Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense

1. I ___________________down the street when it begin to rain (go)

2. At this time last year, I ___________________an English course (attend)

3. Jim ________________ under the tree when he heard an explosion (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he _________________ a bicycle (ride)

5. When we met them last year, they______________ in Santiago (live)

6. The tourist lost his camera while he________________ around the city (walk)

7. The lorry _______________ very fast when it hit our car (go)

8. While I ____________________in my room, my roommate ___________________ a party in the other room (study/ have)

9. Mary and I___________________ the house when the telephone rang (just leave)

10. We __________________ in the café when they saw us (sit)

1 – was going 2 – was attending 3 – was standing 4 – was riding 5 – were living
6 – was walking 7 – was going 8 – was studying – was having 9 – were just leaving 10 – were sitting

Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở dạng thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp tục 

1. I ________________ (call) Mr Wilson at 9 last night, but he (not be)_________________at home. He (study) _______________ at the library

2. I _________________ (not hear) the thunder during the storm last night because I ________________ (sleep)

3. It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun______________(shine). The birds_____________(sing)

4. My brother and sister ________________ (talk) about something when I ________________ (walk) into the room.

5. Tom went to his friends ‘house, but the boys ___________________ (not be) there. They (play)_____________soccer in the vacant lot down the street.

6. The little boy _______________ (fall) asleep while his mother___________________ (read) him a story.

7. I really enjoyed my holiday last January. While it_______________(snow) in Iowa, the sun ______________ (shine) in Florida.

8. While Ted _______________ (shovel) snow from his driveway yesterday, his wife _________________ (bring) him a cup of nóng chocolate.

9. John _________________ (have) a car accident last week. He __________________ (drive) down the street when suddenly a lorry __________________ (hit) his car from behind.

10. Ten years ago, the government _______________ (decide) to begin a food programme. At that time, many people in the rural areas _______________ (starve) due to several years of drought.

Đáp án:

1 – was calling – wasn’t – was studying;  2 – didn’t hear – was sleeping;

3 – was shining – were singing;  4 – were talking – walked; 

5 – weren’t – were playing;  6 – fell – was reading; 

7 – was snowing – was was shining;  8 – was shoveling – was bringing;

9 – had – was driving – hit; 10 – decided – were starving;

Bài 3: Tìm các lỗi sau trong câu và sửa lại cho đúng 

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

Đáp án:

1 – play => playing;  2 – study => studying;

3 – do => doing; 4 – went => go;

5 – sleep => sleeping.

“ “

Trên đây là tổng quan tri thức về thì quá khứ tiếp tục, Trường TH Trảng Dài kỳ vọng độc giả đã nắm được những thông tin hữu ích nhất. Để thuần thục ngữ pháp và phân biệt thì quá khứ tiếp tục với các thì còn lại thì hãy siêng năng làm bài tập nhé! 

[rule_{ruleNumber}]

#Thì #quá #khứ #tiếp #diễn #continuous #tense

[rule_3_plain]

#Thì #quá #khứ #tiếp #diễn #continuous #tense

4.5/5 – (2 đánh giá)

Thì quá khứ tiếp tục là 1 trong 12 thì quan trọng của tiếng Anh. Việc nắm bắt cấu trúc, tín hiệu và cách phân biệt chúng với các loại thì khác sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong các bài tập Tiếng Anh. Hiểu được tầm quan trọng của loại thì này, sau đây bài viết sẽ san sớt tất cả những tri thức hữu ích cho mọi người cùng xem. 

