)Thì hiện nay đơn với động từ thường

Với động từ thường thì nó có chút khác lạ với động từ TOBE, dưới đây là cấu trúc thì hiện nay đơn chung cần ghi nhớ.

(+) Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + V(s/ es) +…

Trong đó:  S (subject) là Chủ ngữ , V (verb) là Động từ

I/You/We/They + V + O

She/He/It +V(s/es) + O

Ví dụ: 

I go to marketShe goes to school(-) Thể phủ định

Cấu trúc: 

S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Ta có: 

Do not = don’tDoes not = doesn’tTrong đó: 

I/You/We/They + don’t (do not) + V

She/He/It + doesn’ (does not) + V

Ví dụ: 

They don’t play volleyball She doesn’t work on saturday (?) Thể nghi vấn 

Cấu trúc:

Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Trong đó: 

Do + You/They/We + V

 Yes, I/They/We doNo, I/They/We don’t

Does + She/He/It + V

Yes, She/He/It doesNo, She/He/It doesn’tVí dụ: 

Do you go to play volleyball ? / No,I don’tDoes your father have a sister? / Yes,He doesCâu hỏi WH – question

Cấu trúc: 

WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Trả lời:

S + V(s/ es) +…

Ví dụ:

When does he read a book? (Anh đó đọc sách lúc nào ?)Where do you live? (Bạn sống ở đâu?) 

Công thức thì hiện nay đơn

Xem thêm 10 phương pháp tự học tiếng Anh giao tiếp như người bản địa ngay tại nhà

Xem thêm bài viết hay:  Trong các cụ thể sau cụ thể nào có ren?

Cách sử dụng thì Ngày nay đơn trong tiếng Anh 

Cách sử dụng thì hiện nay đơnVí dụ về thì hiện nay đơnThì HTĐ diễn tả một hành động, một sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hay một thói quen nhất mực. . I watch cartoons everyday. (Tôi xem phim hoạt hình mỗi ngày.)→ Việc xem hoạt hình là một hành động lặp lại hàng ngày nên ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu là “I” nên động từ ở dạng nguyên mẫu.My sister always gets up early. (Chị gái của tôi xoành xoạch thức dậy sớm.)→ Việc chị gái thức dậy sớm mỗi buổi sáng diễn ra thường xuyên nên ta thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu là “my sister” (tương ứng với “she”) nên động từ “get” thêm “s”.Thì HTĐ diễn tả một chân lý hoặc một sự thực hiển nhiên nhưng mà người nào cũng xác nhận. The earth moves around the Sun. (Trái Đất xoay quanh Mặt Trời)→ Đây là một sự thực hiển nhiên nhưng mà người nào cũng xác nhận nên ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu là “The Earth” (số ít, tương ứng với “it”) nên sẽ thêm “es” vào động từ “go”. Thì HTĐ diễn tả một sự việc sẽ xảy xa theo lộ trình và có thời khắc biểu rõ ràng như: giờ tàu chạy, giờ lên phi cơ,…The plane takes off at 10 a.m today. (Tàu bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ sáng hôm nay.)The train leaves at 11 p.m tomorrow. (Tàu hỏa sẽ rời đi vào 11 giờ tối mai.)→ Việc phi cơ cất cánh hay tàu rời đi tuy chưa diễn ra nhưng nó là 1 lộ trình đã được lên kế hoạch, do đó ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ của câu là “The plane”, “The train” (Chủ ngữ ở dạng số ít, tương ứng với “it”) nên phải thêm “s” vào động từ “take” và “leave”. Thì HTĐ diễn tả suy nghĩ, tình cảm, xúc cảm, cảm giác của một tư nhân.I think this car is not durable. (Tôi nghĩ rằng chiếc xe này ko bền.)→ Động từ chính “think” dùng để diễn tả suy nghĩ của chủ thể nên ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu là “I” nên phải chia động từ “think” ở dạng nguyên mẫu.He feels very happy. (Anh đó cảm thấy rất hạnh phúc.)→ Động từ chính “feel” dùng để diễn tả cảm giác của con người nên ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu  là “He” nên phải thêm “s” vào động từ “feel”. Tín hiệu nhận diện thì Ngày nay đơn

Thông thường, chúng ta sẽ dựa vào các trạng từ chỉ tần suất và vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu để xác định thì hiện nay đơn. 

