Ý nghĩa của đội ngũ tiểu đội hàng dọc?

Đăng bởi: Trường Trường TH Trảng Dài

Phân mục: Văn học lớp 10, Văn học lớp 10

[rule_{ruleNumber}]

#nghĩa #của #đội #ngũ #tiểu #đội #hàng #dọc

[rule_3_plain]

#nghĩa #của #đội #ngũ #tiểu #đội #hàng #dọc

Đáp án cụ thể, giảng giải dễ hiểu nhất cho câu hỏi: “ Ý nghĩa của hàng ngũ tiểu đội hàng dọc?” cùng với tri thức tham khảo do Trường TH Trảng Dài biên soạn là tài liệu cực hay và có ích giúp các bạn học trò ôn tập và tích luỹ thêm tri thức bộ môn Giáo dục quốc phòng 10Xem nhanh nội dung1  Ý nghĩa của hàng ngũ tiểu đội hàng dọc?2 Tri thức về Đội hình tiểu đội hàng dọc 2.1 1. Vị trí của tiểu đội trưởng2.2 2. Đội hình trung đội 1 hàng dọc được quy định như sau:2.3 3. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư 18/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh hàng ngũ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, đội hình trung đội 2 hàng dọc được quy định như sau: Ý nghĩa của hàng ngũ tiểu đội hàng dọc?– Thường vận dụng trong hành quân, trong đội hình của trung đội, đại đội lúc tập trung học tập, sinh hoạt.Tri thức về Đội hình tiểu đội hàng dọc 

1. Vị trí của tiểu đội trưởng– Đội hình tiểu đội hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng trước cách số 1 là 1m.– Vị trí chỉ huy tại chỗ (đôn đốc , điểm số, hạ đạt mệnh lệnh,…), tiểu đội trưởng đứng phía trước chếch về bên trái đội hình cách 3-5 bước.– Vị trí chỉ huy tiểu đội lúc hành tiến, tiểu đội trưởng đi ở 1/3 bên trái đội hình (từ trên xuống) cách từ 2 – 3 bước. – Lúc cùng tiểu đội hành tiến (đi trong đội hình của tiểu đội) thì tiên phong tiểu đội, cách lm. Nếu đội hình tiểu đội 2 hàng dọc thì tiểu đội trưởng tiên phong chính giữa 2 hàng của tiểu đội, cách 1m.

– Lúc chỉ huy tiểu đội luyện tập tại chỗ, tiểu đội trưởng có thể đứng ở vị trí chỉ huy tại chỗ để chỉ huy chung.– Ý nghĩa: Dùng trong hành quân, lúc vận chuyển đội hình, vận chuyển vị trí, trình bày tính thống nhất của quân đội chinh quy.– Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm có:+ Tiểu đội 1 hàng dọc+ Tiểu đội 2 hàng dọc– Vị trí của tiểu đội trưởng:+ Ở đội hình tiểu đội hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng trước cách số 1 là 1m.+ Trật tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội một hàng dọc gồm: ; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ; Giải thể.– Bước 1: đội hình + Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc – ” . + Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng trở lại hướng định đứng nghiêm làm chuẩn. Lúc nghe dứt động lệnh “”, các chiến sĩ nhanh chóng chạy vào vị trí đứng đằng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động gióng hàng. Gióng hàng xong đứng nghỉ. Lúc đội hình 2 hàng dọc, số lẻ đứng hàng bên phải ,số chẳn đứng hàng bên trái. Lúc thấy có từ 2- 3 chiến sĩ đứng vào vị trí , tiểu đội trưởng đi đều ra phía trước chếch về bên trái của đội hình, cách đội hình từ 3 -5 bước ngừng lại, quay vào đội hình đôn đốc . – Bước 2: Điểm số + Khẩu lệnh: “Điểm số”. + Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo trật tự từ trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình đòng thời quay mặt hết cở sang bên trái, lúc điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng của hàng, lúc điểm số ko phải đánh mặt, sau lúc điểm số của mình xong , hô “Hết”. + Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc ko điểm số. – Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ + Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Thẳng”. + Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại phải gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình. Xê dịch qua phải qua trái để gióng hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên, xuống để điều chỉnh cự ly. Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, các chiến sĩ đứng nghiêm ko xê dịch vị trí đứng. + Lúc đội hình 2 hàng dọc, các chiến sĩ đứng hàng bên trái điểu chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc. + Tiểu đội trưởng đi đều về chính giữa đội hình, cách người đứng đầu đội hình 2 – 3 bước thì ngừng lại, quay vào đội hình để rà soát hàng dọc. Lúc rà soát thấy đầu, cạnh vai của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu chiến  sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để diều chỉnh hàng cho thẳng. – Bước 4: Giải thể . 2. Đội hình trung đội 1 hàng dọc được quy định như sau:a)– Khẩu lệnh: “TRUNG ĐỘI …, THÀNH 1 HÀNG DỌC, TẬP HỢP”;– Động tác:

