Xung lượng là gì?

c. chuyển động phản lực

4. Bài tập minh họa

Bài 1: Hai vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, xác định động lượng của hệ vật trong các trường hợp sau biết khối lượng và vectơ vận tốc tức thời của các vật lần lượt là 400g và 200g; 6m/s và 12m/s

a) Hai vật chuyển động cùng chiều.

b) Hai vật chuyển động song song và ngược chiều nhau.

c) Hai vật chuyển động vuông góc với nhau.

d) Vectơ vận tốc tức thời của hai vật hợp với nhau một góc 120°.

Bài 2: Một quả cầu khối lượng 500g đang bay theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời 20m/s thì đập vào tường thẳng đứng và nảy trở lại theo phương ngang với cùng véc tơ vận tốc tức thời. Tính toán:

a) Động lượng của quả bóng trước khi đập vào tường.

b) Độ biến thiên động lượng của quả bóng.

c) Tính lực trung bình do tường tác dụng lên quả bóng, biết rằng thời gian để quả bóng chạm tường là 0,05 s.

Bài 3: Một vật khối lượng 200g đang chuyển động với vận tốc tức thời 6m/s va chạm vào một vật khối lượng 50g đang chuyển động với vận tốc tức thời 4m/s. Sau va chạm, vật 200g vẫn giữ nguyên phương và chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng một nửa véc tơ vận tốc tức thời ban đầu. Tính vận tốc tức thời của vật kia trong các trường hợp sau:

a) Trước va chạm hai vật chuyển động cùng chiều.

b) Trước va chạm hai vật chuyển động ngược chiều nhau.

Đăng bởi: Trường TH Trảng Dài

Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

[rule_{ruleNumber}]

#xúc động #là #cái gì

[rule_3_plain]

#xúc động #là #cái gì

Trả lời cụ thể và chính xác câu hỏi “Động lượng là gì?” và phần Kiến thức tham khảo là tài liệu vô cùng hữu ích trong bộ môn Vật lý 10 dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo. Xem nhanh nội dung1 Trả lời câu hỏi: Động lượng là gì?2 Kiến thức tham khảo về động lượng2.1 1. Ý nghĩa của động lượng2.2 2. Động lượng2.3 3. Định luật bảo toàn động lượng2.4 4. Bài tập minh họaTrả lời câu hỏi: Động lượng là gì ? Động lượng (ký hiệu J) hoặc Imp) là một tích phân của lực, F, với thời gian chưa biết, t. Vì lực là một đại lượng vectơ nên xung cũng là một đại lượng vectơ. Tham khảo kiến ​​thức về động lượng1. Ý nghĩa của động lượng -Động lượng của một lực bằng độ biến thiên động lượng của vật => sự biến đổi của vectơ vận tốc tức thời của vật cả về phương và độ lớn phụ thuộc vào phương, độ lớn của lực tác dụng và thời gian tác dụng lực.– Trò chơi giật khăn trải bàn không làm đổ đồ vật đặt phía trên giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa xung lượng của lực. Chỉ cần một cái kéo nhẹ và kéo chậm bạn có thể làm các đồ vật trên bàn rơi xuống đất. Với lực kéo mạnh và thời gian kéo ngắn ta có thể kéo khăn trải bàn ra nhưng không làm rơi đồ vật đặt trên đó.2. Quán tính

Xem thêm bài viết hay:  Giỏi Văn – Bài văn: Phân tích bài thơ “Thương vợ” (3)

– Động lượng là một vectơ cùng hướng với vectơ vận tốc tức thời của vật.– Đơn vị của động lượng là kilôgam mét trên giây (kg.m/s).

– Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian xác định bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó, ta có: 3. Định luật bảo toàn động lượng a. Hệ cô lập– Hệ gồm nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì ngoại lực cân bằng với nhau.– Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập– Động lượng của hệ . cô lập là đại lượng bảo toàn.b. Va chạm mềm Theo định luật bảo toàn động lượng. Ta có: c. Chuyển động bằng phản lực 4. Bài tập minh họa Bài 1: Hai vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, xác định động lượng của hệ vật trong các trường hợp sau biết khối lượng và vectơ vận tốc tức thời của các vật lần lượt là 400g và 200g; 6m/s và 12m/sa) Hai vật chuyển động song song, cùng chiều.b) Hai vật chuyển động song song, ngược chiều.c) Hai vật chuyển động vuông góc với nhau.d) Vectơ vận tốc tức thời của hai vật hợp với nhau một góc bằng 120o. Bài 2: Một quả bóng có khối lượng 500g đang bay theo phương ngang với vận tốc tức thời 20m/s thì đập vào một bức tường thẳng đứng và bật trở lại cùng phương. với một vectơ vận tốc tức thời có cùng độ lớn. Hãy tính: a) Động lượng của quả bóng trước khi đập vào tường. b) Độ biến thiên động lượng của quả bóng. c) Lực trung bình do bức tường tác dụng lên quả bóng, biết rằng thời gian để quả bóng chạm tường là 0,05 s. Bài 3: Một vật khối lượng 200g chuyển động với vectơ vận tốc tức thời 6m/s đến va chạm với vật khối lượng 50g đang chuyển động với vectơ vận tốc tức thời 4m/s. Sau va chạm, vật 200g giữ nguyên phương và chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng một nửa véc tơ vận tốc tức thời ban đầu. Tính véc tơ vận tốc tức thời của vật kia trong các trường hợp sau: a) trước va chạm hai vật chuyển động cùng chiều b) trước va chạm hai vật chuyển động ngược chiều nhau. Đăng bởi: Trường TH Trảng Dài Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Tiếng gà trưa của Xuân Quỳnh