Lúc trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất là tín hiệu nhận diện thì HTĐ 

Always (xoành xoạch), usually (thường xuyên), often (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), frequently (thường xuyên), seldom (thỉnh thoảng), rarely (hiếm lúc), hardly (hiếm lúc), never (ko bao giờ) , generally  (nhìn chung), regularly (thường xuyên),….Ví dụ: I usually drink a lot of coke. (Tôi thường hay uống nhiều nước coca.)

Every day, week, month, year,… (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).Ví dụ: My parents watch TV every evening. (Bố mẹ tôi xem tivi mỗi tối.)

Once, twice, three times, four times….. a day, week, month, year,… (một lần/ hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)Ví dụ: He goes to the supermarket three times a month. (Anh đó đi siêu thị 3 lần mỗi tháng.)

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm).Ví dụ: Ví dụ : I play volleyball weekly. (Tôi chơi bóng chuyền hàng tuần.)

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu 

Để nhận diện chúng ta phải dựa vào vị trí của những trạng từ này trong câu. Vị trí: chúng thường đứng trước động từ thường, xếp sau động từ TOBE và trợ động từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…). 

Tín hiệu nhận diện thì Ngày nay đơn 

Quy tắc thêm e/es vào động từ trong câu 

Với các thì trong tiếng Anh, động từ sẽ được chia dựa theo ngôi của chủ ngữ trong câu. Đối với thì Ngày nay đơn, cần ghi nhớ quy tắc thêm e/es vào động từ trong câu. 

Với các động từ có kết thúc là p, t, f, k (ví dụ: want-wants; keep-keeps;…) thì thêm “s”vào sau động từ Với các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s, o (ví dụ: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes;…) thì thêm “es” vào sau động từ. Với các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y (ví dụ: lady-ladies;…) thì ta thực hiện bỏ “y” thành “i” và thêm “es” vào sau động từ. Trường hợp động từ bất quy tắc : have-has (ví dụ: She has three children)Cách phát âm phụ âm cuối s/es

Để phát âm chuẩn xác các phụ âm cuối s/es chúng ta phải dựa trên phiên âm quốc tế (IPA) chứ ko dựa vào cách viết. 

Trong đó:

Phát âm là /s/: Lúc từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/Phát âm là /iz/: Lúc từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)Phát âm là /z/: Lúc từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lạiBài tập vận dụng thì Ngày nay đơn 

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

1. I usually ___________(go) to school.

2. They ___________ (visit) us often.

3. You ___________ (play) basketball once a week.

4. Henry ___________ (work) every day.

5. She always ___________ (tell) us funny stories.

6. He never ___________ (help) me with that!

7. Sam and Piter ___________ (swim) twice a week.

8. In this club people usually ___________ (dance) a lot.

9. Lyly ___________ (take care) of her brother.

10. Marry rarely ___________ (leave) the country.

Đáp án: 

1. go2. visit3. play4. works5. tells6. helps7. swim8. dance9. takes care10. leavesBài 2: Chọn các động từ thích hợp trong ngoặc ghép vào câu hoàn chỉnh

(wake up – open – speak – take – do – cause – live – play – close – live – drink)

