Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions)

Bạn đang xem: Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions) tại lasting.edu.vn

Trong tiếng Anh những từ như what, who, someone, which… được dùng trong mệnh đề quan hệ được gọi là đại từ quan hệ. Đại từ quan hệ có nhiều chức năng và vị trí trong câu, đặc biệt chúng có thể đi kèm với giới từ. Vì vậy qua bài viết này, Monkey sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng chi tiết nhất của đại từ quan hệ với giới từ. Bài viết giúp chúng ta tránh những lỗi thường gặp với giới từ khi đi với đại từ quan hệ.

Vị trí của giới từ và đại từ quan hệ trong câu

Đại từ quan hệ đi kèm giới từ có nghĩa là trong mệnh đề quan hệ, chúng ta có một số động từ đi kèm giới từ (chẳng hạn như pay for, look at…) cần có tân ngữ sau giới từ đó -> thế là xong. là một đại từ quan hệ. .

Đại từ quan hệ có thể đóng vai trò là chủ ngữ, tân ngữ hoặc sở hữu trong câu. Ví dụ: “Nhạc sĩ viết bài hát này là người Pháp” -> Tu Tử Tiên là ai, đóng vai trò chủ ngữ của mệnh đề định lý “bài hát này do ai viết”.)

Khi một đại từ quan hệ đi với một giới từ, đại từ quan hệ là tân ngữ của giới từ đó.

Đại từ liên quan đến giới từ có hai trường hợp:

Giới từ trước đại từ quan hệ (tiếng Anh trang trọng)

Trong trường hợp này, cách diễn đạt trang trọng hơn (tiếng Anh trang trọng). Khi giới từ đứng trước đại từ quan hệ thì không được lược bỏ đại từ quan hệ.

Giới từ sau đại từ quan hệ (tiếng Anh hàng ngày)

Hay dùng trong lối nói thân mật, phong cách giản dị. Chúng ta có thể lược bỏ đại từ quan hệ khi giới từ đứng sau đại từ quan hệ (trong câu có mệnh đề quan hệ xác định.)

Bán tại:

Anh ấy có biết cô gái mà Peter đang nói chuyện không? (Anh ấy có biết cô gái mà Peter đang nói chuyện không?)

Anh ấy thích những người anh ấy sống cùng. (Anh ấy thích những người anh ấy sống cùng.)

Bán tại:

Anh ấy có biết cô gái (với ai) mà Peter đang nói chuyện không?

-> Có thể lược bỏ đại từ quan hệ “that”

Anh ấy thích những người (mà) anh ấy sống cùng.

-> Có thể lược bỏ đại từ quan hệ “that”

>>> Cấu trúc mệnh đề quan hệ khi có đại từ quan hệ + giới từ

 • Đại từ quan hệ + S + V… + giới từ (có thể lược bỏ đại từ quan hệ trong mệnh đề quan hệ xác định)

 • Giới từ + đại từ quan hệ + S + V…

Cách dùng đại từ quan hệ với giới từ

Hầu hết các đại từ quan hệ có thể được sử dụng với giới từ, với ai, và đó là hai đại từ quan hệ phổ biến hơn + giới từ.

Cách dùng đại từ quan hệ who, who, which, which, that với giới từ

Ai + giới từ

Đại từ quan hệ “ai” được dùng cho người (trong một số trường hợp là động vật). Who hoạt động như một bổ ngữ cho giới từ trong mệnh đề quan hệ.

Giới từ với who đứng sau nó (không đặt giới từ trước “who”.)

Ví dụ: Anh trai tôi đã gặp một người phụ nữ mà tôi từng làm việc cùng. (Anh trai tôi biết một người phụ nữ mà tôi từng làm việc cùng.)

Đừng nói: Anh trai tôi đã gặp một người phụ nữ mà tôi từng làm việc cùng

Phân tích câu nói trên:

 • Đại từ quan hệ who: Thay thế cho danh từ woman

 • Mệnh đề quan hệ bổ sung ý nghĩa cho woman: Who I used to work with

 • Đối tượng của giới từ “with” là ai?

Whom + giới từ

Đại từ quan hệ “whom” được dùng cho người. Giới từ với “whom” được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh.

Đặt giới từ trước who để thể hiện sự trang trọng, lịch sự trong câu.

Vd: Những người tôi nói chuyện rất thân thiện. (rất trang trọng)

Nếu bạn muốn câu nghe bớt trang trọng hơn, bạn có thể dùng that hoặc who -> The people that I speak to were friendly.

Lưu ý: Không dùng giới từ sau ‘whom’

Của ai + giới từ

Whose là đại từ sở hữu nên theo sau nó là một danh từ. Whose + danh từ làm tân ngữ cho giới từ trong mệnh đề quan hệ.

Bán tại:

Giới từ trước who + danh từ -> trang trọng

Giới từ sau who + danh từ -> trang trọng

Thomas Goldney III, người có ngôi nhà và khu vườn hiện đang sống trong nhiều thế hệ sinh viên Bristol, được mô tả vào cuối thế kỷ 18 là ‘một quý ông rất tò mò’.