Thì quá khứ tiếp tục là gì

Mục lục bài viết

Thì quá khứ tiếp tục là gìCấu trúc thì quá khứ tiếp tục (+) Thể khẳng định (-) Thể phủ định(?) Thể nghi vấn Câu hỏi WH – questionCách dùng thì quá khứ tiếp tục Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời khắc trong quá khứDùng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật/sự việc hoặc thời kì sự vật/ sự việc đó diễn ra Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vàoDiễn tả các hành động xảy ra đồng thời trong quá khứDiễn tả một hành động đã từng lặp đi lặp lại trong quá khứ và gây tác động tới người khácCác tín hiệu nhận diện thì quá khứ tiếp tục Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp tục Sự khác lạ giữa cấu trúc thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục Cách dùng giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục Bài tập thì quá khứ tiếp tục Bài 1: Chia động từ ở thì quá khứ tiếp tục Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở dạng thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp tục Bài 3: Tìm các lỗi sau trong câu và sửa lại cho đúng 

Thì quá khứ tiếp tục (Past continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang diễn ra xung quanh một thời khắc trong quá khứ.

Người ta dùng thì quá khứ tiếp tục lúc muốn nhấn mạnh diễn biến, quá trình của sự vật, sự việc diễn ra trong quá khứ và có tính chất kéo dài. 

Ví dụ: 

I was just making some coffee. (Tôi đang pha cà phê.)My sister was watching television when I got home. ( Chị gái tôi đang xem tivi lúc tôi về nhà). ““ 

Thì quá khứ tiếp tục ( Past continuous tense)Cấu trúc thì quá khứ tiếp tục 

Thì quá khứ tiếp tục có cấu trúc tương tự thì hiện nay tiếp tục, trong đó động từ TOBE được chuyển về dạng quá khứ là was/were. 

(+) Thể khẳng định 

Cấu trúc:

S + was/were + V-ing

Ta có: S (subject) là Chủ ngữ , V-ing là Động từ thêm -ing.

Trong đó:

Nếu S (số ít),  ta có:  I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít + was

Nếu S (số nhiều), ta có:  We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + were

Ví dụ: 

 I was driving my motorbike very fast when you called me. ( Tôi đang lái xe máy rất nhanh lúc cậu gọi tới)I was wearing a yellow dress when he came yesterday. (Tôi mặc chiếc váy màu vàng lúc cậu đó tới ngày hôm qua.)(-) Thể phủ định

Cấu trúc: 

S + wasn’t/ weren’t + V-ing

Ta có: 

was not = wasn’twere not = weren’tVí dụ: 

Marry wasn’t painting a picture while her brother was fixing a car. (Marry đã ko vẽ bức tranh trong lúc anh trai cô đó sửa xe oto.)They were not working when the manager came yesterday. (Họ đang ko làm việc lúc người quản lý tới vào hôm qua.)(?) Thể nghi vấn 

Cấu trúc:

Was/ Were + S + V-ing ?

Trả lời:

Yes, S + was/ were.

           No, S + wasn’t/ weren’t.

Ví dụ: 

Was she planting trees in the garden at 5 pm yesterday? ( Cô đó có đang trồng cây vào lúc 5h chiều hôm qua ko?)=> Yes, She was../ No, she wasn’t.

Was your mother going to the supermarket at 10 A.M yesterday? => Yes, She was../ No, she wasn’t.

Câu hỏi WH – question

Cấu trúc:

WH-word + was/ were + S + V-ing?

Trả lời:  

S + was/ were + V-ing +…

Ví dụ:

What were you doing at the party yesterday? (Bạn đã làm gì trong bữa tiệc ngày hôm qua?)What was she talking about? (Cô đó đang nói về điều gì?)Xem thêm cách cảm ơn trong tiếng Anh

Cách dùng thì quá khứ tiếp tục 

Có 5 cách sử dụng chính của thì quá khứ tiếp tục bạn cần ghi nhớ để dễ vận dụng vào bài tập. 

