Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Các bạn đang xem: Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy tại lasting.edu.vn

Bài văn mẫu Tóm tắt truyện An Dương Vương và Mỵ Châu- Trọng Thủy dưới đây tóm tắt ngắn gọn nội dung, diễn biến của truyện. Các em có thể tham khảo để nắm vững nội dung và có thêm cơ sở phân tích truyện An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy để rút ra bài học từ truyện.

Nội dung bài viết: 1. Bài văn mẫu số 1 2. Bài văn mẫu số 23. Bài văn mẫu số 34. Bài văn mẫu số 45. Bài văn mẫu số 56. Bài văn mẫu số 6

Tóm tắt văn bản Truyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy:

1. Tóm tắt về An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy bài văn mẫu số 1 (Chuẩn):

An Dương Vương là vị vua của nước Âu Lạc, có công xây thành ở Việt Nam, xây đến đâu, đổ đến đó. Vua lập đàn tế thì thấy một cụ già từ phía đông đi ra khỏi cửa thành, đó là điềm lành sắp có sứ Thanh Giang đến giúp vua. Hôm sau, vua đi đến cửa đông, thấy một con Rùa vàng từ phía đông đi tới, biết nói tiếng người, tự xưng là Thanh Giang thiên thần, rất tinh thông trời đất, âm dương, ma, thức. An Dương Vương mừng lắm, dùng cỗ xe vàng rước vào thành. Được Rùa Vàng giúp xây thành hơn nửa tháng thì xong, rộng hơn ngàn thước, xoắn theo hình trôn ốc, gọi là Loa Thành. Sau khi từ biệt nhà vua, Rùa Vàng dâng lên nhà vua một chiếc nỏ thần. Nhờ có nỏ thần, An Dương Vương đã đánh tan quân xâm lược Triệu Đà. Triệu Đà giả vờ cầu hòa, sai con là Trọng Thủy đến cầu hôn công chúa là Mỵ Châu, được vua đồng ý. Trọng Thủy lừa Mị Châu đổi nỏ thần đem về cho cha là Triệu Đà khi có nỏ thần quay lại xâm lược Âu Lạc. Không có nỏ thần trong tay, An Dương Vương nhanh chóng bị đánh bại và cùng con gái là Mỵ Châu chạy về phía Nam. Nghe tin Trọng Thủy trên đường đến Mê Châu rải lông ngỗng tức là báo hiệu cho Triệu Đà đuổi đánh hai cha con. Ở bãi biển, thần Kim Quy xuất hiện tố cáo Mỵ Châu, vua chặt đầu Mỵ Châu rồi theo Kim Quy xuống biển. Máu Mỵ Châu chảy xuống biển biến thành ngọc, Trọng Thủy tìm được Mỵ Châu đem xác về chôn ở Cổ Loa, xác nàng biến thành ngọc. Vì quá thương Mị Châu nên Trọng Thủy khi tắm tưởng đã nhìn thấy vong linh của mình nên đã gieo mình xuống giếng tự tử. Về sau, người ta vớt ngọc ở biển đem rửa sạch bằng nước giếng nên ngọc vô cùng sáng nên được gọi là Minh Châu.

Xem thêm bài viết hay:  Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp – Lý thuyết Toán 11

2. Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy mẫu số 2 (Chuẩn):