1. Anna _____________ handball very well.

2. I never _____________ milk.

3. The swimming pool _____________ at 8:00 in the morning.

4. It _____________ at 10:00 in the evening.

5. Bad driving _____________ many accidents.

6. My aunt and uncle _____________ in a very small flat.

7. The Olympic Games _____________ place every four years.

8. They are good students. They always _____________ their homework.

9. My students _____________ a little Chinese

10. I always _____________ late in the morning.

Đáp án

1 – Plays; 2 – Drink;3 – Opens; 4 – Closes; 5 – Causes

6 – Live; 7 – Take; 8 – Do; 9 – Speak; 10 – Wake up

Bài 3: Chọn dạng đúng của động từ để tạo thành câu có nghĩa

Xem thêm bài viết hay:  Ý nghĩa nhan đề bài thơ Nói với con

1. The flight (start)………………..at 7 a.m every Monday.

2. Anna (not study)…………………………very hard. He never gets high scores in Math.

3. I like bananas and she (like)……………..grapefruits

4. My mom and my sister (cook)…………………….diner everyday.

5. My parents (have)…………………breakfast together every morning.

Đáp án: 

1. starts; 2. doesn’t study; 3. likes; 4. cook; 5. have

Bài 4: Viết lại câu hoàn chỉnh (khẳng định, phủ định hoặc nghi vấn)

1) (She / drive to work every day)

2) (I / not / think you’re right)

3) (we / have enough time)?

4) (I / eat cereal in the morning)

5) (they / write emails every day)?

Đáp án: 

1 – She drives to work every day.

2 – I don’t think you’re right.

3 – Do we have enough time?

4 – I eat bread in the morning.

5 – Do they write emails every day?

 

Trên đây là tất cả những tri thức ngữ pháp thì Ngày nay đơn được Trường TH Trảng Dài trình diễn rõ ràng, ngắn gọn và có cả bài tập kèm theo để thực hành. Hi vọng các bạn sẽ sớm nắm bắt thành thục thì hiện nay đơn và vận dụng chúng trong cuộc sống cũng như học tập nhé! 

#Thì #hiện #tại #đơn #Simple #present #tense

[rule_2_plain]

#Thì #hiện #tại #đơn #Simple #present #tense

[rule_2_plain]

#Thì #hiện #tại #đơn #Simple #present #tense

[rule_3_plain]

#Thì #hiện #tại #đơn #Simple #present #tense

4.8/5 – (95 đánh giá)

Lúc mở đầu học ngữ pháp tiếng Anh, chúng ta sẽ bắt gặp ngay thì hiện nay đơn trong giao tiếp và thi cử. Trong bài này, hãy cùng tìm hiểu tất cả những tri thức cần biết để nắm chắc thì hiện nay đơn. 

Khái niệm thì hiện nay đơn (Simple present tense)

Mục lục bài viết

Khái niệm thì hiện nay đơn (Simple present tense)Công thức thì hiện nay đơn (Simple present tense)Thì hiện nay đơn với động từ TOBEThì hiện nay đơn với động từ thườngCách sử dụng thì Ngày nay đơn trong tiếng Anh Tín hiệu nhận diện thì Ngày nay đơnKhi trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất là tín hiệu nhận diện thì HTĐ Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu Quy tắc thêm e/es vào động từ trong câu Cách phát âm phụ âm cuối s/esBài tập vận dụng thì Ngày nay đơn Bài 1: Chia động từ trong ngoặcBài 2: Chọn các động từ thích hợp trong ngoặc ghép vào câu hoàn chỉnhBài 3: Chọn dạng đúng của động từ để tạo thành câu có nghĩaBài 4: Viết lại câu hoàn chỉnh (khẳng định, phủ định hoặc nghi vấn)

Thì hiện nay đơn ( Simple Present hoặc Present Simple) là một thì cơ bản và rộng rãi nhất trong ngữ pháp tiếng Anh. 

Thì hiện nay đơn dùng để diễn tả một sự thực hiển nhiên hay một hành động diễn ra lặp đi lặp lại theo thói quen ở hiện nay, mang tính chất chung chung. 

Thì hiện nay đơn – Simple present tense

Công thức thì hiện nay đơn (Simple present tense)

Công thức thì hiện nay đơn sẽ chia ra 2 dạng dành cho động từ TOBE và động từ thường. Mỗi dạng động từ sẽ có công thức riêng, bạn chỉ cần ghi nhớ và vận dụng vào giao tiếp hoặc học tập. 