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh, tuần 4, lớp 5

+ Trung đội trưởng hô khẩu lệnh xong, trở lại hướng định , đứng nghiêm làm chuẩn;+ Cán bộ, chiến sĩ nghe gọi tới phiên hiệu của đơn vị mình, trở lại phía trung đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh; dứt khẩu lệnh, phó trung đội trưởng chạy vào xếp sau trung đội trưởng; tiếp tới Tiểu đội 1, Tiểu đội 2, Tiểu đội 3 mỗi tiểu đội thành 1 hàng dọc, trung đội thành 1 hàng dọc;+ Lúc tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí , trung đội trưởng chạy đều lên trước bên trái và cách đội hình từ 5 tới 8 bước đôn đốc trung đội (hình 45).b) Điểm số– Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”;– Động tác:+ Điểm số toàn trung đội: Nghe dứt khẩu lệnh, toàn trung đội điểm số từ 1 tới hết;+ Điểm số từng tiểu đội: Thực hiện việc điểm số theo quy định tại Tiết 1, Điểm b, Khoản 2, Điều 50 Thông tư này.c) Chỉnh đốn hàng– Khẩu lệnh: “NGHIÊM; NHÌN TRƯỚC, THẲNG”; “THÔI”;– Động tác:+ Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, cán bộ, chiến sĩ về tư thế đứng nghiêm, nhìn vào chính giữa gáy người đứng trước gióng  hàng, đúng cự ly, giãn cách. Lúc dịch chuyển nếu ở tư thế giữ súng phải xách súng;+ Lúc gióng hàng, cán bộ, chiến sĩ nhìn vào gáy người đứng trước, ko nhìn thấy gáy của người thứ 2 đứng trước mình;+ Trung đội trưởng hô “THÔI”, sau đó quay nửa bên trái đi đều về phía trước chính giữa đội hình, cách đồng chí phó trung đội trưởng thứ nhất từ 3 tới 5 bước, quay bên phải để rà soát, chỉnh hàng. Lúc ko nhìn thấy cán bộ, chiến sĩ số 2 trở xuống là thẳng hàng. Nếu đồng chí nào đứng chưa thẳng hàng, trung đội trưởng dùng khẩu lệnh “ĐỒNG CHÍ (HOẶC SỐ …), QUA PHẢI (TRÁI)”; chỉnh hàng xong hô “ĐƯỢC”.d) Giải thể đội hình– Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”;– Động tác: Nghe dứt khẩu lệnh, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tản ra.3. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư 18/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh hàng ngũ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, đội hình trung đội 2 hàng dọc được quy định như sau:a)– Khẩu lệnh: “TRUNG ĐỘI … THÀNH 2 HÀNG DỌC, TẬP HỢP”;– Động tác: Nghe dứt động lệnh, toàn trung đội chạy vào vị trí, xếp sau trung đội trưởng là các phó trung đội trưởng thành một hàng dọc, tiếp tới Tiểu đội 1, Tiểu đội 2, Tiểu đội 3 mỗi tiểu đội thành 2 hàng dọc, trung đội thành 2 hàng dọc (hình 46).b) Điểm số– Khẩu lệnh: “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”;– Động tác: Thực hiện việc điểm số theo quy định tại Tiết 2, Điểm b, Khoản 2, Điều 50 Thông tư này.c) Chỉnh đốn hàng– Khẩu lệnh: “NGHIÊM; NHÌN TRƯỚC, THẲNG”; “THÔI”;– Động tác:+ Nghe dứt động lệnh: “THẲNG”, các phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng qua trái 1 phần 2 bước đứng trước chính giữa đội hình tiểu đội, toàn trung đội gióng hàng dọc, hàng ngang;+ Trung đội trưởng hô “THÔI”, sau đó quay nửa bên trái đi đều về phía trước chính giữa đội hình, các đồng chí phó trung đội trưởng thứ nhất từ 3 tới 5 bước, quay bên phải để rà soát, chỉnh hàng. Lúc ko nhìn thấy đồng chí số 2 trở xuống là thẳng hàng. Nếu đồng chí nào đứng chưa thẳng hàng, trung đội trưởng dùng khẩu lệnh “ĐỒNG CHÍ (HOẶC SỐ …) QUA PHẢI (TRÁI)”; chỉnh hàng xong hô “ĐƯỢC”, các phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng trở về vị trí.d) Giải thể đội hình– Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”;– Động tác: Nghe dứt khẩu lệnh, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tản ra.Hình 4: Đội hình trung đội 2 hàng dọc