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời khắc trong quá khứ

While he was brushing his teeth, she watched TV. (Trong lúc anh đó đang đánh răng thì cô đó xem tivi)She was painting while I was playing game. (Cô đó đang vẽ trong lúc tôi đang chơi game.)She was writing a letter while we were playing game. (Cô đó đang viết thư trong lúc chúng tôi đang chơi game.) Dùng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật/sự việc hoặc thời kì sự vật/ sự việc đó diễn ra

Xem thêm bài viết hay:  Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN: Bản đăng ký người phụ thuộc 2022

At 10 P.M yesterday, he was watching Spider man. (10 giờ đêm hôm qua, anh ta đang xem phim người Nhện).My mom was cooking at 5 p.m yesterday. (Mẹ tôi đang nấu bếp lúc 5h tối hôm qua.)We were having final test at this time one month ago. (Chúng tôi đang làm bài rà soát cuối kỳ tại thời khắc này 1 tháng trước.)““ 

 Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào

He was walking on the road when suddenly the bird fell. (Lúc anh đó đang đi trên đường thì đột nhiên chú chim rơi xuống.)We met John when we were going to the supermarket yesterday. (Chúng tôi tình cờ gặp Minh lúc đang đi siêu thị vào hôm qua.)The light went out when I was washing my hands. (Điện mất lúc tôi đang rửa tay.)Diễn tả các hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ

John was reading a novel while his mother was washing the clothes. (John đang đọc tiểu thuyết lúc mẹ anh đó giặt quần áo.)Our team were eating dinner, playing game, and having a good time. ( Đội của chúng tôi đã đang ăn tối, chơi game và có một khoảng thời kì vui vẻ.) Diễn tả một hành động đã từng lặp đi lặp lại trong quá khứ và gây tác động tới người khác

My dad was always complaining about my mortobile when he drove it. (Bố tôi luôn than phiền về chiếc xe máy của tôi lúc ông đó lái nó.)When Tom worked here, he always was making noise (Lúc Tom làm việc ở đây, anh đó luôn gây ồn ĩ)She was always forgetting her boyfriend’s birthday. (Cô đó luôn quên ngày sinh nhật của bạn trai.)

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễnXem lại Thì quá khứ đơn

Các tín hiệu nhận diện thì quá khứ tiếp tục 

Thì quá khứ tiếp tục là dạng thì rất dễ nhầm lẫn và nếu ko nắm vững các bạn dễ mắc lỗi trong lúc làm bài tập chia thì. Sau đây sẽ là một số tín hiệu để nhận diện thì quá khứ tiếp tục.

Trong câu có xuất hiện các trạng từ chỉ thời kì thường gặp

At + giờ + thời kì trong quá khứ. ( I was studying English at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời kì trong quá khứ. (At this time last month, we were playing volleyball on the beach)In + năm (In 1990, he was staying with his grandmother.)In the past (In the past, i was playing soccer)Trong câu có “when” và diễn tả 1 hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào

When she was reading comics in her room, her phone rang (Lúc cô ta đang đọc truyện tranh trong phòng thì điện thoại của cô đó đổ chuông)When I was studying in my room, my cousin came. (Lúc tôi đang học trong phòng, anh chị họ của tôi đã tới.)We were sitting in the Coffee Shop when Anna saw us. (Chúng tôi đang ngồi ở tiệm cà phê lúc Anna bắt gặp chúng tôi.) Có sự xuất hiện của 1 số từ/cụm từ đặc trưng: while, at that time trong câu

She was sleeping in her room while he was playing games (Cô đó đang ngủ trong phòng trong lúc anh đó chơi điện tử.)My brother was reading book  at that time (Lúc đó em trai tôi đang đọc sách.)I was playing game while my mother was cooking in the kitchen. (Tôi đang chơi game lúc mẹ tôi nấu bếp trong bếp.)Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp tục 

Trong số các thì Tiếng Anh thì đây là 2 thì dễ gây nhầm lẫn nhất nếu ko có sự so sánh kỹ. Dưới đây sẽ là 2 tín hiệu chính để các bạn có thêm cách thức học tiếng Anh chính là phân biệt rõ và ko bị nhầm lẫn giữa 2 thì này. 