Thomas Goldney III, người có ngôi nhà và khu vườn hiện đang sống trong nhiều thế hệ sinh viên Bristol, được mô tả vào cuối thế kỷ 18 là ‘một quý ông rất tò mò’.

that + giới từ

Đó là một đại từ quan hệ được sử dụng cho mọi thứ.

Chúng ta có thể đặt giới từ trước which hoặc sau which trong mệnh đề quan hệ.

Bán tại:

Bức tranh cô ấy đang xem thật đẹp. (rất trang trọng)

Hình ảnh cô ấy đang nhìn thật đẹp (không chính thức)

That + giới từ

Các câu ví dụ với giới từ đi kèm that trong mệnh đề quan hệ.

Đó là cậu bé mà tôi ở chung phòng.

Lưu ý: KHÔNG sử dụng giới từ trước THAT trong mệnh đề quan hệ (Đó là cậu bé mà tôi đã chia sẻ căn phòng.)

Một số cụm giới từ đi với đại từ quan hệ Whom và Which

Những cụm từ đó là:

 • All of + who/ which

 • Hầu hết + ai/cái nào

 • Không ai trong số + ai/cái nào

 • Bất kỳ + bất cứ ai/bất cứ điều gì

 • Hoặc + ai/cái nào

 • Some of + who/ which

 • (a) some of + who/ which

 • Cả hai + ai/cái gì

 • Một nửa của + ai/cái nào

 • Mỗi người + ai/ai

 • Một trong + ai/cái nào

 • Many of + who/ which

 • Hầu hết + ai/cái nào

 • ….

Bán tại:

Tôi có hai anh trai, đều là sinh viên.

Cô ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, hầu hết trong số đó tôi không thể trả lời.

Anh có ba chị gái, tất cả đều là giáo viên.

Lưu ý khi dùng đại từ quan hệ với giới từ

Đôi khi sử dụng mệnh đề quan hệ mà không có giới từ là lỗi phổ biến mà mọi người mắc phải.

Ví dụ: Các câu sai là:

Người tôi sống cùng là anh trai tôi. -> Người tôi sống cùng là anh trai tôi.

Trường tôi ở thành phố Hà Nội. -> Trường học của tôi ở thành phố Hà Nội.

-> Cần xác định động từ nào cần giới từ đi cùng, sau giới từ đó cần tân ngữ.

Tham khảo một số động từ đi kèm giới từ như sau:

 • Cưỡi

 • trả cho

 • lo lắng về

 • Sống với

 • thú vị

 • viết về

 • nhìn vào

 • nghĩ về

 • làm việc với

 • đi

 • nói chuyện với

 • tìm kiếm

 • nghĩ về

 • làm việc với

 • đi

 • nói chuyện với

Xem thêm: Tổng hợp bài tập về đại từ quan hệ Who Whom Which That

Bài tập đại từ quan hệ với giới từ

Chọn câu trả lời đúng trong mỗi câu dưới đây

1. Con thuyền _________________ chúng ta đang đi rất đắt tiền.

 1. trên đó

 2. trong đó

 3. Làm sao

2. Quá trình _________________ bạn đi đến kết luận của mình là thiếu sót.

 1. trên đó

 2. Làm sao

 3. trong đó

3. Nước _________________ chúng tôi đang tắm nước ấm.

 1. trên đó

 2. Làm sao

 3. trong đó

4. Hứa _________________ chúng ta phải tự hào.

 1. trong đó

 2. Làm sao

 3. trên đó

5. Những ngày _________________ tù nhân được thăm nuôi là Thứ Hai và Thứ Tư.

 1. trên đó

 2. trong đó

 3. Làm sao

6. Những thứ _________________ mà chúng tôi được hưởng đã không được trao cho chúng tôi.

 1. trên đó

 2. Nhưng

 3. trong đó

7. Bức thư _________________ anh ấy trả lời được viết rất tốt.

 1. trên đó

 2. trong đó

 3. Nhưng

8. Tập phim The Simpsons _________________ họ đến Úc sẽ phát sóng hôm nay.

 1. Nhưng

 2. trong đó

 3. trên đó

9. Nguyên tắc _________________ Đất nước này được thành lập không có uy tín.

 1. trên đó

 2. Nhưng

 3. trong đó

10. Phương pháp _________________ anh ấy giúp đỡ trẻ em nghèo rất hiệu quả.

 1. trên đó

 2. Làm sao

 3. trong đó

Hồi đáp:

1 một

2. XÓA

3. Kích thước

4. XÓA

5. Một

6. BỎ

7. Kích thước

8. Phớt lờ

9. Một

10. Phớt lờ

Trên đây là toàn bộ bài viết về đại từ quan hệ đi với giới từ trong tiếng Anh. Monkey hi vọng các bạn đã hiểu rõ về cách sử dụng đại từ quan hệ và giới từ (trong câu có mệnh đề quan hệ). Để cập nhật thêm nhiều bài học tiếng Anh bổ ích, hãy theo dõi Learn English from Monkey ngay hôm nay! Khỉ cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Bạn thấy bài viết Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions) có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions) bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions) của website lasting.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Tổng hợp cách dùng đại từ quan hệ với giới từ (relative pronouns with prepositions)
Xem thêm bài viết hay:  Trẻ bị ngã tụ máu dưới da đầu có nguy hiểm không?

Viết một bình luận