 Đăng bởi: Trường TH Trảng DàiPhân mục: Lớp 10,GDQP 10

#nghĩa #của #đội #ngũ #tiểu #đội #hàng #dọc

[rule_2_plain]

#nghĩa #của #đội #ngũ #tiểu #đội #hàng #dọc

[rule_2_plain]

#nghĩa #của #đội #ngũ #tiểu #đội #hàng #dọc

[rule_3_plain]

#nghĩa #của #đội #ngũ #tiểu #đội #hàng #dọc

Đáp án cụ thể, giảng giải dễ hiểu nhất cho câu hỏi: “ Ý nghĩa của hàng ngũ tiểu đội hàng dọc?” cùng với tri thức tham khảo do Trường TH Trảng Dài biên soạn là tài liệu cực hay và có ích giúp các bạn học trò ôn tập và tích luỹ thêm tri thức bộ môn Giáo dục quốc phòng 10Xem nhanh nội dung1  Ý nghĩa của hàng ngũ tiểu đội hàng dọc?2 Tri thức về Đội hình tiểu đội hàng dọc 2.1 1. Vị trí của tiểu đội trưởng2.2 2. Đội hình trung đội 1 hàng dọc được quy định như sau:2.3 3. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư 18/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh hàng ngũ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, đội hình trung đội 2 hàng dọc được quy định như sau: Ý nghĩa của hàng ngũ tiểu đội hàng dọc?– Thường vận dụng trong hành quân, trong đội hình của trung đội, đại đội lúc tập trung học tập, sinh hoạt.Tri thức về Đội hình tiểu đội hàng dọc 

Xem thêm bài viết hay:  Viết một bức thư về người hùng của em, người hùng là Mẹ

1. Vị trí của tiểu đội trưởng– Đội hình tiểu đội hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng trước cách số 1 là 1m.– Vị trí chỉ huy tại chỗ (đôn đốc , điểm số, hạ đạt mệnh lệnh,…), tiểu đội trưởng đứng phía trước chếch về bên trái đội hình cách 3-5 bước.– Vị trí chỉ huy tiểu đội lúc hành tiến, tiểu đội trưởng đi ở 1/3 bên trái đội hình (từ trên xuống) cách từ 2 – 3 bước. – Lúc cùng tiểu đội hành tiến (đi trong đội hình của tiểu đội) thì tiên phong tiểu đội, cách lm. Nếu đội hình tiểu đội 2 hàng dọc thì tiểu đội trưởng tiên phong chính giữa 2 hàng của tiểu đội, cách 1m.