Sự khác lạ giữa cấu trúc thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục 

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past)THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past continuous) Công thức chung Tobe S + was/were + adj/Noun Động từ thường S + V – edVí dụ: My television was broken yesterday. (Chiếc tivi của tôi đã bị hỏng hôm qua)They were in Da Nang on their winter vacation last month. (Họ đã ở Đà Nẵng vào kỳ nghỉ đông tháng trước.)Công thức chung S + was/were + V – ingVí dụ: While I was sleeping, my mom was trying to call me. (Trong lúc tôi ngủ thì mẹ đang cố gọi cho tôi).We were sitting in the restaurant when Tom saw us. (Chúng tôi đang ngồi ở nhà hàng lúc Tom bắt gặp chúng tôi.)   Cách dùng giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục 

Giống nhau: Cả hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp tục đều được sử dụng để chỉ những sự vật, sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ. 

Không giống nhau:– Lúc nói về sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, thông thường chúng ta hay sử dụng thì quá khứ đơn.Ví dụ: Kim Lan wrote “Vo Nhat” – Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời khắc trong quá khứ hoặc lúc nhấn mạnh diễn biến, quá trình của sự việc ta dùng thì quá khứ tiếp tục.Ví dụ: What were you doing 10:00 PM last night? (Bạn đã làm gì vào 10h tối hôm qua?)– Diễn tả những hành động liên tục xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: I came to Hana’s home, we ate dinner and went to bed together. (Tôi đã tới nhà Hanna rồi hai đứa ăn tối và cùng nhau đi ngủ.)– Diễn tả hai hành động xảy ra song song nhau trong quá khứ. Ví dụ: While my dad was fixing a car, my mom was cooking dinner. (Trong lúc bố tôi sửa xe oto thì mẹ tôi nấu bữa tối.)

Cách dùng thì quá khứ tiếp tục và thì quá khứ đơnXem lại thì tương lai đơn

Bài tập thì quá khứ tiếp tục 

Bài 1: Chia động từ ở thì quá khứ tiếp tục 

1. I ___________________down the street when it begin to rain (go)

2. At this time last year, I ___________________an English course (attend)

3. Jim ________________ under the tree when he heard an explosion (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he _________________ a bicycle (ride)

5. When we met them last year, they______________ in Santiago (live)

6. The tourist lost his camera while he________________ around the city (walk)

7. The lorry _______________ very fast when it hit our car (go)

8. While I ____________________in my room, my roommate ___________________ a party in the other room (study/ have)

9. Mary and I___________________ the house when the telephone rang (just leave)

10. We __________________ in the café when they saw us (sit)

Đáp án: 

1 – was going2 – was attending3 – was standing4 – was riding5 – were living6 – was walking7 – was going8 – was studying – was having9 – were just leaving10 – were sittingBài 2: Chia động từ trong ngoặc ở dạng thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp tục 

1. I ________________ (call) Mr Wilson at 9 last night, but he (not be)_________________at home. He (study) _______________ at the library

2. I _________________ (not hear) the thunder during the storm last night because I ________________ (sleep)

3. It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun______________(shine). The birds_____________(sing)

4. My brother and sister ________________ (talk) about something when I ________________ (walk) into the room.

5. Tom went to his friends ‘house, but the boys ___________________ (not be) there. They (play)_____________soccer in the vacant lot down the street.

6. The little boy _______________ (fall) asleep while his mother___________________ (read) him a story.

7. I really enjoyed my holiday last January. While it_______________(snow) in Iowa, the sun ______________ (shine) in Florida.

8. While Ted _______________ (shovel) snow from his driveway yesterday, his wife _________________ (bring) him a cup of nóng chocolate.

9. John _________________ (have) a car accident last week. He __________________ (drive) down the street when suddenly a lorry __________________ (hit) his car from behind.

Xem thêm bài viết hay:  Xyanua là gì? Nó nguy hiểm như thế nào?

10. Ten years ago, the government _______________ (decide) to begin a food programme. At that time, many people in the rural areas _______________ (starve) due to several years of drought.