Thì hiện nay đơn với động từ TOBE

(+)Thể khẳng định 

Cấu trúc:

S + am/ is/ are + N/ Adj

Trong đó: 

I am +N/Adj 

You/We/They + Are

She/He/It + is

Ví dụ: 

I am NganThey are my neighborsHe is handsome.(-) Thể phủ định

Cấu trúc: 

S + am/ is/ are + not + N/ Adj

Trong đó: 

– I’m not (am not) + N/Adj

– You/We/They + aren’t

– She/He/It + isn’t

Ví dụ:

I’m not fatThey are not my relatives.He isn’t kind(?) Thể nghi vấn 

Cấu trúc:

Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?

Trong đó: 

Am I + N/Adj

Yes, I amNo, I’m not

Are You/We/They…?

Yes, I am/They/We areNo, I’m not/They/We aren’t

Is She/He/It…?

Yes, She/He/It isNo, She/He/It isn’tVí dụ:

Am I a trustworthy person?/ Yes, you are. Are you a firefighter? / Yes,I’mIs he your father?/ Yes, he isCâu hỏi WH – question

Cấu trúc:

WH-word + am/ is/ are + S +…?

Trả lời:

S + am/ is/ are (+ not) +…

Ví dụ:

When is his birthday?(Sinh nhật của anh đó lúc nào ?)Who is that boy? (Chàng trai đó là người nào?)Thì hiện nay đơn với động từ thường

Với động từ thường thì nó có chút khác lạ với động từ TOBE, dưới đây là cấu trúc thì hiện nay đơn chung cần ghi nhớ.

(+) Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + V(s/ es) +…

Trong đó:  S (subject) là Chủ ngữ , V (verb) là Động từ

I/You/We/They + V + O

She/He/It +V(s/es) + O

Ví dụ: 

I go to marketShe goes to school(-) Thể phủ định

Cấu trúc: 

S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

Ta có: 

Do not = don’tDoes not = doesn’tTrong đó: 

I/You/We/They + don’t (do not) + V

She/He/It + doesn’ (does not) + V

Ví dụ: 

They don’t play volleyball She doesn’t work on saturday (?) Thể nghi vấn 

Cấu trúc:

Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

Trong đó: 

Do + You/They/We + V

 Yes, I/They/We doNo, I/They/We don’t

Does + She/He/It + V

Yes, She/He/It doesNo, She/He/It doesn’tVí dụ: 

Do you go to play volleyball ? / No,I don’tDoes your father have a sister? / Yes,He doesCâu hỏi WH – question

Cấu trúc: 

WH-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Trả lời:

S + V(s/ es) +…

Ví dụ:

When does he read a book? (Anh đó đọc sách lúc nào ?)Where do you live? (Bạn sống ở đâu?) 

Công thức thì hiện nay đơn

Xem thêm 10 phương pháp tự học tiếng Anh giao tiếp như người bản địa ngay tại nhà