– Lúc chỉ huy tiểu đội luyện tập tại chỗ, tiểu đội trưởng có thể đứng ở vị trí chỉ huy tại chỗ để chỉ huy chung.– Ý nghĩa: Dùng trong hành quân, lúc vận chuyển đội hình, vận chuyển vị trí, trình bày tính thống nhất của quân đội chinh quy.– Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm có:+ Tiểu đội 1 hàng dọc+ Tiểu đội 2 hàng dọc– Vị trí của tiểu đội trưởng:+ Ở đội hình tiểu đội hàng dọc, tiểu đội trưởng đứng trước cách số 1 là 1m.+ Trật tự các bước chỉ huy đội hình tiểu đội một hàng dọc gồm: ; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ; Giải thể.– Bước 1: đội hình + Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc – ” . + Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng trở lại hướng định đứng nghiêm làm chuẩn. Lúc nghe dứt động lệnh “”, các chiến sĩ nhanh chóng chạy vào vị trí đứng đằng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động gióng hàng. Gióng hàng xong đứng nghỉ. Lúc đội hình 2 hàng dọc, số lẻ đứng hàng bên phải ,số chẳn đứng hàng bên trái. Lúc thấy có từ 2- 3 chiến sĩ đứng vào vị trí , tiểu đội trưởng đi đều ra phía trước chếch về bên trái của đội hình, cách đội hình từ 3 -5 bước ngừng lại, quay vào đội hình đôn đốc . – Bước 2: Điểm số + Khẩu lệnh: “Điểm số”. + Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, các chiến sĩ theo trật tự từ trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của mình đòng thời quay mặt hết cở sang bên trái, lúc điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng cuối cùng của hàng, lúc điểm số ko phải đánh mặt, sau lúc điểm số của mình xong , hô “Hết”. + Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc ko điểm số. – Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ + Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Thẳng”. + Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sĩ số 1 làm chuẩn, các chiến sĩ còn lại phải gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình. Xê dịch qua phải qua trái để gióng hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên, xuống để điều chỉnh cự ly. Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, các chiến sĩ đứng nghiêm ko xê dịch vị trí đứng. + Lúc đội hình 2 hàng dọc, các chiến sĩ đứng hàng bên trái điểu chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc. + Tiểu đội trưởng đi đều về chính giữa đội hình, cách người đứng đầu đội hình 2 – 3 bước thì ngừng lại, quay vào đội hình để rà soát hàng dọc. Lúc rà soát thấy đầu, cạnh vai của các chiến sĩ cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu chiến  sĩ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để diều chỉnh hàng cho thẳng. – Bước 4: Giải thể . 2. Đội hình trung đội 1 hàng dọc được quy định như sau:a)– Khẩu lệnh: “TRUNG ĐỘI …, THÀNH 1 HÀNG DỌC, TẬP HỢP”;– Động tác:

Xem thêm bài viết hay:  Soạn bài Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ, Tiếng Việt lớp 5