Nhờ sự hỗ trợ của thần Kim Quy, An Dương Vương đã xây thành và chế tạo thành công nỏ thần khiến quân Triệu Đà khiếp sợ phải rút quân về nước. Triệu Đà sang hỏi vợ, An Dương Vương đồng ý gả Mị Châu cho Trọng Thủy – con trai Triệu Đà và cho Trọng Thủy ở Âu Lạc. Lợi dụng Mỵ Châu cả tin, Trọng Thủy đã lấy trộm nỏ thần đem về nước của cha. Có nỏ thần trong tay, Triệu Đà kéo quân sang xâm lược Âu Lạc. Không biết nỏ thần đã bị đánh cắp, An Dương Vương vẫn ung dung đánh cờ, trước sức tấn công của quân thù, An Dương Vương cõng Mỵ Châu trên lưng ngựa chạy về phương Nam. Mị Châu lấy lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thủy. Thần Kim Quy hiện ra nói Mỵ Châu là giặc, An Dương Vương rút gươm chém Mễ Châu, vua cầm sừng bảy tấc theo thần xẻ nước xuống biển. Theo dấu lông ngỗng của Trọng Thủy chạy ra biển, Mỵ Châu chết, Trọng Thủy rơi xuống giếng mà chết vì quá đau buồn.

3. Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy, bài mẫu số 3:

An Dương Vương là vua nước Âu Lạc, nhờ sự giúp đỡ của thần Rùa Vàng nên đã có công xây thành. Trước khi Rùa Vàng rời đi, nó đã tháo móng vuốt của mình và dâng lên nhà vua để chế tạo một chiếc nỏ có thể hạ gục bất kỳ kẻ thù nào. Vua theo thần Kim Quy đánh tan quân Đà. Không lâu sau, Dã cầu hôn, nhà vua gả con gái là Mỵ Châu cho Trọng Thủy – con của Dã. Trọng Thủy lừa được Mị Châu, lấy trộm nỏ thần đem về nước, Đà được ra trận. Vua An Dương Vương vì chủ quan, không biết nỏ thần nên mất nước, bỏ Mỵ Châu trên lưng ngựa chạy về phương Nam. Mị Châu ngồi sau ngựa, rắc lông ngỗng làm hiệu. Khi chạy đến bãi biển, Rùa Vàng hiện ra nói Mỵ Châu là giặc, vua An Dương Vương rút gươm chém Mễ Châu. Vua cầm sừng tê giác bảy tấc, Rùa Vàng xẻ nước dẫn vua xuống biển. Trọng Thủy đuổi theo đến nơi chỉ thấy xác Mỵ Châu, chặt xác rơi xuống giếng mà chết.

4. Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy, bài mẫu số 4:

Để bảo vệ dòng sông, An Dương Vương đã cho quân xây thành, nhưng xây đến đâu thành đổ đến đó. Nhờ có Thần Kim Quy phù trợ nên công việc được hoàn thành. Trước khi đi, Chúa cho tôi một chiếc đinh để làm nỏ thần. Nỏ làm xong, bắn trăm phát trúng đích. Lúc bấy giờ, Triệu Đà ở phương Bắc lên đường xâm lược nước ta. Nhưng vì vua Âu Lạc có nỏ thần nên phải rút lui chờ thời cơ. Triệu Đà tìm cách cầu con với Mị Châu. Khi chiếm được lòng tin của Mỵ Châu, Trọng Thủy đã hỏi nàng về bí mật của chiếc nỏ thần. Sau đó, Trọng Thủy lấy cớ về thăm cha và lấy trộm nỏ thần. Triệu Đà lại dẫn quân đánh Âu Lạc. Giặc thật lòng, nhưng An Dương Vương vẫn bình tĩnh đánh cờ. Khi giao chiến, nỏ thần không còn tác dụng như trước khiến nước Âu Lạc thua trận. An Dương Vương phải chiếm Mỵ Châu chạy ra biển Đông. Giặc đuổi theo, vua được thần Kim Quy báo cho giặc ở ngay bên cạnh, liền rút gươm chém chết Mị Châu. Vì quá ân hận, Trọng Thủy cũng tự tử.