Đáp án:

1 – was calling – wasn’t – was studying;  2 – didn’t hear – was sleeping;

3 – was shining – were singing;  4 – were talking – walked; 

5 – weren’t – were playing;  6 – fell – was reading; 

7 – was snowing – was was shining;  8 – was shoveling – was bringing;

9 – had – was driving – hit; 10 – decided – were starving;

Bài 3: Tìm các lỗi sau trong câu và sửa lại cho đúng 

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

Đáp án:

1 – play => playing;  2 – study => studying;

3 – do => doing; 4 – went => go;

5 – sleep => sleeping.

““

Trên đây là tổng quan tri thức về thì quá khứ tiếp tục, Trường TH Trảng Dài kỳ vọng độc giả đã nắm được những thông tin hữu ích nhất. Để thuần thục ngữ pháp và phân biệt thì quá khứ tiếp tục với các thì còn lại thì hãy siêng năng làm bài tập nhé! 

#Thì #quá #khứ #tiếp #diễn #continuous #tense

[rule_2_plain]

#Thì #quá #khứ #tiếp #diễn #continuous #tense

[rule_2_plain]

#Thì #quá #khứ #tiếp #diễn #continuous #tense

[rule_3_plain]

#Thì #quá #khứ #tiếp #diễn #continuous #tense

4.5/5 – (2 đánh giá)

Thì quá khứ tiếp tục là 1 trong 12 thì quan trọng của tiếng Anh. Việc nắm bắt cấu trúc, tín hiệu và cách phân biệt chúng với các loại thì khác sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong các bài tập Tiếng Anh. Hiểu được tầm quan trọng của loại thì này, sau đây bài viết sẽ san sớt tất cả những tri thức hữu ích cho mọi người cùng xem. 

Thì quá khứ tiếp tục là gì

Mục lục bài viết

Thì quá khứ tiếp tục là gìCấu trúc thì quá khứ tiếp tục (+) Thể khẳng định (-) Thể phủ định(?) Thể nghi vấn Câu hỏi WH – questionCách dùng thì quá khứ tiếp tục Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời khắc trong quá khứDùng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật/sự việc hoặc thời kì sự vật/ sự việc đó diễn ra Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vàoDiễn tả các hành động xảy ra đồng thời trong quá khứDiễn tả một hành động đã từng lặp đi lặp lại trong quá khứ và gây tác động tới người khácCác tín hiệu nhận diện thì quá khứ tiếp tục Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp tục Sự khác lạ giữa cấu trúc thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục Cách dùng giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục Bài tập thì quá khứ tiếp tục Bài 1: Chia động từ ở thì quá khứ tiếp tục Bài 2: Chia động từ trong ngoặc ở dạng thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp tục Bài 3: Tìm các lỗi sau trong câu và sửa lại cho đúng 

Thì quá khứ tiếp tục (Past continuous tense) dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang diễn ra xung quanh một thời khắc trong quá khứ.

Người ta dùng thì quá khứ tiếp tục lúc muốn nhấn mạnh diễn biến, quá trình của sự vật, sự việc diễn ra trong quá khứ và có tính chất kéo dài. 

Ví dụ: 

I was just making some coffee. (Tôi đang pha cà phê.)My sister was watching television when I got home. ( Chị gái tôi đang xem tivi lúc tôi về nhà). ““ 

Thì quá khứ tiếp tục ( Past continuous tense)Cấu trúc thì quá khứ tiếp tục 

Thì quá khứ tiếp tục có cấu trúc tương tự thì hiện nay tiếp tục, trong đó động từ TOBE được chuyển về dạng quá khứ là was/were. 

(+) Thể khẳng định 

Cấu trúc:

S + was/were + V-ing

Ta có: S (subject) là Chủ ngữ , V-ing là Động từ thêm -ing.