#xúc động #là #cái gì

[rule_2_plain]

#xúc động #là #cái gì

[rule_2_plain]

#xúc động #là #cái gì

[rule_3_plain]

#xúc động #là #cái gì

Trả lời cụ thể và chính xác câu hỏi “Động lượng là gì?” và phần Kiến thức tham khảo là tài liệu vô cùng hữu ích trong bộ môn Vật lý 10 dành cho các em học sinh và quý thầy cô tham khảo. Xem nhanh nội dung1 Trả lời câu hỏi: Động lượng là gì?2 Kiến thức tham khảo về động lượng2.1 1. Ý nghĩa của động lượng2.2 2. Động lượng2.3 3. Định luật bảo toàn động lượng2.4 4. Bài tập minh họaTrả lời câu hỏi: Động lượng là gì ? Động lượng (ký hiệu J) hoặc Imp) là một tích phân của lực, F, với thời gian chưa biết, t. Vì lực là một đại lượng vectơ nên xung cũng là một đại lượng vectơ. Tham khảo kiến ​​thức về động lượng1. Ý nghĩa của động lượng -Động lượng của một lực bằng độ biến thiên động lượng của vật => sự biến đổi của vectơ vận tốc tức thời của vật cả về phương và độ lớn phụ thuộc vào phương, độ lớn của lực tác dụng và thời gian tác dụng lực.– Trò chơi giật khăn trải bàn không làm đổ đồ vật đặt phía trên giúp ta hiểu rõ hơn ý nghĩa xung lượng của lực. Chỉ cần một cái kéo nhẹ và kéo chậm bạn có thể làm các đồ vật trên bàn rơi xuống đất. Với lực kéo mạnh và thời gian kéo ngắn ta có thể kéo khăn trải bàn ra nhưng không làm rơi đồ vật đặt trên đó.2. Quán tính

– Động lượng là một vectơ cùng hướng với vectơ vận tốc tức thời của vật.– Đơn vị của động lượng là kilôgam mét trên giây (kg.m/s).

– Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian xác định bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó, ta có: 3. Định luật bảo toàn động lượng a. Hệ cô lập– Hệ gồm nhiều vật được gọi là cô lập khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì ngoại lực cân bằng với nhau.– Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập– Động lượng của hệ . cô lập là đại lượng bảo toàn.b. Va chạm mềm Theo định luật bảo toàn động lượng. Ta có: c. Chuyển động bằng phản lực 4. Bài tập minh họa Bài 1: Hai vật chuyển động trên mặt phẳng nằm ngang, xác định động lượng của hệ vật trong các trường hợp sau biết khối lượng và vectơ vận tốc tức thời của các vật lần lượt là 400g và 200g; 6m/s và 12m/sa) Hai vật chuyển động song song, cùng chiều.b) Hai vật chuyển động song song, ngược chiều.c) Hai vật chuyển động vuông góc với nhau.d) Vectơ vận tốc tức thời của hai vật hợp với nhau một góc bằng 120o. Bài 2: Một quả bóng có khối lượng 500g đang bay theo phương ngang với vận tốc tức thời 20m/s thì đập vào một bức tường thẳng đứng và bật trở lại cùng phương. với một vectơ vận tốc tức thời có cùng độ lớn. Hãy tính: a) Động lượng của quả bóng trước khi đập vào tường. b) Độ biến thiên động lượng của quả bóng. c) Lực trung bình do bức tường tác dụng lên quả bóng, biết rằng thời gian để quả bóng chạm tường là 0,05 s. Bài 3: Một vật khối lượng 200g chuyển động với vectơ vận tốc tức thời 6m/s đến va chạm với vật khối lượng 50g đang chuyển động với vectơ vận tốc tức thời 4m/s. Sau va chạm, vật 200g giữ nguyên phương và chuyển động với véc tơ vận tốc tức thời bằng một nửa véc tơ vận tốc tức thời ban đầu. Tính vectơ vận tốc tức thời của vật kia trong các trường hợp sau: a) trước va chạm hai vật chuyển động cùng chiều b) trước va chạm hai vật chuyển động ngược chiều nhau. Đăng bởi: Trường TH Trảng Dài Chuyên mục: Lớp 10 , Vật Lý 10

Xem thêm bài viết hay:  Những mẫu nail cá tính, độc đáo đẹp nhất

Bạn thấy bài viết Xung lượng là gì? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Xung lượng là gì? bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Xung lượng là gì?

Viết một bình luận