Xem thêm bài viết hay:  Chi Pu táo bạo cùng cảnh nóng trong Mười: Lời nguyền trở lại

5. Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy, bài mẫu số 5:

An Dương Vương xây thành, xây đến đâu đổ đến đó. Nhà vua phải nhờ đến sự trợ giúp của Rùa Vàng mới hoàn thành việc xây dựng. Trước khi đi, Rùa Vàng còn tặng vua chiếc vuốt để làm nỏ bắn hàng trăm phát trúng mục tiêu. Nhờ có nỏ thần mà mấy lần Triệu Đà đem quân lớn sang xâm lược, An Dương Vương đều chiến thắng vẻ vang. Một thời gian sau, Dã cầu hôn Mỵ Châu, con gái của An Dương Vương, với Trọng Thủy. An Dương Vườn đồng ý không chút nghi ngờ. Trọng Thủy bảo Mị Châu lấy nỏ thần cho nàng xem rồi tráo đem về nước cha. Triệu Đà đem quân sang xâm lược. Mất nỏ thần, An Dương Vương thua trận nên cùng Mỵ Châu chạy ra biển Đông. Vua gọi Rùa Vàng đến giúp, Rùa Vàng nói: “Giặc ở sau lưng vua đó”. An Dương.

6. Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu – Trọng Thủy, bài mẫu số 6:

Trọng Thủy là con của Triệu Đà. Triệu Đà mấy lần đem quân đánh Âu Lạc nhưng đều thua nên lấy cớ hòa hiếu, đem con trai sang cầu hôn Mỵ Châu, con gái An Dương Vương, để tìm hiểu bí mật của giặc. Lúc lấy được lòng tin yêu của Mỵ Châu. Trọng Thủy lừa nàng đổi nỏ thần đem về nước cha. Khi từ biệt, Trọng Thủy còn hỏi vợ phải làm gì nếu hai nước xảy ra binh biến. Mị Châu nói sẽ vò lông ngỗng để tìm nhau. Nhờ có nỏ thần, Triệu Đà đã đánh tan quân An Dương Vương. Khi hai cha con Mị Châu chạy ra biển Đông, Trọng Thủy tìm lông ngỗng đuổi theo. Thấy xác Mỵ Châu trước biển, Trọng Thủy ôm lấy nàng mà khóc. Khi đang tắm, Trọng Thủy thấy bóng Mỵ Châu dưới giếng liền lao xuống giếng mà chết. Tương truyền, khi người đời sau lấy khối ngọc do máu Mỵ Châu làm ra đem rửa trong nước giếng, khối ngọc trở nên rất sáng và đẹp.

Xem thêm bài viết hay:  Những mẫu hình xăm mũi tên mini đẹp nhất

—CHẤM DỨT—-

https://thuthuat.taimienphi.vn/tom-tat-truyen-an-duong-vuong-va-mi-chau-trong-thuy-51362n Có thể nói Tóm tắt An Dương Vương, Mỵ Châu, Trọng Thủy là một thao Tác phẩm đầu tay giúp các em hiểu các chi tiết một cách ngắn gọn nhất, từ đó vận dụng những kiến ​​thức cơ bản để hoàn thành các yêu cầu khác có liên quan đến tác phẩm như Soạn bài An Dương Vương và Mỵ Châu, Nước Trong, Phân tích nhân vật An Dương Vương một cách cụ thể phân tích giếng nước và hạt ngọc trai trong truyện Hóa thân thành An Dương Vương kể lại câu chuyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy và yêu cầu các bạn kể lại câu chuyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy bằng lời văn của mình với một kết thúc khác nhau cũng là một trong những yêu cầu khá thú vị!

Xem thêm các bài viết hay về Hỏi Đáp Ngữ Văn

Bạn đã tìm thấy bài văn Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy để khắc phục vấn đề bạn phát hiện ra chưa?, nếu chưa, hãy bình luận thêm về Tóm tắt An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy bên dưới. để lasting.edu.vn thay đổi & hoàn thiện nội dung tốt hơn phục vụ độc giả! Cảm ơn các bạn đã ghé thăm Website lasting.edu.vn

Thể loại: Văn học#Tóm tắt #Truyện #Truyện #Dương #Vương #và #Mỹ #Châu #Trương #Thúy

Bạn thấy bài viết Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Tóm tắt Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy

Viết một bình luận