Trong đó:

Nếu S (số ít),  ta có:  I/ He/ She/ It/ Danh từ số ít + was

Nếu S (số nhiều), ta có:  We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + were

Ví dụ: 

 I was driving my motorbike very fast when you called me. ( Tôi đang lái xe máy rất nhanh lúc cậu gọi tới)I was wearing a yellow dress when he came yesterday. (Tôi mặc chiếc váy màu vàng lúc cậu đó tới ngày hôm qua.)(-) Thể phủ định

Cấu trúc: 

S + wasn’t/ weren’t + V-ing

Ta có: 

was not = wasn’twere not = weren’tVí dụ: 

Marry wasn’t painting a picture while her brother was fixing a car. (Marry đã ko vẽ bức tranh trong lúc anh trai cô đó sửa xe oto.)They were not working when the manager came yesterday. (Họ đang ko làm việc lúc người quản lý tới vào hôm qua.)(?) Thể nghi vấn 

Cấu trúc:

Was/ Were + S + V-ing ?

Trả lời:

Yes, S + was/ were.

           No, S + wasn’t/ weren’t.

Ví dụ: 

Was she planting trees in the garden at 5 pm yesterday? ( Cô đó có đang trồng cây vào lúc 5h chiều hôm qua ko?)=> Yes, She was../ No, she wasn’t.

Was your mother going to the supermarket at 10 A.M yesterday? => Yes, She was../ No, she wasn’t.

Câu hỏi WH – question

Cấu trúc:

WH-word + was/ were + S + V-ing?

Trả lời:  

S + was/ were + V-ing +…

Ví dụ:

What were you doing at the party yesterday? (Bạn đã làm gì trong bữa tiệc ngày hôm qua?)What was she talking about? (Cô đó đang nói về điều gì?)Xem thêm cách cảm ơn trong tiếng Anh

Cách dùng thì quá khứ tiếp tục 

Có 5 cách sử dụng chính của thì quá khứ tiếp tục bạn cần ghi nhớ để dễ vận dụng vào bài tập. 

Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời khắc trong quá khứ

While he was brushing his teeth, she watched TV. (Trong lúc anh đó đang đánh răng thì cô đó xem tivi)She was painting while I was playing game. (Cô đó đang vẽ trong lúc tôi đang chơi game.)She was writing a letter while we were playing game. (Cô đó đang viết thư trong lúc chúng tôi đang chơi game.) Dùng để nhấn mạnh diễn biến hay quá trình của sự vật/sự việc hoặc thời kì sự vật/ sự việc đó diễn ra

At 10 P.M yesterday, he was watching Spider man. (10 giờ đêm hôm qua, anh ta đang xem phim người Nhện).My mom was cooking at 5 p.m yesterday. (Mẹ tôi đang nấu bếp lúc 5h tối hôm qua.)We were having final test at this time one month ago. (Chúng tôi đang làm bài rà soát cuối kỳ tại thời khắc này 1 tháng trước.)““ 

 Diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào

He was walking on the road when suddenly the bird fell. (Lúc anh đó đang đi trên đường thì đột nhiên chú chim rơi xuống.)We met John when we were going to the supermarket yesterday. (Chúng tôi tình cờ gặp Minh lúc đang đi siêu thị vào hôm qua.)The light went out when I was washing my hands. (Điện mất lúc tôi đang rửa tay.)Diễn tả các hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ

John was reading a novel while his mother was washing the clothes. (John đang đọc tiểu thuyết lúc mẹ anh đó giặt quần áo.)Our team were eating dinner, playing game, and having a good time. ( Đội của chúng tôi đã đang ăn tối, chơi game và có một khoảng thời kì vui vẻ.) Diễn tả một hành động đã từng lặp đi lặp lại trong quá khứ và gây tác động tới người khác

My dad was always complaining about my mortobile when he drove it. (Bố tôi luôn than phiền về chiếc xe máy của tôi lúc ông đó lái nó.)When Tom worked here, he always was making noise (Lúc Tom làm việc ở đây, anh đó luôn gây ồn ĩ)She was always forgetting her boyfriend’s birthday. (Cô đó luôn quên ngày sinh nhật của bạn trai.)

