Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Bạn đang xem: Tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta tại lasting.edu.vn

Nước ta đang trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế lạc hậu, tự cung, tự cấp sang nền kinh tế thị trường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nền kinh tế sản xuất nhỏ sang nền kinh tế sản xuất lớn ngày càng hiện đại. Quá trình chuyển đổi và tăng trưởng đó cần có sự đóng góp của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quan trọng và tất yếu.

Thông qua nội dung bài viết này chúng tôi đưa ra câu trả lời về sự cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa cộng sản ở nước ta. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh và xã hội từ sử dụng lao động thủ công giản đơn sang sử dụng lao động phổ thông. được đào tạo bằng công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao, tạo sự chuyển biến về chất trong mọi hoạt động của đời sống xã hội (trước hết là tư liệu sản xuất).

Là quá trình sử dụng năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ và khả năng thông minh của con người, sử dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại gắn với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc để thay đổi. đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại. Ngày nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã trở thành một tất yếu của tăng trưởng, là làn sóng tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia trên toàn cầu cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. Đặc điểm Sự cần thiết của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta mời bạn đọc cùng theo dõi ở phần nội dung tiếp theo để có câu trả lời.

Xem thêm bài viết hay:  25251325 tức là gì? Lời tỏ tình mang ý nghĩa siêu ngọt ngào

Sự cần thiết của CNH, HĐH ở nước ta

Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta xuất phát từ những nguyên nhân sau:

+ Do yêu cầu xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật cho CNXH. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật là hệ thống những yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với trình độ kỹ thuật công nghiệp phù hợp của nó mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra hàng hóa của mình. nguyên liệu. Đối với các nước đang phát triển, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho nền sản xuất hàng loạt hiện đại là một trong những nhiệm vụ kinh tế to lớn và yêu cầu khách quan.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của ngành sản xuất lớn đòi hỏi phải ngày càng hiện đại và không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ.

+ Do yêu cầu rút ngắn khoảng cách tụt hậu về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ giữa Việt Nam với thế giới. Công nghiệp hóa góp phần tạo ra một nền kinh tế hiện đại với những ưu điểm vượt trội như năng suất cao, cơ cấu sản xuất đa dạng, việc làm phong phú hơn nhiều so với nền kinh tế bao cấp. Có CNH, HĐH giúp xã hội phát triển về kinh tế. Khoảng cách giàu nghèo cũng ngày càng thu hẹp.

+ Do yêu cầu tạo ra năng suất lao động xã hội cao đảm bảo cho sự tồn tại và tăng trưởng của xã hội.

Xem thêm bài viết hay:  AKA có nghĩa là gì? Viết tắt của từ viết tắt là gì?

Tác động của CNH, HĐH

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa mang lại hiệu quả to lớn, toàn cầu

– CNH, HĐH góp phần tạo điều kiện tăng trưởng lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội.

– Công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo ra lực lượng sản xuất mới, tăng cường vai trò của Nhà nước xã hội chủ nghĩa, củng cố khối liên minh công nhân – nông dân – trí thức.

– Tạo tiền đề cho sự hình thành và phát triển của nền văn hóa mới

– Kiến tạo cơ sở hạ tầng – công nghệ để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ

Dưới đây là những suy nghĩ của chúng tôi về vấn đề Sự cần thiết của CNH, HĐH ở nước ta tới bạn đọc. Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về vấn đề này, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ hỗ trợ tốt nhất.

Các bạn xem bài Thực trạng tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Anh (chị) có thể khắc phục vấn đề phát hiện được không?, nếu không được, anh (chị) hãy bình luận thêm về thực trạng tất yếu của quá trình CNH, HĐH ở nước ta.

bên dưới để lasting.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website lasting.edu.vn

Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Phân tích bài thơ “Thương vợ” (1)

Danh mục: Giáo dục#Thiên nhiên #cần thiết #của #công nghiệp #công nghiệp hóa #hiện đại hóa #trong nước #quốc gia

Bạn thấy bài viết Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Viết một bình luận