+ Trung đội trưởng hô khẩu lệnh xong, trở lại hướng định , đứng nghiêm làm chuẩn;+ Cán bộ, chiến sĩ nghe gọi tới phiên hiệu của đơn vị mình, trở lại phía trung đội trưởng đứng nghiêm chờ lệnh; dứt khẩu lệnh, phó trung đội trưởng chạy vào xếp sau trung đội trưởng; tiếp tới Tiểu đội 1, Tiểu đội 2, Tiểu đội 3 mỗi tiểu đội thành 1 hàng dọc, trung đội thành 1 hàng dọc;+ Lúc tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí , trung đội trưởng chạy đều lên trước bên trái và cách đội hình từ 5 tới 8 bước đôn đốc trung đội (hình 45).b) Điểm số– Khẩu lệnh: “ĐIỂM SỐ” hoặc “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”;– Động tác:+ Điểm số toàn trung đội: Nghe dứt khẩu lệnh, toàn trung đội điểm số từ 1 tới hết;+ Điểm số từng tiểu đội: Thực hiện việc điểm số theo quy định tại Tiết 1, Điểm b, Khoản 2, Điều 50 Thông tư này.c) Chỉnh đốn hàng– Khẩu lệnh: “NGHIÊM; NHÌN TRƯỚC, THẲNG”; “THÔI”;– Động tác:+ Nghe dứt động lệnh “THẲNG”, cán bộ, chiến sĩ về tư thế đứng nghiêm, nhìn vào chính giữa gáy người đứng trước gióng  hàng, đúng cự ly, giãn cách. Lúc dịch chuyển nếu ở tư thế giữ súng phải xách súng;+ Lúc gióng hàng, cán bộ, chiến sĩ nhìn vào gáy người đứng trước, ko nhìn thấy gáy của người thứ 2 đứng trước mình;+ Trung đội trưởng hô “THÔI”, sau đó quay nửa bên trái đi đều về phía trước chính giữa đội hình, cách đồng chí phó trung đội trưởng thứ nhất từ 3 tới 5 bước, quay bên phải để rà soát, chỉnh hàng. Lúc ko nhìn thấy cán bộ, chiến sĩ số 2 trở xuống là thẳng hàng. Nếu đồng chí nào đứng chưa thẳng hàng, trung đội trưởng dùng khẩu lệnh “ĐỒNG CHÍ (HOẶC SỐ …), QUA PHẢI (TRÁI)”; chỉnh hàng xong hô “ĐƯỢC”.d) Giải thể đội hình– Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”;– Động tác: Nghe dứt khẩu lệnh, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tản ra.3. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 61 Thông tư 18/2012/TT-BCA quy định về Điều lệnh hàng ngũ Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, đội hình trung đội 2 hàng dọc được quy định như sau:a)– Khẩu lệnh: “TRUNG ĐỘI … THÀNH 2 HÀNG DỌC, TẬP HỢP”;– Động tác: Nghe dứt động lệnh, toàn trung đội chạy vào vị trí, xếp sau trung đội trưởng là các phó trung đội trưởng thành một hàng dọc, tiếp tới Tiểu đội 1, Tiểu đội 2, Tiểu đội 3 mỗi tiểu đội thành 2 hàng dọc, trung đội thành 2 hàng dọc (hình 46).b) Điểm số– Khẩu lệnh: “TỪNG TIỂU ĐỘI ĐIỂM SỐ”;– Động tác: Thực hiện việc điểm số theo quy định tại Tiết 2, Điểm b, Khoản 2, Điều 50 Thông tư này.c) Chỉnh đốn hàng– Khẩu lệnh: “NGHIÊM; NHÌN TRƯỚC, THẲNG”; “THÔI”;– Động tác:+ Nghe dứt động lệnh: “THẲNG”, các phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng qua trái 1 phần 2 bước đứng trước chính giữa đội hình tiểu đội, toàn trung đội gióng hàng dọc, hàng ngang;+ Trung đội trưởng hô “THÔI”, sau đó quay nửa bên trái đi đều về phía trước chính giữa đội hình, các đồng chí phó trung đội trưởng thứ nhất từ 3 tới 5 bước, quay bên phải để rà soát, chỉnh hàng. Lúc ko nhìn thấy đồng chí số 2 trở xuống là thẳng hàng. Nếu đồng chí nào đứng chưa thẳng hàng, trung đội trưởng dùng khẩu lệnh “ĐỒNG CHÍ (HOẶC SỐ …) QUA PHẢI (TRÁI)”; chỉnh hàng xong hô “ĐƯỢC”, các phó trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng trở về vị trí.d) Giải thể đội hình– Khẩu lệnh: “GIẢI TÁN”;– Động tác: Nghe dứt khẩu lệnh, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tản ra.Hình 4: Đội hình trung đội 2 hàng dọc

 Đăng bởi: Trường TH Trảng DàiPhân mục: Lớp 10,GDQP 10

Bạn thấy bài viết Ý nghĩa của đội ngũ tiểu đội hàng dọc? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Ý nghĩa của đội ngũ tiểu đội hàng dọc? bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Ý nghĩa của đội ngũ tiểu đội hàng dọc?

Viết một bình luận