Cách sử dụng thì Ngày nay đơn trong tiếng Anh 

Cách sử dụng thì hiện nay đơnVí dụ về thì hiện nay đơnThì HTĐ diễn tả một hành động, một sự việc diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại hay một thói quen nhất mực. . I watch cartoons everyday. (Tôi xem phim hoạt hình mỗi ngày.)→ Việc xem hoạt hình là một hành động lặp lại hàng ngày nên ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu là “I” nên động từ ở dạng nguyên mẫu.My sister always gets up early. (Chị gái của tôi xoành xoạch thức dậy sớm.)→ Việc chị gái thức dậy sớm mỗi buổi sáng diễn ra thường xuyên nên ta thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu là “my sister” (tương ứng với “she”) nên động từ “get” thêm “s”.Thì HTĐ diễn tả một chân lý hoặc một sự thực hiển nhiên nhưng mà người nào cũng xác nhận. The earth moves around the Sun. (Trái Đất xoay quanh Mặt Trời)→ Đây là một sự thực hiển nhiên nhưng mà người nào cũng xác nhận nên ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu là “The Earth” (số ít, tương ứng với “it”) nên sẽ thêm “es” vào động từ “go”. Thì HTĐ diễn tả một sự việc sẽ xảy xa theo lộ trình và có thời khắc biểu rõ ràng như: giờ tàu chạy, giờ lên phi cơ,…The plane takes off at 10 a.m today. (Tàu bay sẽ cất cánh lúc 10 giờ sáng hôm nay.)The train leaves at 11 p.m tomorrow. (Tàu hỏa sẽ rời đi vào 11 giờ tối mai.)→ Việc phi cơ cất cánh hay tàu rời đi tuy chưa diễn ra nhưng nó là 1 lộ trình đã được lên kế hoạch, do đó ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ của câu là “The plane”, “The train” (Chủ ngữ ở dạng số ít, tương ứng với “it”) nên phải thêm “s” vào động từ “take” và “leave”. Thì HTĐ diễn tả suy nghĩ, tình cảm, xúc cảm, cảm giác của một tư nhân.I think this car is not durable. (Tôi nghĩ rằng chiếc xe này ko bền.)→ Động từ chính “think” dùng để diễn tả suy nghĩ của chủ thể nên ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu là “I” nên phải chia động từ “think” ở dạng nguyên mẫu.He feels very happy. (Anh đó cảm thấy rất hạnh phúc.)→ Động từ chính “feel” dùng để diễn tả cảm giác của con người nên ta dùng thì hiện nay đơn để chia. Chủ ngữ trong câu  là “He” nên phải thêm “s” vào động từ “feel”. Tín hiệu nhận diện thì Ngày nay đơn

Xem thêm bài viết hay:  Hiệu ứng cánh bướm và cách ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống

Thông thường, chúng ta sẽ dựa vào các trạng từ chỉ tần suất và vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu để xác định thì hiện nay đơn. 

Lúc trong câu xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất là tín hiệu nhận diện thì HTĐ 

Always (xoành xoạch), usually (thường xuyên), often (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), frequently (thường xuyên), seldom (thỉnh thoảng), rarely (hiếm lúc), hardly (hiếm lúc), never (ko bao giờ) , generally  (nhìn chung), regularly (thường xuyên),….Ví dụ: I usually drink a lot of coke. (Tôi thường hay uống nhiều nước coca.)

Every day, week, month, year,… (mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm).Ví dụ: My parents watch TV every evening. (Bố mẹ tôi xem tivi mỗi tối.)

Once, twice, three times, four times….. a day, week, month, year,… (một lần/ hai lần/ ba lần/ bốn lần ……..mỗi ngày/ tuần/ tháng/ năm)Ví dụ: He goes to the supermarket three times a month. (Anh đó đi siêu thị 3 lần mỗi tháng.)

Daily, weekly, monthly, quarterly, yearly (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm).Ví dụ: Ví dụ : I play volleyball weekly. (Tôi chơi bóng chuyền hàng tuần.)

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong câu 

Để nhận diện chúng ta phải dựa vào vị trí của những trạng từ này trong câu. Vị trí: chúng thường đứng trước động từ thường, xếp sau động từ TOBE và trợ động từ (Always, usually, often, sometimes, rarely, seldom,…). 

Tín hiệu nhận diện thì Ngày nay đơn 

Quy tắc thêm e/es vào động từ trong câu 

Với các thì trong tiếng Anh, động từ sẽ được chia dựa theo ngôi của chủ ngữ trong câu. Đối với thì Ngày nay đơn, cần ghi nhớ quy tắc thêm e/es vào động từ trong câu. 