Xem thêm bài viết hay:  Tuyển sinh 2022: Trường Đại học Công nghiệp TPHCM dự kiến tuyển 8.000 sinh viên

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễnXem lại Thì quá khứ đơn

Các tín hiệu nhận diện thì quá khứ tiếp tục 

Thì quá khứ tiếp tục là dạng thì rất dễ nhầm lẫn và nếu ko nắm vững các bạn dễ mắc lỗi trong lúc làm bài tập chia thì. Sau đây sẽ là một số tín hiệu để nhận diện thì quá khứ tiếp tục.

Trong câu có xuất hiện các trạng từ chỉ thời kì thường gặp

At + giờ + thời kì trong quá khứ. ( I was studying English at 5 o’clock yesterday,…)At this time + thời kì trong quá khứ. (At this time last month, we were playing volleyball on the beach)In + năm (In 1990, he was staying with his grandmother.)In the past (In the past, i was playing soccer)Trong câu có “when” và diễn tả 1 hành động đang xảy ra thì hành động khác xen vào

When she was reading comics in her room, her phone rang (Lúc cô ta đang đọc truyện tranh trong phòng thì điện thoại của cô đó đổ chuông)When I was studying in my room, my cousin came. (Lúc tôi đang học trong phòng, anh chị họ của tôi đã tới.)We were sitting in the Coffee Shop when Anna saw us. (Chúng tôi đang ngồi ở tiệm cà phê lúc Anna bắt gặp chúng tôi.) Có sự xuất hiện của 1 số từ/cụm từ đặc trưng: while, at that time trong câu

She was sleeping in her room while he was playing games (Cô đó đang ngủ trong phòng trong lúc anh đó chơi điện tử.)My brother was reading book  at that time (Lúc đó em trai tôi đang đọc sách.)I was playing game while my mother was cooking in the kitchen. (Tôi đang chơi game lúc mẹ tôi nấu bếp trong bếp.)Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp tục 

Trong số các thì Tiếng Anh thì đây là 2 thì dễ gây nhầm lẫn nhất nếu ko có sự so sánh kỹ. Dưới đây sẽ là 2 tín hiệu chính để các bạn có thêm cách thức học tiếng Anh chính là phân biệt rõ và ko bị nhầm lẫn giữa 2 thì này. 

Sự khác lạ giữa cấu trúc thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục 

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past)THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past continuous) Công thức chung Tobe S + was/were + adj/Noun Động từ thường S + V – edVí dụ: My television was broken yesterday. (Chiếc tivi của tôi đã bị hỏng hôm qua)They were in Da Nang on their winter vacation last month. (Họ đã ở Đà Nẵng vào kỳ nghỉ đông tháng trước.)Công thức chung S + was/were + V – ingVí dụ: While I was sleeping, my mom was trying to call me. (Trong lúc tôi ngủ thì mẹ đang cố gọi cho tôi).We were sitting in the restaurant when Tom saw us. (Chúng tôi đang ngồi ở nhà hàng lúc Tom bắt gặp chúng tôi.)   Cách dùng giữa thì quá khứ đơn và thì quá khứ tiếp tục 

Giống nhau: Cả hai thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp tục đều được sử dụng để chỉ những sự vật, sự việc đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ. 

Không giống nhau:– Lúc nói về sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ, thông thường chúng ta hay sử dụng thì quá khứ đơn.Ví dụ: Kim Lan wrote “Vo Nhat” – Diễn tả một hành động đang xảy ra tại một thời khắc trong quá khứ hoặc lúc nhấn mạnh diễn biến, quá trình của sự việc ta dùng thì quá khứ tiếp tục.Ví dụ: What were you doing 10:00 PM last night? (Bạn đã làm gì vào 10h tối hôm qua?)– Diễn tả những hành động liên tục xảy ra trong quá khứ. Ví dụ: I came to Hana’s home, we ate dinner and went to bed together. (Tôi đã tới nhà Hanna rồi hai đứa ăn tối và cùng nhau đi ngủ.)– Diễn tả hai hành động xảy ra song song nhau trong quá khứ. Ví dụ: While my dad was fixing a car, my mom was cooking dinner. (Trong lúc bố tôi sửa xe oto thì mẹ tôi nấu bữa tối.)

Cách dùng thì quá khứ tiếp tục và thì quá khứ đơnXem lại thì tương lai đơn

Bài tập thì quá khứ tiếp tục 

Bài 1: Chia động từ ở thì quá khứ tiếp tục 

1. I ___________________down the street when it begin to rain (go)

2. At this time last year, I ___________________an English course (attend)

3. Jim ________________ under the tree when he heard an explosion (stand)

4. The boy fell and hurt himself while he _________________ a bicycle (ride)

5. When we met them last year, they______________ in Santiago (live)

6. The tourist lost his camera while he________________ around the city (walk)

7. The lorry _______________ very fast when it hit our car (go)

8. While I ____________________in my room, my roommate ___________________ a party in the other room (study/ have)

9. Mary and I___________________ the house when the telephone rang (just leave)

10. We __________________ in the café when they saw us (sit)

Đáp án: 

1 – was going2 – was attending3 – was standing4 – was riding5 – were living6 – was walking7 – was going8 – was studying – was having9 – were just leaving10 – were sittingBài 2: Chia động từ trong ngoặc ở dạng thì quá khứ hoặc quá khứ tiếp tục 

1. I ________________ (call) Mr Wilson at 9 last night, but he (not be)_________________at home. He (study) _______________ at the library

2. I _________________ (not hear) the thunder during the storm last night because I ________________ (sleep)

3. It was beautiful yesterday when we went for a walk in the park. The sun______________(shine). The birds_____________(sing)

4. My brother and sister ________________ (talk) about something when I ________________ (walk) into the room.

5. Tom went to his friends ‘house, but the boys ___________________ (not be) there. They (play)_____________soccer in the vacant lot down the street.

6. The little boy _______________ (fall) asleep while his mother___________________ (read) him a story.

7. I really enjoyed my holiday last January. While it_______________(snow) in Iowa, the sun ______________ (shine) in Florida.

8. While Ted _______________ (shovel) snow from his driveway yesterday, his wife _________________ (bring) him a cup of nóng chocolate.

9. John _________________ (have) a car accident last week. He __________________ (drive) down the street when suddenly a lorry __________________ (hit) his car from behind.

10. Ten years ago, the government _______________ (decide) to begin a food programme. At that time, many people in the rural areas _______________ (starve) due to several years of drought.

Đáp án:

1 – was calling – wasn’t – was studying;  2 – didn’t hear – was sleeping;

3 – was shining – were singing;  4 – were talking – walked; 

5 – weren’t – were playing;  6 – fell – was reading; 

7 – was snowing – was was shining;  8 – was shoveling – was bringing;

9 – had – was driving – hit; 10 – decided – were starving;

Bài 3: Tìm các lỗi sau trong câu và sửa lại cho đúng 

1. I was play football when she called me.

2. Was you study Math at 5 p.m. yesterday?

3. What was she do while her mother was making lunch?

4. Where did you went last Sunday?

5. They weren’t sleep during the meeting last Monday.

Đáp án:

1 – play => playing;  2 – study => studying;

3 – do => doing; 4 – went => go;

5 – sleep => sleeping.

““

Trên đây là tổng quan tri thức về thì quá khứ tiếp tục, Trường TH Trảng Dài kỳ vọng độc giả đã nắm được những thông tin hữu ích nhất. Để thuần thục ngữ pháp và phân biệt thì quá khứ tiếp tục với các thì còn lại thì hãy siêng năng làm bài tập nhé! 

Bạn thấy bài viết Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Thì quá khứ tiếp diễn – Past continuous tense

Viết một bình luận