Với các động từ có kết thúc là p, t, f, k (ví dụ: want-wants; keep-keeps;…) thì thêm “s”vào sau động từ Với các động từ kết thúc bằng ch, sh, x, s, o (ví dụ: teach-teaches; mix-mixes; wash-washes;…) thì thêm “es” vào sau động từ. Với các động từ kết thúc bởi một phụ âm + y (ví dụ: lady-ladies;…) thì ta thực hiện bỏ “y” thành “i” và thêm “es” vào sau động từ. Trường hợp động từ bất quy tắc : have-has (ví dụ: She has three children)Cách phát âm phụ âm cuối s/es

Để phát âm chuẩn xác các phụ âm cuối s/es chúng ta phải dựa trên phiên âm quốc tế (IPA) chứ ko dựa vào cách viết. 

Trong đó:

Phát âm là /s/: Lúc từ có tận cùng là các phụ âm /f/, /t/, /k/, /p/, /ð/Phát âm là /iz/: Lúc từ có tận cùng là các âm /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /ʒ/, /dʒ/ (thường có tận cùng là các chữ cái ce, x, z, sh, ch, s, ge)Phát âm là /z/: Lúc từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm còn lạiBài tập vận dụng thì Ngày nay đơn 

Bài 1: Chia động từ trong ngoặc

1. I usually ___________(go) to school.

2. They ___________ (visit) us often.

3. You ___________ (play) basketball once a week.

4. Henry ___________ (work) every day.

5. She always ___________ (tell) us funny stories.

6. He never ___________ (help) me with that!

7. Sam and Piter ___________ (swim) twice a week.

8. In this club people usually ___________ (dance) a lot.

9. Lyly ___________ (take care) of her brother.

10. Marry rarely ___________ (leave) the country.

Đáp án: 

1. go2. visit3. play4. works5. tells6. helps7. swim8. dance9. takes care10. leavesBài 2: Chọn các động từ thích hợp trong ngoặc ghép vào câu hoàn chỉnh

(wake up – open – speak – take – do – cause – live – play – close – live – drink)

1. Anna _____________ handball very well.

2. I never _____________ milk.

3. The swimming pool _____________ at 8:00 in the morning.

4. It _____________ at 10:00 in the evening.

5. Bad driving _____________ many accidents.

6. My aunt and uncle _____________ in a very small flat.

7. The Olympic Games _____________ place every four years.

8. They are good students. They always _____________ their homework.

9. My students _____________ a little Chinese

10. I always _____________ late in the morning.

Đáp án

1 – Plays; 2 – Drink;3 – Opens; 4 – Closes; 5 – Causes

6 – Live; 7 – Take; 8 – Do; 9 – Speak; 10 – Wake up

Bài 3: Chọn dạng đúng của động từ để tạo thành câu có nghĩa

1. The flight (start)………………..at 7 a.m every Monday.

2. Anna (not study)…………………………very hard. He never gets high scores in Math.

3. I like bananas and she (like)……………..grapefruits

4. My mom and my sister (cook)…………………….diner everyday.

5. My parents (have)…………………breakfast together every morning.

Đáp án: 

1. starts; 2. doesn’t study; 3. likes; 4. cook; 5. have

Bài 4: Viết lại câu hoàn chỉnh (khẳng định, phủ định hoặc nghi vấn)

1) (She / drive to work every day)

2) (I / not / think you’re right)

3) (we / have enough time)?

4) (I / eat cereal in the morning)

5) (they / write emails every day)?

Đáp án: 

1 – She drives to work every day.

2 – I don’t think you’re right.

3 – Do we have enough time?

4 – I eat bread in the morning.

5 – Do they write emails every day?

 

Trên đây là tất cả những tri thức ngữ pháp thì Ngày nay đơn được Trường TH Trảng Dài trình diễn rõ ràng, ngắn gọn và có cả bài tập kèm theo để thực hành. Hi vọng các bạn sẽ sớm nắm bắt thành thục thì hiện nay đơn và vận dụng chúng trong cuộc sống cũng như học tập nhé! 

Bạn thấy bài viết Thì hiện tại đơn – Simple present tense có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thì hiện tại đơn – Simple present tense bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Thì hiện tại đơn – Simple present tense

Viết một bình luận